Aby rozpocząć wyszukiwanie, wpisz poszukiwane wyrażenie.

The core of the great Solidarity movement was the dream of freedom and democracy, understood as an innate right of every human being to decide his or her own fate and to share responsibility for the fate of the nation.

Home » News » The 1st day of the conference: Europe and the United States in a Changing World

The 1st day of the conference: Europe and the United States in a Changing World

President Bronisław Komorowski opened the conference: Europe and the United States in a Changing World. The first session: "Europe and the United States: Values and interests in the emerging polycentric world” included the following participants: Stephen Flanagan, Pierre Hassner and Ivan Krastev; Aleksander Smolar made an introduction to and moderated the discussion.  Video recordings from conference in media library.

The 1st  panel of the conference Europe and the United States In a Changing World

The first panel of the conference: Europe and the United States in a Changing World, on the common values and interests of Europe and the United States included the following participants: Stephen Flanagan, Pierre Hassner and Ivan Krastev; Aleksander Smolar made an introduction to and moderated the discussion. 

Panel I of the conference was entitled: Europe and the United States: values and interests in the emerging polycentric world, with participation of Stephen Flanagan, Pierre Hassner and Ivan Krastev.

The introduction by Aleksander Smolar

In his introductory speech to the panel, Aleksander Smolar reminded that 1989 was a year of a great change. The 1980s were the times of total domination of the West, i.e. the United States. That situation changed after 1989. Such initiatives as “Community of Democracy” – established 10 years ago by Bronisław Geremek and Madelaine Albright - became possible. The Community of Democracy was joined by 107 states then. However, the wars in Afghanistan and Iraq, and the economic crisis undermined the optimism of the ‘90s. China has become a model for a lot of countries – nowadays we have the Beijing Consensus instead of the Washington Consensus. It also seems that Europe’s significance in the world is now diminishing. In this context, a question arises about the common values and interests of Europe and the USA.   

 

Wystąpienie Stephena Flanagana

Flanagan: „Nie mam zamiaru patrzeć wstecz. Komunizm już w Polsce umarł. (...) Wartości, jeśli chodzi o Europę i USA, są te same. Interesy mogą się różnić, ale sądzę, że są w gruncie rzeczy konwergentne. Relacje transatlantyckie, oparte na wspólnych wartościach i interesach, są w moim przekonaniu bardzo silne. (…) Waszyngton obecnie stara się przystosować do świata globalizacji. W związku z tym Europa, choć wciąż ważna dla Stanów Zjednoczonych, nie jest obecnie kluczowym punktem w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych, jak to było w czasach Zimnej Wojny. (…) W perspektywie zglobalizowanego świata problemy europejskie są w zasadzie rozwiązane – taki jest punkt widzenia Waszyngtonu. (…) Europa jest dla USA niezwykle istotnym partnerem jeśli chodzi o rozwiązywanie globalnych problemów. Punktem wyjścia dla wspólnych działań są wspólne jednak złożone relacje między Ameryką, Europą, Azją i innymi kontynentami, a nie relacje bilateralne.”

„Jednakże proszę nie sądzić, że USA nie są zainteresowane współpracą z Europą” – zakończył Flanagan.

 

Wystąpienie Pierre’a Hassnera

Hassner zaczął od anegdoty i wspomnienia Bronisława Geremka, który lubił opowiadać, że kiedyś o mało się nie utopił i wówczas, na łódce wypełniającej się wodą, pożałował, że nie napisał planowanej i wymarzonej książki poświęconej trędowatym. Mówił też, że jak przegra najbliższe wybory, to zajmie się wreszcie tą książką. Jak wiadomo jednak, swoje ostatnie wybory wygrał.

„Bez względu na to, jakie będzie następne stulecie – mówił Hassner – nie będzie to stulecie amerykańskie ani anty-amerykańskie: to będzie dużo bardziej skomplikowane.”

Według Hassnera są dwie Ameryki:  Ameryka globalizacji i optymizmu, otwarta na  świat, i druga – obawiająca się zmian. Obama stara się o pogodzenie różnych części Ameryki, od pojednania białych i czarnych poczynając. Jego prezydentura z pewnością wpłynie na zmniejszenie się wewnętrznej polaryzacji w społeczeństwie amerykańskim. Istnieje jednak niewątpliwy kontrast między początkowym entuzjazmem a twardymi realiami prezydentury Obamy, związanymi z wyzwaniami bezpieczeństwa, polityki zagranicznej i problemem kryzysu finansowego. Ameryka nie jest już dziś tak optymistyczna jak przed laty.

Hassner, rozważając perspektywy współpracy euroatlantyckiej, zakończył swoje wystąpienie słowami:  „Europejczycy powinni być bardziej aktywni, Amerykanie natomiast – skromniejsi.”

 

Wystąpienie Ivana Krasteva

„Pierwszy raz usłyszałem o Bronisławie Geremku w 1980 roku. – wspominał Krastev –  Sofia nie przypominała wtedy Gdańska. Jako licealista przygotowywałem referat o Solidarności, w którym opisywałem intelektualistów ze Stoczni jako wichrzycieli, manipulujących dobrymi robotnikami.”

Krastev zauważył, że prezydent Obama jest w Europie nawet bardziej popularny niż w USA. Inwestycje Amerykańskie w Irlandii są wyższe niż w Chinach czy Indiach – tak mówią statystyki.

Europejczycy boją się, że nie będą w stanie zrównoważyć siły USA i krajów azjatyckich. Europa po raz pierwszy nie znajduje się w centrum polityki międzynarodowej i przesuwa się na peryferia. Amerykanie na temat Iranu czy Afganistanu są zainteresowane raczej rozmową z Rosją niż z Europą. Zresztą na temat Afganistanu Europejczycy z Amerykanami nie chcą rozmawiać. Trudno więc mówić o wspólnym głosie – różne są interesy i różne obawy.

Przyszłość nie będzie taka jak przeszłość. Zachód utracił monopol na tworzenie ram i stawianie problemów dotyczących porządku światowego. Co może łączyć USA i Europę? Nie wiemy, co będzie, więc raczej wspólna wyobraźnia niż wspólne działania. Zresztą, jeśli mówimy o przyszłości, inaczej będzie o niej mówił generał, a inaczej agent ubezpieczeniowy.

W trakcie dyskusji na pierwszym panelu konferencji Ivan Krastev powiedział m. in.: „Geremek przydałby się nam w obecnej debacie nie tylko dlatego, że był mądrym człowiekiem, ale dlatego, że był on człowiekiem ciekawym innych ludzi i ich problemów. Takiego wzajemnego zainteresowania brakuje w dzisiejszych stosunkach Europy i USA”

 

Więcej zdjęć z konferencji zostało umieszczonych na profilu Fundacji na portalu Facebook.