Aby zapewnić trwałość zdobyczom Unii Europejskiej i sprostać globalnym wyzwaniom naszych czasów, potrzebujemy duchowej jedności Europy, potrzebujemy europejskiego poczucia tożsamości.

Home » Aktualności » Warsztaty "Buduj mosty - nie mury"

Warsztaty "Buduj mosty - nie mury"

Odbyły się warsztaty prezentujące narzędzie treningowe do pracy z grupami w zakresie praw człowieka, rozumienia interkulturowego i rozwiązywania konfliktów poprowadzone przez Marit Langmyr i Evgeniye Khoroltsevą z Human Rights Academy z Oslo.

Zaprosiliśmy trenerów i trenerki, edukatorów i edukatorki pracujących w obszarze przeciwdzialania dyskryminacji lub/i w środowisku wielokulturowym na warsztaty prezentujące narzędzie treningowe do pracy z grupami w zakresie praw człowieka, rozumienia interkulturowego i rozwiązywania konfliktów „Buduj mosty, nie mury” autorstwa Djuliman Enver, Hjorth Lillian opracowane we współpracy z norweskim Komitetem Helsińskim. Warsztaty zostały poprowadzone przez Marit Langmyr I Evgeniya Khoroltseva z Human Rights Academy z Oslo.

Książka przetłumaczona na język polski i wydana z inicjatywy Fundacji to efekt dziesięciu lat doświadczenia w nauczaniu o prawach człowieka, zrozumieniu interkulturowym i rozwiązywaniu konfliktów.

Dzięki współpracy z norweskim Komitetem Helsińskim opracowano programy szkoleniowe i przeszkolono młodzież, studentów, uchodźców, nauczycieli, dziennikarzy i pracowników sektora publicznego na Bałkanach, na Białorusi, w Rosji, wliczając w to Czeczenię i Inguszetię, USA i – oczywiście – Norwegię, skąd pochodzą autorki podręcznika.

"Jesteśmy aktywistami zajmującymi się prawami człowieka. Prawa te reprezentują wartości wyznawane przez wszystkie kraje świata. Ich fundamentem jest to, że wszyscy mają taką samą godność jako ludzie i że nikt nie może być dyskryminowany z powodu płci, koloru skóry, narodowości, przynależności etnicznej, religii, preferencji seksualnych lub innych cech. Prawa człowieka, obok zrozumienia interkulturowego oraz pokojowego rozwiązywania konfliktów, stanowią być może najważniejsze zasoby, jakie ludzie i społeczeństwo powinni posiadać i praktykować w erze globalizacji. Jesteśmy od siebie zależni bardziej niż kiedykolwiek. Jeśli pragniemy pokoju, musimy wspólnie go stworzyć."

~Enver Djuliman, Lillian Hjorth