Aby zapewnić trwałość zdobyczom Unii Europejskiej i sprostać globalnym wyzwaniom naszych czasów, potrzebujemy duchowej jedności Europy, potrzebujemy europejskiego poczucia tożsamości.

Home » Aktualności » Europokolenie - rusza grupa współpracy młodych

Europokolenie - rusza grupa współpracy młodych

Europokolenie to grupa młodych osób, dla których integracja europejska jest ważna. Projekt realizowany jest przez laureatów Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej „Gwiezdny Krąg” i jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych osób.

Dla młodego pokolenia Unia Europejska i wszystkie benefity z niej płynące (np. strefa Schengen) są często tak naturalne, że zdają się ich w ogóle nie dostrzegać, jak gdyby taki stan miał miejsce ?od zawsze?. Ma to oczywiście swoje zalety, ale także i wady. W konsekwencji takiego myślenia brakuje argumentów (a nawet chęci) mogących odeprzeć krytykę pod adresem UE.

Celem projektu, skierowanego przede wszystkim do ludzi młodych, jest próba zmiany tego stanu rzeczy. Poprzez nowe działania chcemy uświadomić najmłodszym Europejczykom, czym jest Unia Europejska oraz dlaczego jest tak ważna, w taki sposób, aby mogli tę wiedzę przekazywać swoim rówieśnikom. Na projekt będą składać się następujące działania:

  1. Konkurs ?Cześć Europo? ? skierowany do uczniów szkół podstawowych, chcących poszerzyć swoją wiedzę na temat UE. Zadanie konkursowe polega na zorganizowaniu akcji promującej wiedzę o Europie w taki sposób, aby jak najwięcej młodych ludzi mogło zapoznać się z ideą integracji europejskiej.
  2. Młodzieżowe Rady ? osoby będące zasiadające w takich organach są aktywnymi członkami swoich małych społeczności. Chcemy wykorzystać tę aktywność i skierować ją na nowe, dotychczas nie wypróbowane, europejskie tory. W ramach tego punktu zamierzamy organizować szkolenia dla członków młodzieżowych rad z zakresu działalność proeuropejskiej, jak również zorganizowany zostanie konkurs na ?Europejską Młodzieżową Radę Roku?
  3. Symulacje obrad Rady Europejskiej ? obecnie najbardziej atrakcyjną formą nauki jest interaktywność i partycypacja. Poprzez symulacje obrad najważniejszej instytucji Unii Europejskiej chcemy przybliżyć jej pracę, ale także zaznajomić uczestników z aktualnymi tematami, którymi Unia Europejska się zajmuje.
  4. Organizacja spotkań otwartych ? wiedzy o Unii Europejskiej nigdy dość! Poprzez organizację spotkań z ekspertami, europarlamentarzystami czy influencerami chcemy rzucać nowe światło na Unię Europejską. Spotkania będą miały także cel zintegrowania osób, grup i środowisk działających proeuropejsko, aby w przyszłości można było podejmować wspólne działania.

Uważamy, że taki dobór działań pozwoli nam trafić do różnych grup, zarówno wiekowych, jak i społecznych., w tym również do ludzi posiadających wiedzę o Unii Europejskiej oraz do tych, dla których będzie to pierwsze zetknięcie z ideą integracji europejskiej.

Projekt Europokolenie realizowany jest przez laureatów Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej ?Gwiezdny Krąg?, współpracujących także z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce i Biurami Parlamentu Europejskiego w Warszawie i Wrocławiu. Efektem dotychczasowej współpracy była m.in. udział w organizacji Europejskiego Kongresu Młodzieżowych Rad czy udział w Dialogu Młodych Obywateli z przewodniczącym Komisji Europejskiej.

Wymienione działania nie wyczerpują katalogu aktywności ? jesteśmy także bardzo otwarci na współpracę! Zapraszamy do kontaktu wszystkich pragnących dowiedzieć się więcej o projekcie lub zastanowić się nad wspólnymi działaniami. Jeśli chcesz z nami współpracować napisz pawel.bacal@europokolenie.eu