Aby zapewnić trwałość zdobyczom Unii Europejskiej i sprostać globalnym wyzwaniom naszych czasów, potrzebujemy duchowej jedności Europy, potrzebujemy europejskiego poczucia tożsamości.

Home » Programy » Projekty międzynarodowe » Make the Future Together - EU and the Western Balkans from the Youth Perspective

Make the Future Together - EU and the Western Balkans from the Youth Perspective

 

Celem projektu jest wniesienie wkładu w zapowiadaną Konferencję o Pzyszłości Europy, która miała się rozpocząć w 2020 r., w zakresie przyszłych stosunków UE z Bałkanami Zachodnimi. Nowo wybrana przewodnicząca Komisji Europejskiej potwierdziła europejską perspektywę tego regionu i zadeklarowała w swojej Agendzie dla Europy, że UE i BZ „zbudują razem taką samą przyszłość”.

Konsorcjum ośmiu ośrodków analitycznych i instytutów badawczych z UE i BZ będzie współpracować z różnymi podmiotami - CSO, ekspertami, studentami, środowiskiem akademickim, urzędnikami państwowymi i zainteresowanymi obywatelami, omawiając miejsce BZ w przyszłej architekturze UE, wspólne wyzwania i możliwe odpowiedzi na nie. Ponadto konsorcjum projektowe przygotuje dokument badawczy z propozycjami polityki, opierając się na wynikach przeprowadzonych debat. Poprzez zastosowanie inkluzywnych i partycypacyjnych metod angażowania obywateli i zainteresowanych stron w formułowanie ogłoszonych polityk przez nadchodzące przywództwo UE, projekt będzie promować i wspierać zaangażowanie obywateli w kształtowanie polityki UE. Przyczyni się ponadto do przezwyciężenia alienacji między obywatelami a elitami politycznymi, odpowiadając na powszechną dezaprobatę dla polityki rozszerzenia UE (najnowsze badania Eurobarometru pokazują, że 46% obywateli UE opowiada się za rozszerzeniem UE o nowych członków w kolejnych latach), mimo że urzędnicy UE i jej oficjalne dokumenty określają ją jako jedną z najbardziej udanych polityk UE. Oczekuje się, że debata na temat polityki rozszerzenia UE poprzez zmniejszanie dystansu między obywatelami a elitami będzie wyzwaniem dla eurosceptycznych obywateli zarówno w UE, jak i BZ, biorąc pod uwagę korelację między tą polityką a eurosceptycyzmem.

 

Lider projektu:

· Centar za evropske politike (Serbia)

Partnerzy:

· Instituti per Demokraci dhe Ndermjetesim (Albania)

· Vanjskopoliticka inicijativa BH / Foreign Policy Initiative (Bośnia i Hercegowina)

· Grupi per Studime Juridike dhe Politike (Kosovo)

· Institut alternativa (Czarnogóra)

· European Policy Institute (Macedonia)

· European Policy Center (Belgia)

· Instituto Affari Internazionali (Włochy)

· Fundacja Centrum im. Prof. Bronisława Geremka

 

Okres realizacji: 2020-2021

 

Grantodawca: Komisja Europejska (Program: Europa dla Obywateli)

 

Koordynacja: Maia Mazurkiewicz