Aby zapewnić trwałość zdobyczom Unii Europejskiej i sprostać globalnym wyzwaniom naszych czasów, potrzebujemy duchowej jedności Europy, potrzebujemy europejskiego poczucia tożsamości.

Home » Programy » Projekty międzynarodowe » Beyond Schuman's Europe

Beyond Schuman's Europe

 

"Europa nie powstanie od razu ani w całości: będzie powstawała przez konkretne realizacje, tworząc najpierw rzeczywistą solidarność”.

To jeden z kluczowych cytatów z Deklaracji Schumana; dokumentu, od którego rozpoczął się proces integracji europejskiej – najpierw poprzez założenie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, a następnie przez Unię Europejską. Plan Schumana był wcielany w życie, rozwijany i pogłębiany przez kolejne pokolenie europejskich intelektualistów i liderów, takich jak m. in. B. Geremek, V. Havel, J. Giedroyć, A. Spinelli, J. Delors. Z okazji 70 rocznicy publikacji Deklaracji Schumana, Fundacja Geremka wraz z organizacjami partnerskimi realizuje projekt, którego celem jest kontynuacja i pogłębianie debaty dotyczącej integracji europejskiej. Poprzez badania, publiczne dyskusje, zaangażowanie obywateli i wykorzystanie mediów społecznościowych powstanie publikacja pogłębiająca wiedzę nt. stanu integracji europejskiej – jej przeszłości, możliwości rozwoju, zagrożeń oraz wartości.

 

Partnerzy:

· Notre Europe – Instytut Jacquesa Delorsa (Francja)

· Instytut Studiów nad Federalizmem im. Altiero Spinellego (Włochy)

· Forum Dialogu i Współpracy Jerzego Giedroycia (Litwa)

· Biblioteka Václava Havla (Czechy)

 

Okres realizacji: 2020-2021

 

Grantodawca: Komisja Europejska (Program: Europa dla Obywateli)

 

Koordynacja: Wojciech Białożyt, Magdalena Plewowska-Semik