Aby zapewnić trwałość zdobyczom Unii Europejskiej i sprostać globalnym wyzwaniom naszych czasów, potrzebujemy duchowej jedności Europy, potrzebujemy europejskiego poczucia tożsamości.

Home » Programy » Programy edukacyjne » Counter-hate. Rozpoczynamy walkę z mową nienawiści w internecie

Counter-hate. Rozpoczynamy walkę z mową nienawiści w internecie

 

Powstanie i popularyzacja mediów społecznościowych umożliwiło docieranie z dowolnym przekazem do setek tysięcy odbiorców i ułatwiło szerzenie mowy nienawiści. W rezultacie poprzez media społecznościowe możliwe jest zmienianie postaw społecznych na wielką skalę. W Polsce masowe kampanie dezinformacyjne doprowadziły do zmiany postaw społecznych i pojawienia się radykalnych postaw wobec grup mniejszościowych – uchodźców, Żydów, społeczności LGBTQ i ogólnie przedstawicieli innych kultur.

 

Celem projektu jest stworzenie narzędzi do zwalczania mowy nienawiści w Internecie i udostępnienie ich obrońcom praw człowieka oraz organizacjom społeczeństwa obywatelskiego. Poprzez analizę i monitoring mowy nienawiści w internecie zostaną zidentyfikowane mechanizmy powstawania i szerzenia mowy nienawiści i ekstremizmu w internecie. Zebrana wiedza będzie upubliczniana w formie raportów oraz działań edukacyjnych.

 

Partnerzy:

· Helsinska Fundacja Praw Czlowieka

· SecureLex Sp. z o.o.

 

Okres realizacji: 2021-2022

 

Grantodawca: Komisja Europejska: Justice Programme (JUST); Rights, Equality and Citizenship Programme (REC)

 

Koordynacja: Ignacy Niemczycki