Aby zapewnić trwałość zdobyczom Unii Europejskiej i sprostać globalnym wyzwaniom naszych czasów, potrzebujemy duchowej jedności Europy, potrzebujemy europejskiego poczucia tożsamości.

Home » Aktualności » Książka „Rok 1989. Geremek opowiada, Żakowski pyta” dostępna online

Książka „Rok 1989. Geremek opowiada, Żakowski pyta” dostępna online

 

Dzięki uprzejmości pana Jacka Żakowskiego i Wydawnictwa Agora udostępniamy wersję online książki „Rok 1989. Geremek opowiada, Żakowski pyta” będącej zapisem obszernego wywiadu Jacka Żakowskiego z profesorem Bronisławem Geremkiem poświęconego kluczowym wydarzeniom 1989 roku – kulisom obalenia komunizmu w Polsce, szczegółom obrad Okrągłego Stołu i pierwszym miesiącom rządów premiera Tadeusza Mazowieckiego.

Profesor Bronisław Geremek był jednym z najważniejszych bohaterów wydarzeń tego przełomowego roku – jako główny strateg Okrągłego Stołu i wykonawca negocjacji dotyczących zmian ustroju politycznego, a następnie przewodniczący sejmowego Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego.

Rozmówca prof. B. Geremka, Jacek Żakowski, był wówczas sekretarzem Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego i jednym z najbliższych współpracowników Profesora.

Pierwsze wydanie książki ukazało się w 1990 roku. W 2008 roku nakładem Wydawnictwa Agora ukazało się wydanie rozszerzone o przedmowę Timothy Garton Asha, historyczne przypisy, kalendarium ówczesnych wydarzeń w Polsce i na świecie, a także posłowie Jacka Żakowskiego, wyjaśniającego okoliczności powstania książki.

Jak napisał Jacek Żakowski w posłowiu: „Polska rozpoczęła 1989 rok jako kraj pogrążony w beznadziejnym kryzysie, rządzony przez juntę generałów, zależny od potężnego sąsiada i tracący wiarę, że to się może pozytywnie zmienić. Kończyliśmy ten rok, mając państwo faktycznie suwerenne, prawie demokratyczne, rządzone przez niekomunistyczny rząd i dysponujące programem budowy gospodarki rynkowej. Patrząc z dystansu, można w tym oczywiście widzieć Ducha Dziejów albo Historyczną Konieczność. Ale z bliska widać było dobrze, że Historyczna Konieczność nie była oczywista, a Duch Dziejów miał konkretne imiona i nazwiska. (...) O sile głosu Bronisława Geremka stanowiło to, że myślał i mówił językiem czytelnych wartości, a nigdy językiem własnych interesów.”

W recenzji opublikowanej w Tygodniku Polityka Wiesław Władyka napisał: „W książce widzimy Polskę z 1989 roku, czujemy gorączkę czasu i jego ciężar, widzimy co wtedy było ważne, jacy ludzie i jakie problemy przebijały się na czoło spraw polskich. I po raz kolejny rozumiemy, na czym polegały talenty Bronisława Geremka jako historyka, który wdał się w konkretne robienie historii.”

Dziękujemy red. Jackowi Żakowskiemu i Wydawnictwu Agora za udzielenie zgody na udostępnienie książki online.

POBIERZ PLIK