Aby zapewnić trwałość zdobyczom Unii Europejskiej i sprostać globalnym wyzwaniom naszych czasów, potrzebujemy duchowej jedności Europy, potrzebujemy europejskiego poczucia tożsamości.

Home » Aktualności » Trzy książki dokumentujące aktywność publiczną prof. Bronisława Geremka dostępne online

Trzy książki dokumentujące aktywność publiczną prof. Bronisława Geremka dostępne online

Zachęcamy do zapoznania się z wydawnictwami

 

Dzięki uprzejmości Wydawnictwa Universitas udostępniamy wersje online trzech książek wydanych w latach 2012-2015 w serii Biblioteka Bronisława Geremka. Są: „ Bronisław Geremek. Rozmowy polskie 1988-2008”, „Profesor to nie obelga. Alfabet Bronisława Geremka”, „Bronisław Geremek. Nasza Europa”.

Wszystkie książki dokumentują aktywność publiczną prof. Bronisława Geremka w roli posła na Sejm RP, Ministra Spraw Zagranicznych RP i posła do Parlamentu Europejskiego na tle najważniejszych wydarzeń historii Polski przełomu XX i XXI wieku: upadku komunizmu, transformacji ustrojowej, uchwalenia Konstytucji z 1997 roku oraz drogi Polski do członkostwa w NATO i Unii Europejskiej.

Książka „Bronisław Geremek. Rozmowy polskie 1988-2008” wydana w 2015 roku to wybór wywiadów przeprowadzonych z profesorem Bronisław Geremkiem w okresie od 1988 do 2008 roku obrazujący aktywność posła, szefa klubu parlamentarnego i przewodniczącego komisji konstytucyjnej Sejmu RP, ministra spraw zagranicznych i posła do Parlamentu Europejskiego. Wybór, wstęp i opracowanie: Jacek Głażewski.

Książka „Profesor to nie obelga. Alfabet Bronisława Geremka” ukazała się w 2013 roku. Jest to antologia składająca się z fragmentów tekstów, wywiadów, przemówień i rozpraw Profesora, które zostały wybrane i ułożone w formę encyklopedyczno-słownikowych haseł. Odzwierciedlają one horyzonty intelektualne Profesora oraz odpowiadają poszczególnym obszarom jego zainteresowań. Słowo wstępne: prof. Henryk Samsonowicz. Opracowanie: Jacek Głażewski.

Książka „Bronisław Geremek. Nasza Europa” ukazała się w 2012 roku i jest zbiorem najważniejszych wystąpień publicznych i tekstów prof. Bronisława Geremka poświęconych integracji europejskiej – jej historii oraz stojących przed nią wyzwaniom. Większość tekstów nie była wcześniej publikowana w języku polskim. Autorem wstępu do książki jest Aleksander Smolar.

Wydanie książek współfinansowane było przed Fundację Kolegium Europejskie ze środków Unii Europejskiej, z subwencji Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji i Kultury (komponent Erasmus+ Jean Monnet).

Dziękujemy Wydawnictwu Universitas za udzielenie zgody na udostępnienie książek online. Cała seria wydawnicza Biblioteka profesora Bronisława Geremka dostępna jest na stronie Wydawnictwa: BIBLIOTEKA PROFESORA BRONISŁAWA GEREMKA

Książki są DO POBRANIA W PDF poniżej KLIKAJĄC na wybrany obrazek (okładkę książki)