Aby zapewnić trwałość zdobyczom Unii Europejskiej i sprostać globalnym wyzwaniom naszych czasów, potrzebujemy duchowej jedności Europy, potrzebujemy europejskiego poczucia tożsamości.

Home » Aktualności » Przygotowania do upublicznienia archiwum profesora B. Geremka w Archiwum Akt Nowych w końcowej fazie

Przygotowania do upublicznienia archiwum profesora B. Geremka w Archiwum Akt Nowych w końcowej fazie

W 90. rocznicę urodzin prof. Bronisława Geremka – w marcu 2022 roku – zostanie upublicznione archiwum Profesora przekazane do Archiwum Akt Nowych (AAN) z inicjatywy jego syna dr Marcina Geremka i naszej Fundacji. Decyzja ta ma na celu jak najszersze udostępnienie zbioru historykom i badaczom najnowszej historii Polski. .

Liczący ponad 2,5 tysiąca dokumentów zbiór zawiera referaty, artykuły, recenzje, korespondencję, fotografie, zbiór wydawnictw drugiego obiegu oraz bogatą kolekcję nagród i dyplomów. Informacje o działalności politycznej prof. Geremka po 1989 r. zawarte są w materiałach Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego, Unii Demokratycznej i Unii Wolności oraz archiwaliach z okresu pełnienia przez Profesora urzędu Ministra Spraw Zagranicznych, a następnie działalności w Parlamencie Europejskim.

Jak powiedział dr Marcin Geremek „Profesor Geremek wniósł ogromny wkład w historiografię średniowiecza i był jednocześnie współtwórcą drogi do wolności, przemian demokratycznych w Polsce, jej powrotu do Europy i zdobycia należnego miejsca w świecie. Archiwum pokazuje działalność publiczną profesora, zawiera również informacje na temat jego życia rodzinnego. Liczę, że zbiór udostępniony w AAN przysłuży się rzetelnym i obiektywnym badaniom nad polską drogą do wolności”.

Pełna wypowiedź dr Marcina Geremka: KLIKNIJ w OBRAZEK

Dokumenty przekazane do AAN zostały objęte opieką archiwalną, ewidencją i opracowaniem, podczas których wydzielono najważniejsze części składowe zespołu po ich uprzednim uporządkowaniu. Prace prowadzone są pod kierunkiem Małgorzaty Król, kierownik oddziału Ewidencji i Przechowywania Zasobu AAN.

„Archiwum Akt Nowych wzbogaciło się o jedną z najcenniejszych spuścizn archiwalnych działacza politycznego, historyka prof. Bronisława Geremka. Jest to archiwum pokazujące najnowszy okres historii Polski, związany z przemianami politycznymi, opisujące wreszcie życie i działalność Profesora”- powiedział Mariusz Olczak, dyrektor AAN.

Pełna wypowiedź dyr. Mariusza Olczaka: KLIKNIJ w OBRAZEK

Założona w 2009 roku przez Marcina Geremka oraz grupę przyjaciół Profesora Fundacja Centrum im. prof. B. Geremka promuje reprezentowane przez niego wartości życia publicznego. Fundacja podejmuje inicjatywy edukacyjne skierowane do młodych ludzi oraz popularyzuje wartości europejskie. W biurze Fundacji znajduje się biblioteka profesora Geremka wraz z ogólnodostępną czytelnią (po uprzednim umówieniu się).

„Biblioteka profesora Geremka wraz z jego archiwum, które znajduje się obecnie w zbiorach Archiwum Akt Nowych stanowi spójną całość edukacyjną, która może być przydatna dla badań nad transformacją ustrojową w Polsce oraz nad drogą życiową pana profesora" - powiedział Wojciech Białożyt, członek zarządu Fundacji.

Pełna wypowiedź Wojciecha Białożyta KLIKNIJ w OBRAZEK

Biblioteka prof. Geremka zawiera książki i czasopisma polskie (ok. 2500 tytułów), podobnej objętości zbiór zagraniczny (książki francuskie, włoskie, rosyjskie, angielskie i niemieckie). Częścią zbioru jest dział mediewistyczny, zawierający wiele unikalnych pozycji. Dużą wartość mają również serie czasopiśmiennicze, na czele z niemal kompletną serią francuskich „Annales”, polskimi „Zeszytami Historycznymi”, włoskim czasopismem „Micromega” oraz rosyjskim „Srednije wieka”. Czytelnia zawiera też część paryskiej „Kultury” i książek wydanych w serii Biblioteka Kultury.

fot. Czesław Czapliński FOTONOVA