Aby zapewnić trwałość zdobyczom Unii Europejskiej i sprostać globalnym wyzwaniom naszych czasów, potrzebujemy duchowej jedności Europy, potrzebujemy europejskiego poczucia tożsamości.

Home » Aktualności » Biblioteka ambasadora Sławomira Dąbrowy w zbiorach Fundacji

Biblioteka ambasadora Sławomira Dąbrowy w zbiorach Fundacji

Zbiór biblioteczny zmarłego w 2020 roku ambasadora Sławomira Dąbrowy został przekazany decyzją rodziny do biblioteki Fundacji Centrum im. prof. Bronisława Geremka. Liczący 150 pozycji zbiór obejmuje pozycje z teorii i praktyki dyplomacji oraz podręczniki prawa międzynarodowego.

Sławomir Dąbrowa był zawodowym dyplomatą i ekspertem w zakresie prawa traktatowego, praw człowieka, kontroli zbrojeń i rozbrojenia. Wspólnie z prof. Zbigniewem Resichem był inicjatorem konwencji o prawach dziecka. Brał też aktywny udział w zapoczątkowanym Konferencją w Helsinkach procesie bezpieczeństwa i współpracy w Europie (KBWE). W 1975 r. objął funkcję szefa polskiej delegacji na wiedeńskie rokowania o Wzajemnej Zrównoważonej Redukcji Sił Zbrojnych (MBFR); w 1987 r. przewodniczył przeglądowi realizacji postanowień KBWE w Wiedniu. Był ambasadorem w Szwecji (1987-1990), Jugosławii (1996-2001) i Bułgarii (2003-2006). W latach 2002-2003 był wiceministrem spraw zagranicznych. Był autorem monografii "Ludność cywilna w konfliktach zbrojnych" (1974), która wpisała się trwale w dorobek polskiej nauki prawa międzynarodowego.

Wspomnienie prof. Adama D. Rotfelda o amb. Sławomirze Dąbrowie: Wspomnienie

Zbiory biblioteczne Fundacji Centrum im. prof. B. Geremka zawierają liczącą 6 tysięcy pozycji bibliotekę prof. Bronisława Geremka. Są one uzupełnione o przekazaną Fundacji w 2017 roku bibliotekę prof. Wiktora Osiatyńskiego oraz bibliotekę amb. Sławomira Dąbrowy. Ze zbiorami można zapoznawać się po uprzednim umówieniu wizyty w sekretariacie Fundacji.

Na zdjęciu: Biblioteka Fundacji Centrum im. prof. B. Geremka. Fot. Wojciech Surdziel Agencja Gazeta. .