Aby zapewnić trwałość zdobyczom Unii Europejskiej i sprostać globalnym wyzwaniom naszych czasów, potrzebujemy duchowej jedności Europy, potrzebujemy europejskiego poczucia tożsamości.

Home » Aktualności » Konferencja w sprawie przyszłości Europy

Konferencja w sprawie przyszłości Europy

Ruszyła wielojęzyczna platforma cyfrowa Konferencji w sprawie przyszłości Europy. Jest dostępna w 24 językach i umożliwi uczestnictwo w wydarzeniach on-line oraz dzielenie się pomysłami na każdy temat dotyczący przyszłości wspólnoty.

 

Zarząd Konferencji w sprawie przyszłości Europy, w którego skład wchodzą przedstawiciele Parlamentu Europejskiego, Rady Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej, uruchamia wielojęzyczną platformę cyfrową Konferencji w sprawie przyszłości Europy i zaprasza obywateli UE do wniesienia wkładu w kształtowanie przyszłości zarówno swojej, jak i całej Europy.

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego David Sassoli powiedział: - Platforma stanowi kluczowe narzędzie umożliwiające obywatelom uczestnictwo w Konferencji i możliwość wypowiedzenia się na temat przyszłości Europy. Musimy mieć pewność, że ich głos zostanie wysłuchany i że będą mieli swój udział w procesie decyzyjnym, niezależnie od pandemii COVID-19. Demokracja europejska, reprezentacyjna i uczestnicząca, będzie nadal funkcjonować, bez względu na wszystko, ponieważ wymaga tego nasza wspólna przyszłość.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy to bezprecedensowy, otwarty i pluralistyczny proces demokracji deliberatywnej. Jej celem jest zapewnienie ludziom ze wszystkich środowisk w całej Europie większego wpływu na to, czego oczekują od Unii Europejskiej, co powinno pomóc w kształtowaniu przyszłego kierunku polityki UE. Wspólna prezydencja zobowiązała się do podjęcia działań następczych zgodnych z wynikami Konferencji.

Wielojęzyczna platforma cyfrowa jest w pełni interaktywna i wielojęzyczna: ludzie mogą się kontaktować i omawiać swoje propozycje w 24 językach urzędowych UE z innymi obywatelami ze wszystkich państw członkowskich. Zachęcamy jak najwięcej osób ze wszystkich środowisk do udziału za pośrednictwem platformy w kształtowaniu swojej przyszłości, ale także do promowania jej w mediach społecznościowych hasztagiem #TheFutureIsYours

Platforma zapewni pełną przejrzystość – kluczową zasadę konferencji – ponieważ wszystkie zgłoszenia i wyniki wydarzeń będą gromadzone, analizowane, monitorowane oraz podawane do wiadomości publicznej. Najważniejsze pomysły i zalecenia z platformy zostaną wykorzystane w pracach paneli obywatelskich i sesji plenarnych, podczas których będą one omawiane w celu przygotowania wniosków z Konferencji.

Wszystkie wydarzenia związane z Konferencją, które zostaną zarejestrowane na platformie, będą wyświetlane na interaktywnej mapie, co umożliwi obywatelom przeglądanie i zapisywanie się online. Przy organizowaniu i promowaniu swoich inicjatyw organizatorzy mogą wykorzystać dostępne na platformie narzędzia. Wszyscy uczestnicy i organizatorzy wydarzeń muszą przestrzegać Karty Konferencji w sprawie Przyszłości Europy, która określa standardy dla godnej ogólnoeuropejskiej debaty.

Platforma zorganizowana jest wokół kluczowych tematów. Te tematy to: zmiana klimatu i środowisko; zdrowie; silniejsza i sprawiedliwsza gospodarka; sprawiedliwość społeczna i miejsca pracy; pozycja UE na świecie; wartości i prawa, praworządność, bezpieczeństwo; transformacja cyfrowa; demokracja w Europie; migracja, a także edukacja, kultura i sport. Dostępna jest również „otwarta skrzynka”, gdzie obywatele mogą zgłaszać inne, ważne dla nich, przekrojowe kwestie („Inne pomysły”), co zapewnia prawdziwie oddolne podejście.

Platforma dostarcza również informacji na temat struktury i prac Konferencji. Jest ona otwarta dla wszystkich obywateli UE, jak również dla instytucji i organów UE, parlamentów narodowych, władz krajowych i lokalnych oraz społeczeństwa obywatelskiego. Będzie ona w pełni respektować prywatność użytkowników i unijne przepisy o ochronie danych.

 

wicej informacji na https://ec.europa.eu/poland/news/210419_COFE_pl