Aby zapewnić trwałość zdobyczom Unii Europejskiej i sprostać globalnym wyzwaniom naszych czasów, potrzebujemy duchowej jedności Europy, potrzebujemy europejskiego poczucia tożsamości.

Home » Aktualności » Henryk Samsonowicz (1930-2021)

Henryk Samsonowicz (1930-2021)

Fundacja żegna prof. Henryka Samsonowicza, jej współzałożyciela i członka Rady.

Ze smutkiem żegnamy zmarłego dzisiaj w wieku 91 lat profesora Henryka Samsonowicza, współzałożyciela i członka Rady naszej Fundacji.

Profesor H. Samsonowicz był absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego i wybitnym badaczem dziejów średniowiecza polskiego i powszechnego. Obszarami, którym poświęcił prace badawcze były m.in.: dzieje miast i mieszczaństwa w Polsce, dzieje zakonu krzyżackiego, okresy narodzin polskiej państwowości i schyłku średniowiecza oraz rola mitu w historii. Jego dorobek naukowy liczy 800 publikacji, w tym ponad 20 książek.

W latach 1980-1982 pełnił funkcję rektora Uniwersytetu Warszawskiego. Był członkiem Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie, uczestnikiem obrad Okrągłego Stołu i ministrem edukacji narodowej w rządzie Tadeusza Mazowieckiego. W 2010 roku został odznaczony Orderem Orła Białego. Był honorowym obywatelem Miasta Warszawy.

Przypominamy wywiad prof. Henryka Samsonowicza "Jestem Polakiem, znaczy jestem coś wart" udzielony Gazecie Wyborczej w 2016 roku poświęcony jego drodze życiowej i spojrzeniu na historię Polski

Wywiad

fot. UW