Aby zapewnić trwałość zdobyczom Unii Europejskiej i sprostać globalnym wyzwaniom naszych czasów, potrzebujemy duchowej jedności Europy, potrzebujemy europejskiego poczucia tożsamości.

Home » Aktualności » SOS dla edukacji!

SOS dla edukacji!

Wysyłamy sygnał SOS dla edukacji! Chcemy zapobiec planowanym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki zmianom w prawie oświatowym, które zagrażają stabilności i niezależności oraz jakości pracy polskiej szkoły.Fundacja Centrum im. prof. Bronisława Geremka współtworzy sieć organizacji społecznych, które działają razem na rzecz dobrej szkoły i mądrej edukacji. Musimy rozmawiać o tym, co nie działa, czego brakuje i co trzeba zmienić, żeby polska edukacja odpowiadała na prawdziwe potrzeby młodych ludzi i na wyzwania XXI wieku. Chcemy szkoły nowoczesnej, demokratycznej, przyjaznej, dla młodych ludzi, ich rodziców i nauczycieli. Takiej, do której chce się chodzić, która motywuje do nauki i przygotowuje do życia we współczesnym świecie. Zebraliśmy nasze pomysły na dobrą szkołę i przygotowaliśmy rekomendacje dla władz oświatowych, samorządów lokalnych i środowiska szkolnego: dyrektora i nauczycieli, rodziców i uczniów.

Wiemy, że każda głęboka zmiana wymaga poważnej rozmowy, porozumienia i wspólnej pracy. Dlatego budujemy platformę współpracy ze wszystkimi, których obchodzi polska szkoła: samorządami lokalnymi i innymi organami prowadzącymi, nauczycielskimi związkami zawodowymi, stowarzyszeniami dyrektorów i nauczycieli, politykami i mediami. Jesteśmy otwarci na inne organizacje i ruchy społeczne, działaczy i działaczki, ekspertki i ekspertów, rodziców, a także – uczennice i uczniów.

Zapraszamy do włączenia się w obywatelską debatę o naprawie edukacji i wspólnej pracy nad obywatelskim paktem na rzecz edukacji!

Musimy zatrzymać upolitycznienie szkół przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Plany ministerstwa zagrażają stabilności i niezależności oraz jakości pracy polskiej szkoły. Jeśli wejdą w życie, szkoła zostanie w pełni podporządkowana władzy centralnej, a niepokorni dyrektorzy zostaną odwołani. Jeszcze mocniej ograniczona zostanie autonomia nauczycielek i nauczycieli. Rodzice stracą prawo do współdecydowania o edukacji własnych dzieci. Samorządy lokalne i inne instytucje prowadzące szkoły utracą realny wpływ na funkcjonowanie swoich placówek.

Nie możemy do tego dopuścić! Na www.organizacjespoleczne.org.pl znajdziecie postulaty programowe dotyczące tego, jak powinna wyglądać polska szkoła – pod każdym znajduje się formularz – zachęcamy do poparcia naszych diagnoz i rozwiązań poprzez wypełnienie go! Szczególnej uwadze polecamy materiał o edukacji europejskiej.www.organizacjespoleczne.org.pl