Aby zapewnić trwałość zdobyczom Unii Europejskiej i sprostać globalnym wyzwaniom naszych czasów, potrzebujemy duchowej jedności Europy, potrzebujemy europejskiego poczucia tożsamości.

Home » Aktualności » Przez współczesność do historii - warsztaty historyczne im. prof. Bronisława Geremka

Przez współczesność do historii - warsztaty historyczne im. prof. Bronisława Geremka

To program skierowany do uczniów zainteresowanych historią z klas 8 szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. Są to interaktywne, oparte na dyskusji zajęcia z historii współczesnej świata, Europy, Polski.

Zajęcie prowadzone są w formie seminaryjnej, co oznacza, że uczestnicy będą zobowiązani do przygotowania się z danego tematu – najczęściej będą proszeni o przeczytanie kilkudziesięciu stron tekstu dotyczącego omawianej w danym tygodniu problematyki oraz przygotowania opracowania zleconego przez wykładowcę. Pierwsza część zajęć poświęcona jest dyskusji uczestników nad przeczytanym tekstem, przy udziale nauczyciela, jako moderatora dyskusji. Druga część zajęć poświęcona jest poszukiwaniu źródeł bieżącej sytuacji w historii poszczególnych regionów świata, Europy, Polski. Tym razem uczniowie powinni opierać się na własnej wiedzy ogólnej, uzupełniając wzajemnie posiadane informacje. Podobnie jak w latach ubiegłych zajęcia odbywają się w ramach trzech grup wiekowych:

Grupa globalna
dla uczniów klas 8 szkoły podstawowej oraz uczniów 1 klas szkół średnich
 
Grupa europejska
dla uczniów 1 i 2 klas szkół ponadpodstawowych,
 
Grupa polska
dla uczniów 2,3 oraz 4 szkół ponadpodstawowych.

Spotkania odbywają się będą w co drugą sobotę w siedzibie fundacji. W zależności od sytuacji związanej z panedmia zajęcia prowadzonę sa bądź stacjonarnie w siedzibie fundacji, bądź online na platformie zoom! Tematy warsztatów, harmonorgam zajęć, regulamin oraz kwestionariusz dla chętnych pod linkiem odpowiedniej grupy. Na zgłoszenia czekamy do 15 października 2021r.


Dodatkowych informacji o programie udziela Magdalena Witwicka: magdalena.witwicka@geremek.pl, tel 22 628 83 63, 608 402 333. Program finansowany ze środków m.st. Warszawy.