Aby zapewnić trwałość zdobyczom Unii Europejskiej i sprostać globalnym wyzwaniom naszych czasów, potrzebujemy duchowej jedności Europy, potrzebujemy europejskiego poczucia tożsamości.

Home » Programy » Programy edukacyjne

Programy edukacyjne

Counter-hate. Rozpoczynamy walkę z mową nienawiści w internecie

Born in UE - Kampania w mediach społeczno∂ciowych

Przez współczesność do historii - warsztaty historyczne im. prof. Bronisława Geremka

Celem projektu jest zainteresowanie młodych ludzi procesami społecznymi i politycznymi, które ukształtowały obecną Polskę, Europę i świat. Bieżące, ważkie wydarzenia polityczne, społeczne, gospodarcze są punktem wyjścia do dyskusji na temat procesów historycznych, które do nich doprowadziły. Program skierowany do uczniów gimnazjów i liceów.

W tym module, dla najstarszych uczniów prowadzone są również warsztaty antydyskryminacyjne i seminarium filozoficzne.

 

Warsztaty konstytucyjne

Celem warsztatów jest poszerzenie wiedzy na temat historii idei konstytucjonalizmu oraz znaczenia konstytucji dla budowania i funkcjonowania państw demokratycznych.

 

Polska w XX wieku - ogólnopolskie warsztaty historyczne im. prof. Bronisława Geremka

Celem programu jest wsparcie młodzieży w rozwijaniu zainteresowań historią, w szczególności historią najnowszą oraz promowanie wiedzy historycznej, jako ważnego narzędzia rozumienia współczesnego świata. Dla nauczycieli jest okazją do poszerzenia wiedzy, poznania atrakcyjnych metod nauczania oraz dyskusji ze świadkami historii ostatniego półwiecza.

 

Program stypendialny dla studentów humanistyki

Program dla wybitnych studentów z całej Polski kontynuujących naukę na III i IV roku na kierunkach: historia, politologia, europeistyka, socjologia, psychologia, filozofia oraz dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Projekt realizowany wspólnie z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, Fundacją PZU oraz Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości.

 

Nasz Świat - warsztaty edukacji globalnej

Program „Nasz świat” jest częścią kształcenia z zakresu edukacji globalnej przeznaczonego dla młodzieży i pedagogów. Obejmuje on 5 spotkań on-line oraz 1 spotkanie stacjonarne w Warszawie. Więcej informacji o programie znajdziesz.

Celem programu jest zwiększenie świadomości uczniów na temat globalnych wyzwań i nierówności rozwojowych, tak, aby potrafili oni odnieść sytuację swojej społeczności czy regionu do wyzwań globalnych, wykształcili w sobie wrażliwość na problemy innych części świata i umieli kształtować dyskurs dotyczący współczesnego świata.

 

„Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii”

Ogólnopolski konkurs historyczny mający na celu upowszechnienie wśród młodzieży wiedzy na temat  najnowszej historii Polski oraz przybliżenie polskiego dziedzictwa historycznego i polskiego dorobku kulturowego. Olimpiada ma charakter cykliczny i odbywać się będzie co dwa lata. Pierwsza edycja odbyła się w roku szkolnym 2012/2013. Główną nagrodą była promessa indeksu Uniwersytetu Gdańskiego oraz płatny staż w Instytucie Pamięci Narodowej. Centrum im. Profesora Bronisława Geremka jest partnerem konkursu. Głównym organizatorem jest Fundacja Centrum Solidarności z Gdańska.

 

„Dekada (nie)ograniczonych możliwości - dyskusje o latach 90”

„Dekada (nie)ograniczonych możliwości” to konwersatorium historyczne dla osób dorosłych zainteresowanych współczesną Polską. Warsztaty skierowane są do osób, które prowadzą regularne życie zawodowe ale pragną się rozwijać, mają aspiracje, aby poszerzać swoje horyzonty, a niekoniecznie chciałyby angażować się w przedsięwzięcie długoletnie i kosztowne takie jak np. studia podyplomowe. Kultura konsumpcjonizmu, mechanizmy gospodarki rynkowej, otwarcie na Zachód, wykluczenia społecznie, odpowiedź sztuki na przełom roku 89 i nowa architektura – to fenomeny, którym przyglądamy się podczas seminariów.

 

Szkoła Równego Traktowania

Czy wiemy jak uczyć o inności, tak aby - nawet niechcący - nie krzywdzić? Czy zdajemy sobie sprawę, że dyskryminacja i przemoc w szkole, to nie tylko wyraz braku szacunku wobec innych ludzi ale i łamanie polskiego prawa? Fundacja Geremka oraz Otwarta Rzeczpospolita zapraszają nauczycielki i nauczycieli do udziału w projekcie „Szkoła równego traktowania”.

 

Jedność Europy i wielość kultur - eksperymentalne seminarium IBI AL

 

Program skierowany jest do studentów Uniwersytetu Warszawskiego związanych z Instytutem Badań Interdyscyplinarnych "Artes Liberales".