Aby zapewnić trwałość zdobyczom Unii Europejskiej i sprostać globalnym wyzwaniom naszych czasów, potrzebujemy duchowej jedności Europy, potrzebujemy europejskiego poczucia tożsamości.

Home » Aktualności » III Debata Lemkinowska

III Debata Lemkinowska

- "Partnerstwo tortur" powinno zostać zastąpione "partnerstwem odpowiedzialności" - powiedziała Amrit Singh, podczas III Debaty Lemkinowskiej, odnosząc się do stosunków Polska - USA. Wkrótce będzie dostępny zapis wideo debaty.

Obejrzyj nagranie wideo w bibliotece multimedialnej.

16 maja 2011 w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się III debata poświęcona pamięci Rafała Lemkina. Tematem spotkania była kwestia odpowiedzialności i etyki w działaniach wielkich mocarstw na przykładzie tajnych więzień CIA oraz naruszeń praw człowieka na Kaukazie. 

Moderatorem III Debaty Lemkinowskiej był Konstanty Gebert. Wśród panelistów znaleźli się: Olga Bobrova (Nowaja Gazeta), Adam Bodnar (Helsińska Fudnacja Praw Człowieka) oraz Amrit Singh (Open Society Justice Initiative).

Paneliści dyskutowali m.in. o zaufaniu do państwa, poczuciu bezpieczeństwa obywateli, rolą USA w stosunkach międzynardowych. Poruszano też kwestię roli, jaką sprawa tajnych więzień CIA odgrywa w wewnętrznej polityce polskiej.

Amrit Singh zwróciła uwagę, że międzynarodowa reputacja Stanów Zjednoczonych jako promotora praw człowieka została zniszczona i obecnie nadszedł moment aby inne państwa europejskie, w tym Polska, przejęły ich dawną rolę. Zdaniem Singh dobrą do tego okazją będzie najbliższa wizyta prezydenta Obamy w Polsce. Partnerstwo tortur powinno zostać zastąpione partnerstwem odpowiedzialności.

Adam Bodnar stwierdził, że sprawa więzień CIA na terenie Polski podkopała zaufanie do instytucji państwa. Stało się tak dlatego, że żaden z polskich polityków nie zrobił nic w celu wyjaśnienia tej sprawy (z wyjątkiem Józefa Piniora). Bodnar zwrócił również uwagę na fakt, że sprawa więzień CIA ujawniła wciąż obowiązujący priorytet współpracy dyplomatycznej pomiędzy państwami nad postulatem działań zgodnych z prawem międzynarodowym. Świadczy o tym brak współpracy władz USA jeśli chodzi o informacje dotyczące funkcjonowania programu CIA na terytorium państw sojuszniczych, w tym Polski.

Olga Bobrova zapoznała słuchaczy z sytuacją panującą na Północnym Kaukazie. Zwróciła uwagę, że w Rosji państwo nie jest zainteresowane przestrzeganiem praw człowieka nawet na poziomie deklaratywnym, pod tym względem USA wypadają lepiej, ponieważ retoryka przestrzegania praw człowieka jest tam obecna przynajmniej w oficjalnym dyskursie władzy. Olga Bobrova wskazała na analogię w szermowaniu pojęciem terroryzmu w USA i w Rosji. Według niej w Rosji niemal co tydzień państwo zabija człowieka oskarżając go o terroryzm przy czym nie sposób jest zweryfikować zasadności tych oskarżeń. Pozasądowe zabójstwa są w Rosji częstą praktyką.

Artykuł Anny Szyłło w Gazecie Wyborczej z dn. 20.05.2011

Wywiad z Olgą Bobrową w Gazecie Wyborczej z dn. 21.05.2011

Wywiad z Amrit Singh w Gazecie Wyborczej z dn. 21.05.2011

Spotkanie było ostatnim z serii Debat Lemkinowskich w tym roku. Od stycznia 2012 planujemy kontynuację cyklu. Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział.