Aby zapewnić trwałość zdobyczom Unii Europejskiej i sprostać globalnym wyzwaniom naszych czasów, potrzebujemy duchowej jedności Europy, potrzebujemy europejskiego poczucia tożsamości.

Home » Aktualności » Wręczono Nagrodę im. prof. Bronisława Geremka

Wręczono Nagrodę im. prof. Bronisława Geremka

Uładzimir Nieklajeu w imieniu całej białoruskiej opozycji demokratycznej odebrał Nagrodę im. prof. Bronisława Geremka przyznawaną przez Wspólnotę Demokracji.

Zapis wideo w bibliotece multimedialnej.

1 lipca 2011 r. podczas konferencji ministerialnej Współnoty Demokracji w Wilnie, poraz trzeci została przyznana Nagroda imienia profesora Bronisława Geremka. Nagroda jest wyróżnieniem za wybitne osiągnięcia w promowaniu demokracji.

W tym roku uhonorowano demokratyczną opozycję białoruską. W jej imieniu nagrodę odebrał Uładzimir Nieklajeu któremu towarzyszyli m.in. Stanisław Bogdankiewicz i Olga Zawadskaja.

Uładzimir Nieklajeu jest poetą, pisarzem oraz działaczem społecznym. Zainicjował na Białorusi kampanię „Mówcie prawdę” domagającą się rzetelnych informacji na temat rzeczywistej sytuacji politycznej i społecznej na Białorusi. W 2010 roku startował w wyborach prezydenckich, co przypłacił pobiciem i uwięzieniem przez władze.  Po zwolnieniu z więzienia trafił do aresztu domowego. Został uznany za więźnia sumienia przez Amnesty International.

Nagroda im. prof. Bronisława Geremka przyznawana jest corocznie przez kapitułę w skład której wchodzi „troika” państw Wspólnoty Demokracji, Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Fundacja Centrum im. prof. Bronisława Geremka.