Aby zapewnić trwałość zdobyczom Unii Europejskiej i sprostać globalnym wyzwaniom naszych czasów, potrzebujemy duchowej jedności Europy, potrzebujemy europejskiego poczucia tożsamości.

Home » Aktualności » Uroczysta inauguracja stypendiów im. Bronisława Geremka

Uroczysta inauguracja stypendiów im. Bronisława Geremka

Po raz pierwszy przyznane w tym roku stypendia im. prof. Bronisława Geremka są częścią programu Stypendiów Pomostowych zainicjowanych przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Fundacja Bronisława Geremka dołączyła tym samym do koalicji instytucji oraz firm wspierających uzdolnioną młodzież w dostępie do studiów wyższych.

O stypendia im. Bronisława Geremka co roku mogą się ubiegać studenci III i IV roku kierunków humanistycznych. Zasady ubiegania się o stypendium.

Inauguracja X. edycji Programu Stypendiów Pomostowych skupiająca stypendystów wszystkich kierunków odbyła się 3 listopada 2011 r. w Łazienkach Królewskich. Patronat nad tegoroczną edycją programu objęła pani Anna Komorowska, małżonka Prezydenta RP. W trakcie uroczystości wręczono stypendia, wysłuchano koncertu w wykonaniu stypendystów, podziwiano prace młodych artystów-uczestników programu. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele partnerów programu, organizacji wspierających, sympatyków i przyjaciół oraz liczna grupa stypendystów.

„Dbałość o rozwój młodych ludzi, której towarzyszy poszerzanie horyzontów i pogłębianie zdobytej wcześniej wiedzy jest ze wszech miar godna poparcia i uznania, dlatego chciałam pogratulować wszystkim organizatorom Programu Stypendiów Pomostowych, dzięki którym ta pomoc jest realna i efektywna” – napisała w liście skierowanym do zaproszonych na uroczystość gości pani Anna Komorowska, małżonka Prezydenta RP.

Program Stypendiów Pomostowych został zainicjowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w 2002 r. w reakcji na istotny problem społeczny, którym jest wyraźna dysproporcja w dostępie do studiów pomiędzy młodzieżą mieszkającą na wsi i w miastach. Adresatami programu są – pochodzący ze wsi i małych miast (do 20 tysięcy mieszkańców) – maturzyści, którzy zostali przyjęci na pierwszy rok dziennych studiów magisterskich. Dzięki stypendium uzdolnieni młodzi ludzie mogą podjąć decyzję o kontynuowaniu nauki oraz rozwijaniu pasji i zainteresowań. Oferta programu wykracza bowiem poza pierwszy rok studiów: stypendyści, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce mają szansę uzyskać środki na kolejne lata nauki. Jedną z możliwości są uruchomione w tym roku stypendia im. Bronisława Geremka dla młodzieży o zainteresowaniach humanistycznych.

Program Stypendiów Pomostowych jest obecnie finansowany przez: Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, Narodowy Bank Polski, Fundację PZU, Fundację BRE Bank, Fundację BGK im. Jana Kantego Steczkowskiego, Fundację Orange, Fundację Wspomagania Wsi, a także koalicję lokalnych organizacji pozarządowych współpracujących z Fundacją im. Stefana Batorego oraz Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce oraz pozyskanych do udziału w programie w ramach akcji „Dyplom z Marzeń”. Program jest realizowany przy wsparciu organizacyjnym Agencji Nieruchomości Rolnych. Na realizację dziesięciu edycji partnerzy przeznaczyli ponad 64 mln PLN.

W programie przyznano już łącznie 14 500 stypendiów. Stypendium na pierwszy rok nauki na dziennych studiach magisterskich otrzymało prawie 11 000 absolwentów szkół średnich. Stypendyści studiują na 130 uczelniach w całej Polsce. Przeprowadzone wśród nich badania wykazały, że dla 4500 młodych ludzi ze wsi i małych miast Program Stypendiów Pomostowych był jedyną szansą na podjęcie studiów. Ponad 55% absolwentów w trakcie całego toku studiów uzyskało średnią ponad 4,0, zaś 80% studentów ukończyło studia w terminie. Blisko 70% beneficjentów programu zamierza kształcić się dalej po zakończeniu studiów.

      

Lista stypendystów Konkursu Centrum im. Profesora Bronisława Geremka,
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW) i Fundacji PZU
dla stypendystów PSP studiujących na kierunkach humanistycznych
Rok akademicki 2011/2012
  

L.p Nr wniosku Nazwisko Imię  
1 25/2011/GERM Jędrzejek Michał  
2 21/2011/GERM Kensicki Maciej  
3 4/2011/GERM Kłak Sabina  
4 31/2011/GERM Leśniewska Aneta  
5 5/2011/GERM Machaj Dawid  
6 30/2011/GERM Pasewicz Magdalena  
7 14/2011/GERM Pasieczny Piotr  
8 15/2011/GERM Sikorska Anna  
9 8/2011/GERM Stróżak Dawid  
10 16/2011/GERM Zaleska Monika  
11 39/2011/GERM Żabińska Justyna