Aby zapewnić trwałość zdobyczom Unii Europejskiej i sprostać globalnym wyzwaniom naszych czasów, potrzebujemy duchowej jedności Europy, potrzebujemy europejskiego poczucia tożsamości.

Home » Aktualności » Uroczysty koncert w Filharmonii Narodowej

Uroczysty koncert w Filharmonii Narodowej

20 marca w Filharmonii Narodowej z okazji 80. rocznicy urodzin prof. Bronisława Geremka odbył się uroczysty koncert. Pasję wg św. Jana Johanna Sebastiana Bacha wykonali: Le Concert Lorrain, Nederlands Kamerkoor oraz soliści Ruth Ziesak, Andreas Scholl, Eric Stoklossa, James Gilchrist, Dietrich Henschel, York Felix Speer. Koncert poprowadził Christoph Prégardien.

W programie koncertu Piotr Maculewicz pisał: „W swym opracowaniu Pasji wg św. Jana Bach w genialny sposób przezwyciężył pewną poetycka niespójność libretta, czyniąc z niej wręcz atut. Silnie podkreślił wszelkie kontrasty, przydając dziełu niezwykłego napięcia i dramatyzmu, co zresztą doskonale koresponduje z tekstem Janowej Ewangelii, w którym historia męki Jezusa opowiedziana jest w najbardziej dramatyczny, wręcz „teatralny” sposób (…). Choć Bach nigdy nie skomponował opery, skala żywych emocji zawartych w recytatywach Pasji Janowej zdaje się przewyższać większość utworów scenicznych tej epoki (…)”.

Wśród zaproszonych na koncert gości znaleźli się przyjaciele, rodzina i współpracownicy Bronisława Geremka. Swoją obecnością zaszczyciła zebranych Pani Prezydentowa Anna Komorowska. Prezydent Lech Wałęsa skierował do zaproszonych na uroczystość osobisty list, w którym pisał m.in.:

Kim był dla mnie Bronisław Geremek? Był moim całkowitym przeciwieństwem, ale jak to zazwyczaj w życiu bywa, takie przeciwieństwa się przyciągają.(…) Bardzo dobrze pamiętam rolę, jaką odegrał w czasie, gdy ważyły się losy naszego kraju. Trzymał się zawsze trochę z tyłu, ale dzięki temu potrafił zachować dystans i trzeźwo patrzeć w przyszłość. W czasie strajków w Gdańsku, podczas obrad Okrągłego Stołu i potem w Sejmie, to on potrafił uspokoić nasze burzliwe rozmowy. Był nie tylko wspaniałym mówcą, ale też człowiekiem, który doskonale potrafił jednoczyć ludzi. Nigdy nie oczekiwał za to nagród czy poklasku.

Prof. Henryk Samsonowicz nawiązując do zainteresowań badawczych swojego wieloletniego przyjaciela, powiedział, że posiadał on wszelkie cnoty średniowiecznego rycerza – służył zawsze radą i pomocą.

List Prezydenta Lecha Wałęsy