Aby zapewnić trwałość zdobyczom Unii Europejskiej i sprostać globalnym wyzwaniom naszych czasów, potrzebujemy duchowej jedności Europy, potrzebujemy europejskiego poczucia tożsamości.

Home » Aktualności » Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii.

Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii.

Rozpoczyna się pierwsza edycja ogólnopolskiego konkursu historycznego „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii". Konkurs  jest adresowany do uczniów klas pierwszych szkół  ponadgimnazjalnych. Fundacja Centrum im. Profesora Bronisława Geremka jest współorganizatorem przedsięwzięcia. 

 

Bronisław Geremek stwierdził przed laty: „Etos „Solidarności” to zarówno solidarność międzyludzka, obrona słabych i potrzebujących, szacunek dla pracy i dla odmienności poglądów, ale także solidarność w podejmowaniu odpowiedzialności za los społeczeństwa obywatelskiego, narodu i państwa”.

Fundacja Centrum Solidarności oraz Fundacja Centrum im. Profesora Bronisława Geremka ogłaszają rozpoczęcie pierwszej edycji ogólnopolskiego konkursu historycznego  „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii”.  Konkurs ma na celu upowszechnienie wśród młodzieży wiedzy na temat  najnowszej historii Polski oraz przybliżenie polskiego dziedzictwa historycznego i polskiego dorobku kulturowego. Olimpiada ma charakter cykliczny i odbywać się będzie co dwa lata. Kolejna edycja została przewidziana na rok szkolny 2014/2015. 

Więcej informacji i szczegółów na stronie internetowej: www.olimpiadasolidarnosci.pl.