Aby zapewnić trwałość zdobyczom Unii Europejskiej i sprostać globalnym wyzwaniom naszych czasów, potrzebujemy duchowej jedności Europy, potrzebujemy europejskiego poczucia tożsamości.

Home » Aktualności » "Nasza Europa" Bronisława Geremka

"Nasza Europa" Bronisława Geremka

Nakładem Wydawnictwa Universitas ukazała się książka Bronisława Geremka Nasza Europa. Jest to druga – po Głosie w Europie – pozycja przygotowana, opracowana i wydana pod patronatem Fundacji Centrum im. Profesora Bronisława Geremka. Książkę współfinansowało Kolegium Europejskie ze środków UE.

 

Książka zawiera szkice Bronisława Geremka poświęcone zagadnieniom europejskim, które w większości ukazują się po raz pierwszy w języku polskim. We wstępie do edycji Aleksander Smolar podkreślił: „Bronisław Geremek w swoich działaniach i w swoich esejach był zawsze po stronie wspólnej Europy, był też zawsze po stronie nadziei. Nie udzielał, oczywiście, odpowiedzi na problemy, przed którymi obecnie stoimy, ale w swoim myśleniu o Europie i historii podsuwał nam jeden z tropów, którym powinniśmy podążać, aby rozwiązać jeden z fundamentalnych dylematów naszego kontynentu: jak pogodzić bogactwo wielości narodów i kultur z potrzebą wspólnego istnienia i działania”.