Aby zapewnić trwałość zdobyczom Unii Europejskiej i sprostać globalnym wyzwaniom naszych czasów, potrzebujemy duchowej jedności Europy, potrzebujemy europejskiego poczucia tożsamości.

Home » Aktualności » Eseje polityczne Istvána Bibó

Eseje polityczne Istvána Bibó

Fundacja Centrum im. Profesora Bronisława Geremka jest inicjatorem wydania książki Istvána Bibó (1911-1979), węgierskiego historyka, filozofa, myśliciela. Eseje polityczne to – przygotowany i opracowany przez Jerzego Snopka – najobszerniejszy w języku polskim wybór tekstów tego wybitnego intelektualisty.

 

Bronisław Geremek pisał przed kilkunastu laty: „Czesław Miłosz w Rodzinnej Europie i (…) István Bibó – węgierski politolog, jedna ze znakomitych i wspaniałych postaci środkowoeuropejskiego imperium myśli, mający za sobą lata więzienia i członkostwo w rządzie węgierskim w 1956 roku, i głównie długie lata milczenia. Miłosz i Bibó, niezależnie od siebie, mówią o tym, że tym, co charakteryzuje narody Europy Środkowej jest poczucie kruchości ich losu narodowego, poczucie nietrwałości i niepewności. Bibó pisał kiedyś: człowiek zachodni nie jest w stanie tego zrozumieć. My o rannej porze, gdy się budzimy to stawiamy sobie pytanie czy jesteśmy jeszcze niepodlegli. Ten bardzo szczególny rys – poczucia niepewności – jest także rysem łączącym Grupę Wyszehradzką tak w aspiracjach, jak i formowaniu polityki zagranicznej” (Ustrój państwa a polityka zagraniczna, „Polski Przegląd Dyplomatyczny” 2001, nr 1(1), s. 35).

Książkę opublikowało wydawnictwo Universitas.