Aby zapewnić trwałość zdobyczom Unii Europejskiej i sprostać globalnym wyzwaniom naszych czasów, potrzebujemy duchowej jedności Europy, potrzebujemy europejskiego poczucia tożsamości.

Home » Aktualności » Spotkanie z Anne Applebaum

Spotkanie z Anne Applebaum

Muszę państwa zmartwić. Historia Polski czy tez szerzej – tej części Europy – staje się coraz bardziej popularna na Zachodzie, głównie za sprawą badaczy, którzy dostrzegają nowe archiwa, nowe źródła. Co nowego można napisać na przykład o Napoleonie? Jednakże co wy teraz zrobicie ze swoim odwiecznym przekonaniem, że nikt was nie lubi? Na to pytanie nie potrafię odpowiedzieć. – powiedziała Anne Applebaum na spotkaniu z czytelnikami w redakcji „Gazety Wyborczej”.

Zapis wideo w bibliotece multimedialnej.

21 października 2013 roku w warszawskiej siedzibie „Gazety Wyborczej” odbyło się spotkanie autorskie z Anne Applebaum. Okazją do debaty, którą współorganizowała Fundacja Centrum im. prof. Bronisława Geremka stała się publikacja polskiego tłumaczenia najnowszej pracy amerykańskiej dziennikarki i publicystki – Za Żelazną Kurtyną. Ujarzmienie Europy Wschodniej, 1944-1956 (Warszawa, Świat Książki, 2013). W dyskusji – poza autorką – udział wzięli prof. Karol Modzelewski oraz Adam Michnik; rozmowę moderował Jarosław Kurski.

Anne Applebaum jest absolwentką uniwersytetu Yale, studiowała także w London School of Economics i Oksfordzie. Pracę dziennikarską rozpoczęła w 1988 roku jako korespondentka „The Economist” w Warszawie; następnie piastowała funkcję redaktora działu zagranicznego, a później zastępcy redaktora naczelnego tygodnika „The Spectator” w Londynie. W latach 2002–2006 była członkinią kolegium redakcyjnego „The Washington Post”, gdzie jako komentatorka polityczna prowadzi tygodniową kolumnę poświęconą sprawom zagranicznym.

Za swoją pierwszą książkę Między Wschodem a Zachodem. Przez pogranicza Europy otrzymała w 1996 roku Nagrodę im. Adolpha Bentincka. Z kolei za wydaną w 2003 monografię Gułag otrzymała w 2004 roku Nagrodę Pulitzera. W 2013 roku Anne Applebaum uzyskała polskie obywatelstwo.

We wstępie do najnowszej książki autorka podkreśliła: „Rozpoczynając badania, postawiłam sobie kilka celów. W dokumentach z tamtego okresu szukałam dowodów na zamierzone zniszczenie społeczeństwa obywatelskiego i drobnych przedsiębiorstw. Przyjrzałam się bliżej zjawiskom realizmu socjalistycznego i komunistycznej edukacji. Zebrałam możliwie najwięcej informacji na temat powstania i początkowych etapów rozbudowy służby bezpieczeństwa w regionie. Czytając i rozmawiając, starałam się zrozumieć, jak zwykli ludzie uczyli się radzić sobie pod nową władzą; jak współpracowali, z własnej woli lub wbrew niej; jak i dlaczego wstępowali do partii i innych organizacji państwowych; jak stawiali czynny lub bierny opór; jak musieli dokonywać tragicznych wyborów, których większość nas, żyjących na Zachodzie, nigdy dokonywać nie musi”.

Rozmówcy skoncentrowali się na kwestiach społecznego fenomenu literatury historycznej w Polsce, zagadnieniach uwarunkowań metodologiczno-badawczych, w tym tzw. „historii mówionej” oraz – co było najciekawsze – na zasadniczej tematyce książki Za Żelazną Kurtyną. Najbardziej fascynujące okazały się dla mnie rozmowy z Tadeuszem Konwickim, wybitnym polskim pisarzem, żołnierzem AK i przez kilka lat zwolennikiem komunizmu. Konwicki przyznał, że w pewnym momencie – po czterech latach wojny – zrozumiał, iż wartości, które wyniósł z domu, stały się pusto brzmiącymi dźwiękami, zaś jego świat po prostu przestał istnieć. Komunizm był więc czymś w rodzaju egzystencjalnej protezy, koniecznej do w miarę normalnego funkcjonowania. Jednakże to złudzenia szybko zaczęło przynosić negatywne efekty. – powiedziała autorka.