Aby zapewnić trwałość zdobyczom Unii Europejskiej i sprostać globalnym wyzwaniom naszych czasów, potrzebujemy duchowej jedności Europy, potrzebujemy europejskiego poczucia tożsamości.

Home » Aktualności » Stypendia im. Bronisława Geremka przyznane

Stypendia im. Bronisława Geremka przyznane

Już po raz trzeci Fundacja Geremka wspólnie z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości oraz Fundacją PZU przyznały roczne stypendia wybitnym studentom kierunków humanistycznych. Zwycięzcom gratulujemy.

W tym roku Komisja Stypendialna złożona z przedstawicieli w/w instytucji przyznała 11 stypendiów. Osoby wyróżnione będą otrzymywały miesięczne stypendium w wysokości 1 tys. zł w okresie od października 2013 do lipca 2014 roku.

Lista stypendystów

Stypendia im. Bronisława Geremka są przyznawane od 2011 roku. O stypendia mogą ubiegać się osoby studiujące na III lub IV roku jednego z kierunków: historia, politologia, europeistyka, socjologia, psychologia, filozofia oraz dziennikarstwo i komunikacja społeczna.

Warunkiem otrzymania stypendium jest m.in. napisanie eseju w ramach jednego z trzech obszarów tematycznych: 

1) polityka zagraniczna Polski po 89 roku,

2) Polska w Unii Europejskiej,

3) opozycja demokratyczna w PRL i okres transformacji ustrojowej.

Osoby biorące udział w konkursie muszą być objęte programem Stypendiów Pomostowych.

 

Kolejna edycja stypendiów zostanie ogłoszona na wiosnę 2014 roku. Szczegółowe warunki konkursu: http://www.geremek.pl/assets/files/Aktualnosci/Geremek_2013.pdf

 

Fundatorem stypendiów jest Fundacja PZU.