Aby zapewnić trwałość zdobyczom Unii Europejskiej i sprostać globalnym wyzwaniom naszych czasów, potrzebujemy duchowej jedności Europy, potrzebujemy europejskiego poczucia tożsamości.

Home » Aktualności » Stanowisko organizacji pozarządowych w sprawie wydarzeń 11 listopada

Stanowisko organizacji pozarządowych w sprawie wydarzeń 11 listopada

Fundacja im. prof. Bronisława Geremka podpisała stanowisko organizacji pozarządowych w sprawie wydarzeń podczas tak zwanego "Marszu Niepodległości".

 

STANOWISKO ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WS. WYDARZEŃ 11 LISTOPADA

Reprezentujemy organizacje pozarządowe działające na wielu płaszczyznach życia społecznego, których wspólnym celem jest rozwój społeczeństwa obywatelskiego, wolnego od przejawów dyskryminacji, nienawiści i wszelkich postaw totalitarnych. Społeczeństwa, w którym szanuje się odrębność etniczną, narodową i religijną. Dlatego z całą mocą potępiamy łamanie prawa, mowę nienawiści i akty wandalizmu, dokonane przez skrajnie prawicowe i nacjonalistyczne organizacje maszerujące w Warszawie 11 listopada br.

Uważamy, że poglądy głoszone przez organizatorów i uczestników tzw. marszu niepodległości nie mieszczą się w ramach ładu konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej, wyrażonego w artykule 13, zgodnie z którym zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także tych, których program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa (…).

Szczególnie ostro potępiamy ataki i sprowadzenie zagrożenia życia i zdrowia na mieszkańców Squatu Przychodnia na ul. Skorupki, strażaków próbujących gasić podpaloną tęczę na Placu Zbawiciela oraz na policjantów chroniących porządek publiczny.

Każdy, kto dopuszcza się łamania prawa, musi się spotkać z należytą karą. Winni są sprawcy aktów przemocy i wandalizmu, organizatorzy marszu oraz ci, którzy podżegają do nienawiści. Sprawcy przestępstw i wykroczeń muszą ponieść przewidzianą prawem odpowiedzialność karną i finansową. Organizatorzy nie mogą uniknąć obciążenia kosztami szkód i naprawy zniszczonych obiektów.

Nie wolno pozwalać, by wykorzystywano wolność zgromadzeń do szerzenia nienawiści, rasizmu, czy homofobii. Konstytucyjne prawo do wolności zgromadzeń, w którym realizuje się prawo do wyrażania poglądów i przekonań, nie oznacza prawa do narzucania ich siłą innym. Dlatego właśnie na organizatorze zgromadzenia ciąży odpowiedzialność, by przebiegało ono z poszanowaniem praw i wolności innych ludzi. Prawem i obowiązkiem organizatora jest usunięcie ze zgromadzenia uczestników łamiących prawo. Jeśli tego nie robi, daje przyzwolenie na bezprawie i musi za to ponieść odpowiedzialność. 

 1. Fabryka Równości

 2. Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny

 3. Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej

 4. Fundacja Centrum Praw Kobiet

 5. Fundacja Dla Odmiany

 6. Fundacja dla Wolności

 7. Fundacja Ekologiczna Arka

 8. Fundacja im. Izabeli Jarugi - Nowackiej

 9. Fundacja im. Stefana Batorego

 10. Fundacja im. prof. Bronisława Geremka

 11. Fundacja Inna Przestrzeń

 12. Fundacja Instytut Podkarpacki

 13. Fundacja Integracji Społecznej Prom

 14. Fundacja Judaica - Centrum Kultury Żydowskiej

 15. Fundacja Klamra

 16. Fundacja LGBT Business Forum

 17. Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej

 18. Fundacja Nowoczesnej Edukacji SPUNK

 19. Fundacja Osiem Marzeń

 20. Fundacja Pozytywnych Zmian

 21. Fundacja Romani Tsawe

 22. Fundacja Trans-Fuzja

 23. Fundacja TUS

 24. Fundacja Wolontariat Równości

 25. Otwarta Rzeczpospolita

 26. Queerowe Centrum Społeczne

 27. Samopomocowa Grupa Rodzin i Osób z Problemami Psychicznymi Nie jesteś Sam

 28. Stowarzyszenia Gai i Jacka Kuroniów

 29. Stowarzyszenia na rzecz Kultury i Dialogu 9/12

 30. Stowarzyszenia na rzecz Osób LGBT Tolerado

 31. Stowarzyszenia SIETAR Polska

 32. Stowarzyszenie Cztery Pory Roku

 33. Stowarzyszenie Ekologiczno - Kulturalne Wspólna Ziemia

 34. Stowarzyszenie imienia Szymona An-skiego

 35. Stowarzyszenie Inicjatyw Kobiecych

 36. Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych Stacja Muranów

 37. Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjno-Naukowe KEN

 38. Stowarzyszenie Lambda Bydgoszcz

 39. Stowarzyszenie Lambda Zielona Góra

 40. Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza

 41. Stowarzyszenie Nigdy Więcej

 42. Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa Bardziej Kochani

 43. Stowarzyszenie Romów we Wrocławiu Romani Bacht

 44. Stowarzyszenie Strefa Działań Twórczych iCoTam

 45. Stowarzyszenie Tęczówka

 46. Stowarzyszenie Towarzystwo Dziennikarskie

 47. Towarzystwa Słowaków w Polsce

 48. Towarzystwo Krzewienia Kultury i Tradycji Romskiej Kałe Jakha

 49. Żydowskie Stowarzyszenie B'nai B'rith

 50. Żydowskie Stowarzyszenie Czulent