Aby zapewnić trwałość zdobyczom Unii Europejskiej i sprostać globalnym wyzwaniom naszych czasów, potrzebujemy duchowej jedności Europy, potrzebujemy europejskiego poczucia tożsamości.

Home » Aktualności » Odbyła się wizyta studyjna dla dziennikarzy. Litwa 21-24 maja 2014 r.

Odbyła się wizyta studyjna dla dziennikarzy. Litwa 21-24 maja 2014 r.

W dniach 21-14 maja br. odbyła się wizyta studyjna dla dziennikarzy w Polsce oraz Litwie. Celem projektu realizowanego wspólnie z Polsko-Litewskim Forum Dialogu i Współpracy im. Jerzego Giedroycia było przeciwdziałanie stereotypom narosłym wokół relacji pomiędzy obu krajami poprzez zaznajomienie grupy dziennikarzy litewskich i polskich z problematyką wzajemnych relacji obu społeczeństw i państw również na poziomie lokalnym. Projekt został zrealizowany przy wsparciu Fundacji PZU.

Dziennikarze poza kontaktami z litewskimi politykami w Wilnie zapoznali się z sytuacją obu mniejszości narodowych podczas wizyt w Sejnach, Sołecznikach oraz Berżnikach. W wizycie wzieli udział dziennikarze litewscy oraz polscy. W programie znalazły się spotkania w konsulacie Republiki Litewskiej w Sejnach, gdzie polsko litewska grupa dziennikarzy spotkała się z przedstawicielami mniejszości litewskiej w Polsce. Interesujące było spotkanie w podsejneńskich Berżnikach gdzie grupa odwiedziła cmentarz oraz spotkała się księdzem Władysławem Napiórkowskim.

W litewskiej części wizyty odbyły się spotkania w Sołecznikach z przedstawicielami mniejszości polskiej w Litwie oraz spotkania z politykami w Wilnie m.in. z ministrem spraw zagranicznych panem Linasem Linkevičiusem oraz liderami frakcji parlamentarnych w litewskim parlamencie.

Zakończeniem wizyty była uroczystość wręczenia nagród im. Jerzego Giedroycia przyznawanych przez Polsko-Litewskie Forum Dialogu i Współpracy im. Jerzego Giedroycia. Laureatami nagrody zostali w tym roku Adam Michnik oraz prof. Bogdan Szlachta. Laudację na rzecz laureatów wygłosili Tomas Venclova oraz prof. Alvydas Jokubaitis. Ceremonii wręczenia nagród towarzyszyła debata o stosunkach litewsko-polskich w której wzieli udział uczestniczki i uczestnicy wizyty studyjnej.

Wizyta w litewskim Parlamencie.

 

Zdjęcia: Antoni Radczenko

Spotkanie w Sejnach.

 

Wizyta w Berżnikach. Spotkanie z księdzem Władysławem Napiórkowskim

 

Wilno, spotkanie z ministrem spraw zagranicznych panem Linasem Linkevičiusem.


Sejm Republiki Litewskiej spotkanie z: Andriusem Kubiliusem (przew. frakcji konserwatystów), Eligijusem Masiulisem (przew. frakcji liberałów) oraz prof. Benediktasem Juodką (szef komisji spraw zagranicznych).


Wręczenie nagrody im. Jerzego Giedroycia Adamowi Michnikowi.

Tomas Venclova wygłasza laudację na cześć laureatów.

 

Prof. Bogdan Szlachta po otrzymaniu nagrody im. Jerzego Giedroycia.

Wilno debata dziennikarzy z Litwy i Polski po wręczeniu nagród im. Jerzego Giedroycia.