Aby zapewnić trwałość zdobyczom Unii Europejskiej i sprostać globalnym wyzwaniom naszych czasów, potrzebujemy duchowej jedności Europy, potrzebujemy europejskiego poczucia tożsamości.

Home » Aktualności » Pierwszy zjazd "Szkoły równego traktowania"

Pierwszy zjazd "Szkoły równego traktowania"

14-16 listopada odbył się pierwszy zjazd 60 nauczycielek i nauczycieli uczestniczących w projekcie "Szkoła równego traktowania". Projekt zainauguowała wykładem Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania, prof. Małgorzata Fuszara.

Uczestnicy po raz pierwszy spotkali się na zjeździe szkoleniowym, podczas którego pracowali w grupach nad zagadnieniami tożsamości, stereotypów, uprzedzeń, wynikającej z nich dyskryminacji. Praca zakończyła się dyskusją nad sposobem zapewniania równych szans w szkole i pierwszymi pomysłami na lokalne inicjatywy antydyskryminacyjne. Zajęcia warsztatowe prowadzili doświadczeni trenerzy antydyskryminacyjni, natomiast część nauczycieli dysponowała własnymi doświadczeniami, którymi dzieliła się z pozostałymi uczestnikami projektu.

Pierwsze spotkanie uczestników - a tym samym cały projekt - otworzyła prof. Małgorzata Fuszara. Pełnomocniczka Rządu skupiła się na kwestii wizerunku kobiet i mężczyzn w podręcznikach szkolnych, obecności osób niepełnosprawnych w materiałach edukacyjnych. Podkreślała, że postrzeganie określonych ról społecznych kształtuje się zazwyczaj przy okazji przekazywania treści szkolnych, dlatego ważne jest, aby materiały edukacyjne nie prezentowały homogenicznego obrazu społeczeństwa.

Kolejny zjazd uczestników odbędzie się 9-11 stycznia 2015 r. Uczestnicy skupią się wówczas na planowaniu inicjatywy antydyskryminacyjnej, którą przeprowadzą w swoich szkołach. 

 

Inauguracja

 

Warsztaty w grupach

Fot. Krzysztof Plebankiewicz.

 

Projekt „Szkoła równego traktowania” jest realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.