Aby zapewnić trwałość zdobyczom Unii Europejskiej i sprostać globalnym wyzwaniom naszych czasów, potrzebujemy duchowej jedności Europy, potrzebujemy europejskiego poczucia tożsamości.

Home » Aktualności » Projekt ?(Nie)łatwe powroty do domu? Badanie funkcjonowania dzieci i młodzieży powracających z emigracji? - rekrutacja

Projekt ?(Nie)łatwe powroty do domu? Badanie funkcjonowania dzieci i młodzieży powracających z emigracji? - rekrutacja

W polskich szkołach coraz częściej pojawiają dzieci i młodzież, które wracają z emigracji. Do tej pory jednak niewiele wiadomo na temat trudności, z jakimi się spotykają, czego skutkiem są trudności w udzielaniu im skutecznego wsparcia.

W odpowiedzi na tę lukę powstał projekt „(Nie)łatwe powroty do domu? Badanie funkcjonowania dzieci i młodzieży powracających z emigracji”, który prowadzony jest przez Fundację Centrum im. Bronisława Geremka we współpracy z zespołem psychologów z Uniwersytetu Jagiellońskiego, pod kierunkiem prof. dr hab. Haliny Grzymała-Moszczyńskiej.

 

Celem badań jest zebranie informacji na temat przebiegu procesu adaptacji dzieci i młodzieży powracających do Polski.

Badaniami obejmiemy trzy główne grupy:

1)      powracające dzieci i młodzież oraz ich rodziny,

2)      grono pedagogiczne szkół, do których dzieci te uczęszczają;

3)      osoby pracujące w poradniach psychologiczno-pedagogicznych mające do czynienia z powracającymi dziećmi i młodzieżą.

Wśród metod zastosowanych w badaniu znajdą się zarówno metody jakościowe, jak i ilościowe.

W oparciu o uzyskaną diagnozę zostaną przygotowane rekomendacje dla:

-          rodziców dzieci i młodzieży, którzy już powrócili lub dopiero planują powrót do Polski;

-          nauczycieli i nauczycielek pracujących z takimi uczniami i uczennicami;

-          poradni psychologiczno-pedagogicznych wspierających uczennice i uczniów powracających.

 

Drugim istotnym efektem przeprowadzenia niniejszych badań będzie podniesienie świadomości społecznej poprzez prezentację problematyki projektu oraz możliwych sposobów wspierania powracających dzieci i ich rodzin w ogólnopolskich mediach.

W ramach badań PILNIE poszukujemy:

1)      dzieci i młodzieży (w wieku od 6 do 18 lat) oraz ich rodzin, które powróciły z emigracji lub przyjechały po raz pierwszy do Polski z powracającymi rodzicami maksimum 2 lata temu (nie wcześniej niż w styczniu 2013, po minimum rocznej emigracji);

2)      osób, które w swojej pracy pedagogicznej spotkały się z dziećmi/młodzieżą powracającymi z emigracji (w trakcie ostatnich 2 lat).

 

Badania polegały będą na rozmowie z dzieckiem/młodą osobą (po uzyskaniu zgody rodziców lub opiekunów), z jej/jego  rodzicami/opiekunami oraz osobami z kadry pedagogicznej pracującymi z danym dzieckiem. Rozmowy te prowadzone będą w dogodnym dla osób uczestniczących w badaniu miejscu i czasie.

Zgłoszenia oraz wszelkie pytania prosimy kierować na adres: projektpowroty@gmail.com

 

Partnerem projektu jest Fundacja PZU.

Patronatem honorowy nad projektem: