Aby zapewnić trwałość zdobyczom Unii Europejskiej i sprostać globalnym wyzwaniom naszych czasów, potrzebujemy duchowej jedności Europy, potrzebujemy europejskiego poczucia tożsamości.

Home » Programy » Programy edukacyjne » Nasz Wspólny Świat » Elżbieta Kielak - biogram

Elżbieta Kielak - biogram

Elżbieta Kielak

Psycholożka międzykulturowa, trenerka kompetencji kulturowych, koordynatorka projektów. Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej oraz Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego w Ośrodku Edukacji i Pomocy Psychologicznej INTRA.

Od 2005 roku aktywnie szkoli oraz tworzy materiały szkoleniowe w zakresie kompetencji międzykulturowych, komunikacji międzykulturowej,  adaptacji kulturowej i readaptacji oraz antydyskryminacji i edukacji globalnej. Pracuje z młodzieżą, nauczycielami i nauczycielkami, osobami pracującymi w administracji publicznej, oraz w międzynarodowych firmach, pracownikami i pracownicami organizacji pozarządowych oraz studentami i studentkami.

Koordynuje projekty z zakresu edukacji międzykulturowej oraz globalnej, współpracując przy tym z różnymi organizacjami pozarządowymi. Od 2010 roku kieruje wspólnym projektem Narodowej Agencji Programu Erasmus+ Młodzież i Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży, który polega na realizacji warsztatów edukacji międzykulturowej dla studentek i studentów kierunków pedagogicznych.

Od ponad dwóch lat aktywnie uczestniczy w pracach Grupy Roboczej ds. Edukacji Globalnej przy Grupie Zagranica (od kwietnia 2014 koordynuje prace Grupy). Była zaangażowana w działania mające na celu opracowanie metodologii badania podręczników pod kątem występowania w nich treści z zakresu edukacji globalnej, pracowała przy I edycji analizy w 2014 r (w tym również pisala raport z całego procesu). 

Od 2006 roku jest członkinią Zespołu Trenerskiego przy Narodowej Agencji Programu Erasmus+ Młodzież, a od 2012 Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej (obecnie w roli członkini Zarządu). Należy też do SIETAR Polska oraz Servas International.