Aby zapewnić trwałość zdobyczom Unii Europejskiej i sprostać globalnym wyzwaniom naszych czasów, potrzebujemy duchowej jedności Europy, potrzebujemy europejskiego poczucia tożsamości.

Home » Aktualności » Fundacja Geremka wraz z Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) rozpoczęła nabór do nowego projektu "Rozmawiajmy o uchodźcach".

Fundacja Geremka wraz z Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) rozpoczęła nabór do nowego projektu "Rozmawiajmy o uchodźcach".

Adresatami są do nauczyciele i nauczycielki szkół gimnazjalnych, którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę na temat sytuacji migracyjnej na świecie i nauczyć się jak rozmawiać na ten temat z młodzieżą.

Kurs składa się z czterech modułów internetowych i jednego szkolenia stacjonarnego, a uczestnikom zapewniamy pakiet materiałów edukacyjnych oraz narzędzi edukacyjnych do wykorzystywania w czasie rozmów z młodzieżą na tematy dotyczące obecnej sytuacji migracyjnej na świecie.

Informacje i zapisy: http://www.ceo.org.pl/pl/migracje/zgloszenia. Ilość miejsc ograniczona.

„Rozmawiajmy o uchodźcach” to nasza odpowiedź na:

• spadek społecznego poparcia dla przyjmowania uchodźców i uchodźczyń wśród młodych ludzi

Polsce;

• szerzący się strach przed „obcymi”;

• potrzebę dotarcia do młodych ludzi z rzetelnymi i dostosowanymi do ich potrzeb informacjami na

temat sytuacji uchodźctwa i migracji;

• potrzebę wsparcia nauczycieli i nauczycielek w podejmowaniu rozmów o uchodźcach i

uchodźczyniach w szkołach, a także o wartościach i postawach, które są bliskie młodym ludziom;

• potrzebę budowania wśród młodzieży postaw otwartości i akceptacji różnorodności, które z kolei są

warunkiem integracji przybywających do Polski uchodźców i uchodźczyń.

 

Cele projektu:

Ogólnym celem projektu jest ułatwienie szkołom podjęcia wyzwania, jakim jest zmiana negatywnego

nastawienia dużej części młodzieży do uchodźców i uchodźczyń oraz przygotowanie młodych obywateli na

przyjęcie uchodźców i uchodźczyń w Polsce.

Cel ten zostanie zrealizowany poprzez:

• wsparcie nauczycieli i nauczycielek w poruszaniu z młodzieżą tematów związanych z uchodźstwem;

• dotarcie z informacjami o potrzebie podejmowania tego tematu w szkołach do szerokiego grona

dyrektorów i dyrektorek szkół;

• przekazanie rzetelnych informacji nt. uchodźstwa młodym ludziom.