Aby zapewnić trwałość zdobyczom Unii Europejskiej i sprostać globalnym wyzwaniom naszych czasów, potrzebujemy duchowej jedności Europy, potrzebujemy europejskiego poczucia tożsamości.

Home » Aktualności » Pierwsze spotkanie grupy projektowej EUbyCITIZENS

Pierwsze spotkanie grupy projektowej EUbyCITIZENS

Fundacja im. prof. Bronisława Geremka wraz z Maison de l'Europe de Paris oraz organizacjami partnerskimi z dziewięciu krajów opracowała projekt UEbyCITIZENS, którego celem jest dotarcie do zróżnicowanych grup obywateli europejskich zatroskanych o jej przyszłość.

 

Unia Europejska stoi obecnie przed wyzwaniem związanym z niskim zaufaniem obywateli do instytucji europejskich oraz wzrostem nastrojów eurosceptycznych. Dlatego Fundacja im. prof. Bronisława Geremka i jej Partnerzy są przekonani, że poprzez stymulowanie chęci zdobywania wiedzy o historii i obecnej roli Unii Europejskiej, można pokonywać bariery panującej nieufności. Danie narzędzi do lepszego zrozumienia europejskiej historii i aktualnych europejskich strategii powinno przyczynić się do zwiększenia zaangażowania obywateli w proces demokratyczny.

Projekt obejmuje następujące państwa członkowskie: Francję, Bułgarię, Hiszpanię, Węgry, Polskę, Słowenię, Rumunię oraz kraje kandydujące: Czarnogórę, Bośnię i Hercegowinę oraz Serbię. Ta różnorodność polityczna i geograficzna Partnerów odzwierciedla bogactwo i różnorodność kultury europejskiej.

 

Eksperci reprezentujący społeczeństwo obywatelskie z partnerskich krajów będą debatować na trzy następujące tematy: historia Unii Europejskiej, jej wartości oraz wpływ polityki europejskiej na życie codzienne obywateli.

Partnerzy spotkali się po raz pierwszy w lutym 2016 roku w Paryżu na zebraniu zorganizowanym przez La Maison de l'Europe de Paris, które jest stowarzyszeniem szkolącym i propagującym wiedzę o obywatelstwie europejskim. Obecnym przewodniczącym Maison de l'Europe de Paris jest Catherine Lalumière, była Sekretarz Generalna Rady Europy i wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego.

Kolejne warsztaty odbędą się 18-19 kwietnia 2016 w Warszawie. Partnerzy i specjaliści od europejskiej historii będą gośćmi w siedzibie Fundacji Geremka.