Aby zapewnić trwałość zdobyczom Unii Europejskiej i sprostać globalnym wyzwaniom naszych czasów, potrzebujemy duchowej jedności Europy, potrzebujemy europejskiego poczucia tożsamości.

Home » Programy » Programy edukacyjne » grupa antydyskryminacyjna » grupa antydyskryminacyjna - tematy zajęć

EDUKACJA NA RZECZ PRAW CZŁOWIEKA I PRZECIWDZIAŁANIA DYSKRYMINACJI 

TEMATY ZAJĘĆ

  1. Postrzeganie samego siebie, czym jest tożsamość i jakie elementy ją budują.

  2. Tożsamość grupy.

  3. Postrzeganie innych.

  4. Wpływ stereotypów i uprzedzeń na ludzkie działania.

  5. Czym jest dyskryminacja w jaki sposób jej przeciwdziałać.