Aby zapewnić trwałość zdobyczom Unii Europejskiej i sprostać globalnym wyzwaniom naszych czasów, potrzebujemy duchowej jedności Europy, potrzebujemy europejskiego poczucia tożsamości.

Home » Aktualności » Warsztaty praw człowieka i antydyskryminacji 2016/2017

Warsztaty praw człowieka i antydyskryminacji 2016/2017

Zapraszamy chętnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Warszawy i okolic na warsztaty o charakterze antydyskryminacyjnym. Pozwolą one się nam zastanowić się nad naturą uprzedzeń, przyczynami dyskryminacji i jej rodzajami.  Celem zajęć jest nie tylko dostarczenie wiedzy i praktycznych umiejętności, ale przede wszystkim  rozwój wrażliwości antydyskryminacyjnej, kształtowanie postaw szacunku i zrozumienia dla drugiego człowieka.

Osoby zainteresowane udziałem w programie prosimy o wypełnienie i przesłanie kwestionariusza do dnia 7 października 2016r. Dowiedz się więcej:

Zajęcia o charakterze antydyskryminacyjnym pozwolą zastanowić się nad naturą uprzedzeń, przyczynami dyskryminacji i jej rodzajami. Naszym celem jest, aby stały się inspiracją do podejmowania  działań, które będą sprzyjały kształtowaniu postaw szacunku i zrozumienia dla ludzkiej różnorodności. „Wszyscy ludzie są równi” – prawda ta stanowi fundament kultury europejskiej, jądro każdej demokracji i każdego praworządnego państwa. Pojęcie równego traktowania może mieć wiele znaczeń i wiele wymiarów. Nie budzi jednak wątpliwości to, że bycie traktowanym w zgodzie z zasadą równości oznacza w pierwszym rzędzie gwarancje ochrony przed wszelkimi formami dyskryminacji.

Zjawisko dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, religię, światopogląd, niepełnosprawność, wiek i orientację seksualną stanowi zarówno pogwałcenie zasad demokracji, jak i naruszenie regulacji prawnych.

Zajęcia mają charakter warsztatowy, ich celem jest nie tylko dostarczenie wiedzy i praktycznych umiejętności, ale przede wszystkim  rozwój wrażliwości antydyskryminacyjnej, kształtowanie postaw szacunku i zrozumienia dla drugiego człowieka. Praca nad stereotypami i uprzedzeniami jest bardzo trudna. Aby poznać i zrozumieć innych trzeba najpierw poznać siebie, własną motywację i ograniczenia. Podczas zajęć wykorzystywane są aktywne metody pracy z grupą, ćwiczenia umożliwiają uczenie się poprzez doświadczenie, przeżywanie, odkrywanie i zrozumienie.

Zajęcia będą odbywać się w niedziele co dwa tygodnie. Zakwalifikowani uczniowie wezmą udział w wyjeździe integracyjnym.

Zajęcia dla tej grupy prowadzi Arkadiusz Walczak.

Osoby zainteresowane udziałem w programie prosimy o wypełnienie i przesłanie poniższego kwestionariusza do 7 października 2016 r. i przesłanie na adres: Centrum im. Prof. Bronisława Geremka, ul. Wilcza 9a/7, 00-538 Warszawa lub w wersji z zeskanowanymi podpisami na adres: fundacja@geremek.pl.

Kwestionariusz
Tematy zajęć
Harmonogram
Regulamin

Dodatkowych informacji o programie udziela Magdalena Witwicka: magdalena.witwicka@geremek.pl, tel 22 628 83 63.