Aby zapewnić trwałość zdobyczom Unii Europejskiej i sprostać globalnym wyzwaniom naszych czasów, potrzebujemy duchowej jedności Europy, potrzebujemy europejskiego poczucia tożsamości.

Home » Aktualności » Pierre Rosanvallon w Lublinie [zdjęcia]

Pierre Rosanvallon w Lublinie [zdjęcia]

Prof. Pierre Rosanvallon z College de France, który w sobotę w Lublinie wygłosił wykład "Idea parlamentu niewidocznych" ostrzegł nas, że "żeby zrozumieć demokrację trzeba ją skomplikować, a nie uprościć. Efektem uproszczenia może być despotyzm większości."

Sobotni wykład prof. Rosanvallona odbył się w ramach 3-dniowej konferencji poświęconej 40 rocznicy powstania KOR. Organizatorami konferencji byli Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN", Fundacja "Ponad Granicami" im. św. Jacka Odrowąża, Fundacja Centrum im. Prof. Bronisława Geremka i Wydział Politologi UMCS. Konferencja pod patronatem honorowym prezydenta Lublina Krzysztofa Żuka.

Pierre Rosanvallon, profesor Collège de France, jest twórcą projektu "Opowiedzieć życie", którego celem jest opisanie i zrozumienie społeczeństwa poprzez stworzenie przestrzeni wypowiadania się jednostek niereprezentowanych ("niewidocznych") w dotychczasowych politycznych i medialnych dyskursach. Tworząc reprezentację-narrację wydobywa z anonimowości całe społeczeństwo oraz dąży do stworzenia nowego typu demokracji – demokracji narracyjnej, czyli formy funkcjonowania społeczeństwa opartej na godności i równości wszystkich uczestników, żywych relacjach interpersonalnych, „uważności” wobec innych, zaufaniu, otwartości.