Aby zapewnić trwałość zdobyczom Unii Europejskiej i sprostać globalnym wyzwaniom naszych czasów, potrzebujemy duchowej jedności Europy, potrzebujemy europejskiego poczucia tożsamości.

Home » Aktualności » Publikacja "Budować mosty, nie mury"

Publikacja "Budować mosty, nie mury"

Z inicjatywy Fundacji Geremka do końca tego roku nakładem wydawnictwa Dialog zostanie wydany podręcznik z 97 ćwiczeniami w dziedzinie praw człowieka, komunikacji interkulturowej i zarządzania konfliktami.

Książka "Budować mosty, a nie mury", autorstwa Enver Djuliman i Lillian Hjort jest wynikiem ponad dziesięciu lat doświadczeń w edukacji w dziedzinie praw człowieka Komitetu Helsińskiego w regionie Bałkanów Zachodnich, Rosji, Białorusi i Norwegii. Książka jest zalecana przez OBWE, Radę Europy i Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Praw Człowieka.

Jest to książka, w której czytelnicy otrzymują raport o dobrych praktykach z wielu lat starań pogodzenia sprzeczności między ludźmi o różnym pochodzeniu i kulturze.