Aby zapewnić trwałość zdobyczom Unii Europejskiej i sprostać globalnym wyzwaniom naszych czasów, potrzebujemy duchowej jedności Europy, potrzebujemy europejskiego poczucia tożsamości.

Home » Aktualności » "Centrum im. prof. Bronisława Geremka" uhonorowane nagrodą "Jean Rey 2009"

"Centrum im. prof. Bronisława Geremka" uhonorowane nagrodą "Jean Rey 2009"

Oficjalna ceremonia wręczenia nagrody odbyła się 13 maja 2009 w Parlamencie Europejskim, w obecności m. in. Louis Michela, komisarza europejskiego, przewodniczącego Komitetu naukowego stowarzyszenia "Cercle Jean Rey".

 

 

Oficjalna ceremonia wręczenia nagrody odbyła się 13 maja 2009 w Parlamencie Europejskim, w obecności m. in. Louis Michela, komisarza europejskiego, przewodniczącego Komitetu naukowego stowarzyszenia "Cercle Jean Rey".

"Chcieliśmy w ten sposób złożyć hołd historycznej roli, jaką odegrał profesor B. Geremek w swoim kraju, a zwłaszcza jego wkładowi w przystąpienie Polski do Unii Europejskiej" - podkreślił w swoim przemówieniu Louis Michel.

Stowarzyszenie "Cercle Jean Rey" wraz z Uniwersyteckim Klubem Wolności w Liège (C.U.R.L), podjęło decyzję o utworzeniu "Międzynarodowej Nagrody Jean Rey", która przyznawana jest co roku wybitnej osobistości z kręgu polityki, nauki, dziennikarstwa lub stowarzyszeniu promującemu wartości demokratyczne, wolnościowe i humanistyczne na poziomie europejskim lub międzynarodowym.

"Cercle Jean Rey" podejmuje szereg działań i badań w obrębie kultury i polityki, kształtujących opinie na temat istotnych kwestii międzynarodowych i europejskich, a także na temat życia i historii społeczeństw.

Zostało ono powołane w ramach Ruchu Reformatorskiego z inicjatywy Louis Michela, w hołdzie dla Jean Reya, jednego z najwybitniejszych mężów stanu Belgii i Europy XX wieku.