Aby zapewnić trwałość zdobyczom Unii Europejskiej i sprostać globalnym wyzwaniom naszych czasów, potrzebujemy duchowej jedności Europy, potrzebujemy europejskiego poczucia tożsamości.

Home » Aktualności » Agora Geremka w Strasbourgu

Agora Geremka w Strasbourgu

Dziedziniec Parlamentu Europejskiego został nazwany imieniem profesora Bronisława Geremka.

 

Przemówienie Marcina Geremka, syna prof. Bronisława Geremka, na uroczystości nazwania dziedzińca Parlamentu Europejskiego imieniem profesora

 

Panie Prezydencie, Panie, Panowie Posłowie, Drodzy Przyjaciele

Nie kryję wzruszenia z faktu, że jestem w Strasburgu w dniu, w którym dziedziniec Parlamentu Europejskiego został nazwany imieniem mojego ojca - Bronisława Geremka. Mój ojciec był Polakiem, Żydem i świadkiem okrucieństw XX w. Oto dziś imię chłopca, ucznia Janusza Korczaka, przywędrowało z ulic warszawskiego getta aż tu do Strasburga - miasta symbolizującego zjednoczoną Europę.

Myślę, że mój ojciec także byłby wzruszony, gdyż głęboko wierzył w Europę, w przyjaźń między narodami i w człowieka. Takim wartościom jak wolność i solidarność poświęcił najlepsze lata swego życia. I właśnie w imię tych wartości zaangażował się w działalność demokratycznej opozycji, był doradcą Wałęsy podczas sierpniowego strajku w 1980 w Stoczni Gdańskiej. Mimo prześladowań ze strony komunistów wolny był od nienawiści, co pozwoliło mu stać się jednym z architektów historycznego kompromisu osiągniętego w wyniku negocjacji przy Okrągłym Stole, którego 20. rocznicę świętujemy w tym roku.

Kompromis ten zapoczątkował reakcję łańcuchową w całym bloku komunistycznym. Gdy upadał mur berliński, Polska miała już pierwszego niekomunistycznego premiera - Tadeusza Mazowieckiego, przyjaciela mojego ojca.

W wolnej Polsce mój ojciec całkowicie poświęcił się kwestii, która w jego oczach była najważniejsza - przystąpieniu naszego kraju do NATO i do Unii Europejskiej. Czynił tak, będąc przewodniczącym komisji spraw zagranicznych w polskim parlamencie, a następnie ministrem spraw zagranicznych.

Ojciec nie lubił ani sławy, ani celebry. Nie chciał, by stawiano mu pomniki. Wolał działać i wykorzystywać swe zdolności, służąc interesom ogółu. Dlatego też, aby upamiętnić jego dzieło i zachować pamięć o nim - rodzina i przyjaciele - stworzyli w Polsce fundację jego imienia.

Myślę, że to miejsce, od dziś noszące imię Bronisława Geremka, ma szczególną symbolikę. Plac, agora, to od czasów antyku forum spotkań i wymiany. Miejsce krzyżowania się idei, gdzie nikt nie jest uprzywilejowany. Chciałbym wyrazić życzenie, aby imię Bronisława Geremka było źródłem inspiracji dla wszystkich obecnych i przyszłych pracowników Parlamentu Europejskiego. Zachętą dla przyszłych pokoleń Europejczyków, by chcieli lepiej poznać i zrozumieć się nawzajem. Nie zapominajmy słów Bronisław Geremka: "Zbudowaliśmy Europę, teraz musimy ukształtować Europejczyków".

Źródło: Gazeta Wyborcza