Aby zapewnić trwałość zdobyczom Unii Europejskiej i sprostać globalnym wyzwaniom naszych czasów, potrzebujemy duchowej jedności Europy, potrzebujemy europejskiego poczucia tożsamości.

Home » Fundacja » Cele Fundacji

Cele Fundacji

Najważniejszym celem Fundacji jest wspieranie rozwoju edukacji, myśli i kultury politycznej. Promujemy idee życia publicznego, bliskie profesorowi Geremkowi. Ten cel realizujemy poprzez działalność na rzecz rozwoju instytucji społeczeństwa obywatelskiego i kształtowania postaw społecznych, wspierania interesów Polski w zjednoczonej  Europie, w sposób który umożliwi dialog pomiędzy różnymi środowiskami i narodami. Ponadto do celów fundacji należy dokumentacja, utrwalanie i promowanie pamięci o dorobku, życiu i działalności prof. Bronisława Geremka.