Aby zapewnić trwałość zdobyczom Unii Europejskiej i sprostać globalnym wyzwaniom naszych czasów, potrzebujemy duchowej jedności Europy, potrzebujemy europejskiego poczucia tożsamości.

Home » Aktualności » IV Kongres Edukacja i Rozwój

IV Kongres Edukacja i Rozwój

W dniach 19-20 października 2017 roku w warszawskim Centrum Olimpijskim odbędzie się IV Kongres Edukacja i Rozwój, organizowany rokrocznie przez wydawnictwo prawnicze Wolters Kluwer Polska.

Aktualna edycja odbywa się pod hasłem „Wspólnie dla edukacji”. Na dwudniowe wydarzenie złożą się specjalistyczne wykłady oraz praktyczne warsztaty dla pracowników oświaty. Uzupełnieniem będą konsultacje z ekspertami, a w bezpłatnej strefie EXPO zostanie zaprezentowana najnowsza oferta edukacyjna skierowana do szkół, przedszkoli i instytucji pokrewnych, a także do samorządów.

W ramach kongresu odbędą się: XIX Krajowa Konferencja Dyrektorów Szkół i Przedszkoli oraz III Konferencja Edukacja w Samorządach.

Dodatkowo zostanie rozstrzygnięta IV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Super Dyrektor w kategorii Szkoła i Przedszkole, organizowanego przez czasopisma Dyrektor Szkoły. Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej oraz Przed Szkołą. Poradnik Dyrektora Przedszkola i Szkoły.

Podczas trwania Kongresu zostaną omówione między innymi zmiany w prawie oświatowym i ich wpływ na funkcjonowanie placówek, nowe obowiązki dyrektorów szkół wynikające z reformy oraz nadchodzące zmiany ustawy o ochronie danych osobowych.

Prelekcje wygłoszą wysokiej klasy specjaliści z dziedziny szkolnictwa. Kongres zainauguruje wykład profesora Łukasza Turskiego. W tym roku

Kongres będzie realizowany w partnerstwie z wieloma organizacjami pozarządowymi, w tym z Fundacją Centrum im. Prof. Bronislawa Geremka, która poprowadzi dwa wydarzenia:

Warsztat: Jak zrozumieć zjednoczoną Europę? Historia, wartości, instytucje

 Prowadzenie: Monika Lisiewicz

Systemy edukacyjne podlegają unijnym regulacjom prawnym i programom, jednocześcnie zaś odzwierciedlają one narodowe punkty widzenia każdego z państw. Dlatego każdy potrzebuje właściwej edukacji w tym temacie. Warsztaty będą prezentować schematy edukacji historycznej w Europie oraz interaktywne narzędzia informacyjno-komunikacyjne na lekcjach. Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z narzędziem edukacyjnym stworzonym we współpracy ze specjalistami z dziesięciu państw.

 

Warsztat: Praca z dziećmi z doświadczeniem migracyjnym – trudne powroty

Prowadzenie: Paulina Szydłowska

Polska, tak jak wiele państw współczesnej Europy, stanęła przed wyzwaniem edukacji dzieci dwujęzycznych, dzieci z rodzin powracających z migracji oraz dzieci uchodźców. Aby zapewnić im możliwość prawidłowego rozwoju, nawiązywania relacji oraz budowania własnej tożsamości w nowych warunkach, należy rozwiązać problem braku odpowiednich narzędzi edukacyjnych. Podczas warsztatu zostaną przedstawione wskazówki dla dyrektorów szkół i nauczycieli w tym zakresie.

 

 

Formularz zapisu dostępny na stronie: http://kongres-edukacja.pl/

Na pytania odpowiadamy pod numerem telefonu: +48 22 400 79 37