Aby zapewnić trwałość zdobyczom Unii Europejskiej i sprostać globalnym wyzwaniom naszych czasów, potrzebujemy duchowej jedności Europy, potrzebujemy europejskiego poczucia tożsamości.

Home » Aktualności » Interfaith / Interethnic Coalition-Building To Combat Xenophobia and Religious-Based Discrimination

Interfaith / Interethnic Coalition-Building To Combat Xenophobia and Religious-Based Discrimination

Od września 2016 roku nasza Fundacja jest partnerem w projekcie, którego liderem jest National Democratic Institute z Waszyngtonu.

Projekt  finansowany jest z funduszy Biura Demokracji, Praw Człowieka i Pracy Amerykańskiego Departamentu Stanu. Ma on na celu ułatwienie organizacjom pozarządowym w regionie wyszehradzkim realizowanie wspólnych działań- na rzecz tolerancji religijnej i etnicznej. Organizacje zostały przeszkolone przez specjalistów NDI w działaniach środowiskowych i rzeczniczych, nawiązały kontakty międzynarodowe, w tym relacje z instytucjami europejskimi celem zwiększenia ich zdolności oddziaływania. 

W ramach kilku szkoleń dla organizacji pozarządowych w projekcie prowadzonym przez National Democratic Institute, którego jesteśmy partnerem w Polsce, pod okiem trenerów i psychologów przedstawiciele kilkunastu organizacji uczyli się wspólnego planowania, osiągania kompromisów i tworzenia spójnych strategii działania. Przyjechały organizacje z Warszawy, Białegostoku, Wrocławia, Krakowa, Chorzowa i innych miejsc, reprezentujące mniejszości etniczne, narodowe, religijne oraz ich sojuszników. Efektem ma być zwiększenie kompetencji przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz zdolności do wspólnego osiągania celów strategicznych dla naszego sektora.

Celem warsztatowych spotkań partnerów było zwiększenie świadomości na temat mechanizmów stojących za powstawaniem struktury organizacyjnej, analizy strategicznej organizacji, strategii komunikacji oraz mechanizmów aplikowania o subgranty w remach programu, realizowanego przez National Democratic Institute. Jednym z rezultatów cyklu warsztatów ma być nawiązanie współpracy między organizacjami mniejszościowymi i większościowymi w celu opracowania wspólnego projektu.