Aby zapewnić trwałość zdobyczom Unii Europejskiej i sprostać globalnym wyzwaniom naszych czasów, potrzebujemy duchowej jedności Europy, potrzebujemy europejskiego poczucia tożsamości.

Home » Bronisław Geremek » Teksty » Wystąpienia » Raport Elmara Broka

Raport Elmara Broka

Panie Przewodniczący, Panie Przewodniczący Rady Europejskiej, Panie Komisarzu. 

Przede wszystkim przyłączyć chciałbym się do stanowiska wyrażonego przez Radę i przez Komisję wobec dramatycznych wydarzeń w Turcji. Ważny temat jest dzisiaj przedmiotem naszych obrad. Raport Elmara Broka potwierdza trafność strategii rozszerzania Unii Europejskiej. Mówię to jako jeden z obywateli jednego z krajów, które z tej strategii korzystały. Ten raport stwierdza, że nowe akcesje do Unii Europejskiej były sukcesem. Ten raport mówi także o tym, że nadzieje narodów europejskich, które aspirują do uczestnictwa w Unii Europejskiej i gotowe są wypełnić jej kryteria wstępne, znajdą wsparcie ze strony Unii. Pojęcie zdolności integracyjnej, która jest warunkiem decyzji o akcesji, w tym raporcie zostało trafnie zdefiniowane. Może trzeba też powiedzieć, że zawiedli się ci, którzy oczekiwali, że Parlament Europejski ogłosi zakończenie rozszerzania Unii i wprowadzi jakieś substytuty pełnej akcesji: Unia rozszerza się, wzmacniając swoją siłę. Z satysfakcją słuchałem pana komisarza Rehna o tym, że nie należy wprowadzać nowych jakichś przedpokojów dla krajów, które zmierzają do Unii Europejskiej i kazać im czekać na wejście do salonu. Natomiast trzeba myśleć o tym, że przyszłe rozszerzenia powinny mieć zrozumienie i poparcie ze strony obywateli europejskich. Jest to niezbędny element zdolności Unii do przyjęcia nowych państw członkowskich i także czynnik przywrócenia zaufania obywateli europejskich do Europy. Wiemy, że to zaufanie jest w momencie kryzysu. Ale wiemy także, że z tego kryzysu Europa wyjdzie. Należę do tych, którzy wierzą w siłę idei europejskiej i instytucji wspólnotowych. Strategia rozszerzenia, którą Parlament Europejski rozpatruje dziś z uwagą, ma służyć temu, aby Unia wzmacniała swoją siłę wewnętrzną i odpowiadała na nadzieje Europejczyków. Odpowiadała tak, jak odpowiedziała na nadzieje Europy Środkowej w roku 2004. 

Dziękuję.