Aby zapewnić trwałość zdobyczom Unii Europejskiej i sprostać globalnym wyzwaniom naszych czasów, potrzebujemy duchowej jedności Europy, potrzebujemy europejskiego poczucia tożsamości.

Home » Bronisław Geremek » Teksty » Wystąpienia » Sytuacja w Tybecie

Sytuacja w Tybecie

Milczenie o Tybecie byłoby zbrodnią przeciwko duchowi europejskiemu. Panie Przewodniczący, pańskie dzisiejsze oświadczenie o sytuacji w Tybecie przerwało milczenie Europy. Pozwala mi to zwrócić się do Pana o podjęcie inicjatywy w tej kwestii. Polacy maja nie tylko doświadczenie walki o wolność, ale także skutecznego użycia w tej walce instrumentu Okrągłego Stołu. Przywódca duchowy Tybetu Dalai Lama wyraził wolę natychmiastowego wszczęcia rozmów z władzami chińskimi. Zwracam się przeto o to, aby Przewodniczący Parlamentu Europejskiego w otoczeniu laureatów pokojowej nagrody Nobla objął patronat nad takimi obradami okrągłego stołu, i jako ich gwarant i moderator zaprosił Dalai Lamę oraz Przewodniczącego Parlamentu Chińskiego i innych przedstawicieli władz chińskich. Ta izba, tak jak wdzięczna Panu jest za dzisiejsze oświadczenie, wdzięczna byłaby za wszczęcie takiej inicjatywy w duchu pokoju i przestrzegania praw człowieka.