Nagrody

Profesor Bronisław Geremek został odznaczony w 2002 roku Orderem Orla Białego przez prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego w uznaniu „znamienitych zasług dla Rzeczpospolitej, a w szczególności wybitnych osiągnięć na rzecz przemian demokratycznych w kraju i umacniania pozycji Polski w świecie.”

W 1998 roku – jako pierwszy Polak – został uhonorowany Nagrodą Karola Wielkiego, najbardziej prestiżowym europejskim wyróżnieniem za zasługi w promowaniu pokoju i jedności w Europie.

Otrzymał liczne odznaczenia za swoją działalność dyplomatyczną i międzynarodową, w tym: Wielki Krzyż z Gwiazdą Orderu Zasługi RFN (1996), Order 3-stopnia Wielkiego Księstwa Litewskiego Gediminosa (1997), Order Zasługi Republiki Włoskiej (2000), Order Zasługi Republiki Węgierskiej (2001), Order Pour le Mérite für Wissenscheften und Künste (Niemcy, 2002), Order Krzyża Komandorskiego z Gwiazdą Republiki Węgierskiej (2002), Order Trzech Gwiazd (Łotwa, 2004), Order Wielkiego Krzyża Ziemi Maryjnej (Estonia, 2006), Krzyż Wielki Orderu Leopolda II (Belgia), Order Zasługi Chile. Był komandorem Narodowego Orderu Zasługi (Ordre National du Mérite, 2000) oraz oficerem Legii Honorowej Republiki Francuskiej (2004).

Był również laureatem wyróżnień: The Europrize (1999), European Civic Prize przyznanej przez Grupę ELDR w Parlamencie Europejskim (1999), The Politique Internationale Prize, Paryż (2000), The 4 Freedoms Award (The Roosevelt Institute, Nowy Jork, 2000), Carlos V European Award, Nagrody imienia Marion Gräfin Dönhoff (2006), Dyplomu za wybitne zasługi w dziedzinie tworzenia Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego przy Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy.

Za swoja działalność naukową prof. Bronisław Geremek został wyróżniony ponad dwudziestoma doktoratami honorowymi na całym świecie, w tym uniwersytetów: François Rabelais w Tours (1982), w Utrechcie (1986), Columbia (1989), w Bolonii (1989), Oberlin College (1990), Sorbonie (1991), Université libre de Bruxelles (1995), Leicester (1992), Brown University (1994), Uniwersytetu Turyńskiego (1997), Uniwersytetu Sofijskiego (1998), Uniwersytet Brandeis w Waltham (1999), Uniwersytetu Quebec w Monrealu (2000), Uniwersytetu Marca Blocha w Strasburgu (Université de Strasbourg II, 2000), Wolnego Uniwersytetu w Belinie (2000), Uniwersytetu Waseda (2000), Uniwersytetu w Padwie (2001), Węgierskiej Akademii Nauk (2001), Uniwersytetu New South Wales w Sydney (2003), Uniwersytet Babes-Bolyai w Cluj (2003), Uniwersytetu Lumière-Lyon-II (2005), Uniwersytetu Jagiellońskiego (2005), Uniwersytetu Viadrina (2006).

Otrzymał również nagrody: nowojorskiej Fundacji Alfreda Jurzykowskiego (1986), Nagrodę Louis Weiss (1989), Nagrodę Gottfrieda van Herdera (1990), Złoty Medal im. Frantiska Palacky Czechosłowackiej Akademii Nauk (1991), Międzynarodową Nagrodę Société européenne de culture (1992), Golden Plate Award of the American Academy of Achievement (1999), Prix de Société Européenne de Culture, The Pierre Lafue Prize (1999), Grand prix de la francophonie (2002), Medal Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk (2003), The Jean Rey Prize.

 

Korzystamy z ciasteczek. Więc informacji tutaj: polityka prywatności. 

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close