Nagrody i wyróżnienia

Profesor Bronisław Geremek został odznaczony w 2002 roku przez prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego w uznaniu „znamienitych zasług dla Rzeczpospolitej, a w szczególności wybitnych osiągnięć na rzecz przemian demokratycznych w kraju i umacniania pozycji Polski w świecie.”

W 1998 roku – jako pierwszy Polak – został uhonorowany Nagrodą Karola Wielkiego, najbardziej prestiżowym europejskim wyróżnieniem za zasługi w promowaniu pokoju i jedności w Europie.

Otrzymał liczne odznaczenia za swoją działalność dyplomatyczną i międzynarodową, w tym: Wielki Krzyż z Gwiazdą Orderu Zasługi RFN (1996), Order 3-stopnia Wielkiego Księstwa Litewskiego Gediminosa (1997), Order Zasługi Republiki Włoskiej (2000), Order Zasługi Republiki Węgierskiej (2001), Order Pour le Mérite für Wissenscheften und Künste (Niemcy, 2002), Order Krzyża Komandorskiego z Gwiazdą Republiki Węgierskiej (2002), Order Trzech Gwiazd (Łotwa, 2004), Order Wielkiego Krzyża Ziemi Maryjnej (Estonia, 2006), Krzyż Wielki Orderu Leopolda II (Belgia), Order Zasługi Chile. Był komandorem Narodowego Orderu Zasługi (Ordre National du Mérite, 2000) oraz oficerem Legii Honorowej Republiki Francuskiej (2004).

Był również laureatem wyróżnień: The Europrize (1999), European Civic Prize przyznanej przez Grupę ELDR w Parlamencie Europejskim (1999), Prix Politique Internationale – Sorbonne za walkę o wolność w okresie komunizmu w Polsce i za przenikliwą wizję roli Polski w Europie, Paryż (2000), The 4 Freedoms Award (The Roosevelt Foundation, 2000), Carlos V European Award, Nagrody imienia Marion Gräfin Dönhoff (2006), Nagrody Europa 2008 (szwedzkiego dziennika „Sydsvenska Dagbladet”), Dyplomu za wybitne zasługi w dziedzinie tworzenia Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego przy Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy.

Międzynarodowe uznanie dla dorobku akademickiego Bronisława Geremka znalazło wyraz w objęciu przez niego Katedry Międzynarodowej „Historia społeczna. Wykluczenie i solidarność” w College de France w roku akademickim 1992/1993. Jedynym Polakiem, który wcześniej kierował katedrą College de France był Adam Mickiewicz.

Za swoja działalność naukową prof. Bronisław Geremek został wyróżniony ponad dwudziestoma doktoratami honorowymi na całym świecie, w tym uniwersytetów: François Rabelais w Tours (1982), w Utrechcie (1986), Columbia (1989), w Bolonii (1989), Oberlin College (1990), Sorbonie (1991), Université libre de Bruxelles (1995), Leicester (1992), Brown University (1994), Uniwersytetu Turyńskiego (1997), Uniwersytetu Sofijskiego (1998), Uniwersytet Brandeis w Waltham (1999), Uniwersytetu Quebec w Monrealu (2000), Uniwersytetu Marca Blocha w Strasburgu (Université de Strasbourg II, 2000), Wolnego Uniwersytetu w Belinie (2000), Uniwersytetu Waseda (2000), Uniwersytetu w Padwie (2001), Węgierskiej Akademii Nauk (2001), Uniwersytetu New South Wales w Sydney (2003), Uniwersytet Babes-Bolyai w Cluj (2003), Uniwersytetu Lumière-Lyon-II (2005), Uniwersytetu Jagiellońskiego (2005), Uniwersytetu Viadrina (2006).

Otrzymał również nagrody: Nagrodę Marie-Eugène Simon-Henri-Martin Akademii Francuskiej (1977), nowojorskiej Fundacji Alfreda Jurzykowskiego (1986), Nagrodę Louis Weiss (1989), Nagrodę Gottfrieda van Herdera (1990), Złoty Medal im. Frantiska Palacky Czechosłowackiej Akademii Nauk (1991), Międzynarodową Nagrodę Société européenne de culture (1992), Golden Plate Award of the American Academy of Achievement (1999), Prix de Société Européenne de Culture, The Pierre Lafue Prize (1999), Grand prix de la francophonie Akademii Francuskiej w uznaniu za całokształt dokonań akademickich (2002), Medal Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk (2003), The Jean Rey Prize.

W 1989 roku amerykański tygodnik „Newsweek” umieścił Bronisława Geremka w gronie osobistości, które wywarły największy wpływ na wydarzenia na świecie („People of the Year”, skan dzięki uprzejmości Andrew Nagorskiego).

W 1999 roku był laureatem Krzesła Roku – nagrody magazynu „The Warsaw Voice”. W 2001 roku został laureatem plebiscytu „Mistrz Mowy Polskiej”. W 2004 roku został uhonorowany tytułem „Człowieka Roku” przyznawanym przez redakcję Gazety Wyborczej.

W listopadzie 2003 został członkiem komitetu naukowego stowarzyszenia „A gauche, en Europe” założonego przez Michela Rocarda, Dominique’a Strauss-Kahna i Pierre’a Moscovici, a od 2004 roku pełnił funkcję wiceprzewodniczącego rady nadzorczej „Fondation pour l’innovation politique”.

 

Korzystamy z ciasteczek. Więc informacji tutaj: polityka prywatności. 

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close