Książki

Naukowa spuścizna B. Geremka układa się w dwa zasadnicze cykle opracowań. Pierwszy z nich obejmuje książki: „Najemna siła robocza w rzemiośle Paryża XIII-XIV wieku” (1962), „Ludzie marginesu w średniowiecznym Paryżu: XIV -XV wiek” (1971) oraz „Życie codzienne w Paryżu Franciszka Villona” (1972). Drugi cykl rozpoczyna napisana dla paryskiej serii „Archives” książka „Inutiles au Monde. Vagabonds et marginaux en Europę aux XIVe-XVIe siècle” (1980) i zawiera również późniejsze prace: „Litość i szubienica. Dzieje nędzy i miłosierdzia” (1989, wyd. włoskie 1986) oraz „Świat „opery żebraczej”. Obraz włóczęgów i nędzarzy w literaturach europejskich XV-XVII wieku” (1989, wyd. włoskie 1988). Po jego redakcją powstały również dwie prace zbiorowe: „Kultura elitarna a kultura masowa w Polsce późnego średniowiecza” (1978) oraz „Kultura polski średniowiecznej XIV-XV wieku” (1997). W 1995 roku ukazała się jego wspólna książka z francuskim historykiem Georgesem Duby „Wspólne pasje”.

W 2012 roku, Instytut Historii PAN wydał antologię tekstów „O średniowieczu” dotyczących historii średniowiecznej, wybranych z dorobku naukowego Bronisława Geremka przez Hannę Zaremską i Agnieszkę Niegowską zawierający ponad 30 tekstów podzielonych na trzy części: Historyk o sobie, historykach i historii, Margines społeczny i wykluczenie, Historia kultury.

Był autorem i współautorem książek: „Rok 1989. Geremek opowiada, Żakowski pyta” (1990), “La democrazia in Europa” (z Ralfem Dahrendorfem i François Furetem, 1993), „The Common Roots of Europe” (Cambridge 1996), “Szansa i Zagrożenie. Polityka i dyplomacja w rodzinnej Europie” (z Dorotą Maciejewską, 2004), „Visions d’Europe” (z wicerektorem College d’Europe Robertem Pichtem, 2007), “Geremek/Vidal. Rozmowy” (2015).

W 2010 roku, w ramach Biblioteki Liberté! ukazała się książka „Bronisław Geremek – Ojciec polskiego liberalizmu” będący zbiorem esejów o Bronisławie Geremku jako polityku, historyku, dyplomacie, człowieku autorstwa jego współpracowników, przyjaciół i polityków, m.in. Maurice’a Aymarda, Normana Davisa, Jana Lityńskiego, Janusza Onyszkiewicza, Henryka Samsonowicza, Jacka Żakowskiego.

W latach 2010-2016, z inicjatywy Fundacji Centrum im. prof. B. Geremka, zostały wydane zbiory wystąpień, wykładów i wywiadów prof. B. Geremka: „Bronisław Geremek. Głos w Europie” (Wydawnictwo Universitas, 2010), „Bronisław Geremek. Nasza Europa” (wydawnictwo Universitas, 2012), „Profesor to nie obelga. Alfabet Bronisława Geremka” (Wydawnictwo Universitas 2013), „Bronisław Geremek. Rozmowy polskie 1988-2008” (Wydawnictwo Universitas, 2015), „Bronisław Geremek. Skuteczność i racja stanu. Z teki ministra spraw zagranicznych RP” (DIALOG 2016).

Dzięki uprzejmości Wydawnictwa Universitas, Wydawnictwa DIALOG, Wydawnictwa AGORA oraz Jacka Żakowskiego wybrane publikacje dostępne są poniżej w wersji online.

Korzystamy z ciasteczek. Więc informacji tutaj: polityka prywatności. 

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close