Książki

Naukowa spuścizna B. Geremka układa się w dwa zasadnicze cykle opracowań. Pierwszy z nich obejmuje książki: „Najemna siła robocza w rzemiośle Paryża XIII-XIV wieku” (1962), „Ludzie marginesu w średniowiecznym Paryżu: XIV -XV wiek” (1971) oraz „Życie codzienne w Paryżu Franciszka Villona” (1972). Drugi cykl rozpoczyna napisana dla paryskiej serii „Archives” książka „Inutiles au Monde. Vagabonds et marginaux en Europę aux XIVe-XVIe siècle” (1980) i zawiera również późniejsze prace: „Litość i szubienica. Dzieje nędzy i miłosierdzia” (1989, wyd. włoskie 1986) oraz „Świat „opery żebraczej”. Obraz włóczęgów i nędzarzy w literaturach europejskich XV-XVII wieku” (1989, wyd. włoskie 1988). Po jego redakcją powstały również dwie prace zbiorowe: „Kultura elitarna a kultura masowa w Polsce późnego średniowiecza” (1978) oraz „Kultura polski średniowiecznej XIV-XV wieku” (1997). W 1995 roku ukazała się jego wspólna książka z francuskim historykiem Georgesem Duby „Wspólne pasje”.

Był autorem i współautorem książek: „Rok 1989. Geremek opowiada, Żakowski pyta.” (1990), “La democrazia in Europa” (z Ralfem Dahrendorfem i François Furetem, 1993), „The Common Roots of Europe” (Cambridge 1996), “Szansa i Zagrożenie. Polityka i dyplomacja w rodzinnej Europie” (z Dorotą Maciejewską, 2004), Visions d’Europe (z Robertem Pichtem, 2007), “Geremek/Vidal. Rozmowy” (2015).

W latach 2010-2016 zostały wydane zbiory wystąpień, wykładów i wywiadów prof. B. Geremka: „Bronisław Geremek. Głos w Europie” (Wydawnictwo Universitas, 2010), „Bronisław Geremek. Nasza Europa” (wydawnictwo Universitas, 2012), „Profesor to nie obelga. Alfabet Bronisława Geremka” (Wydawnictwo Universitas 2013), „Bronisław Geremek. Rozmowy polskie 1988-2008” (Wydawnictwo Universitas, 2015), „Bronisław Geremek. Skuteczność i racja stanu. Z teki ministra spraw zagranicznych RP” (DIALOG 2016).