Beyond Robert Schuman’s Europe

To jeden z kluczowych cytatów z Deklaracji Schumana; dokumentu, od którego rozpoczął się proces integracji europejskiej – najpierw poprzez założenie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, a następnie przez Unię Europejską. Plan Schumana był wcielany w życie, rozwijany i pogłębiany przez kolejne pokolenie europejskich intelektualistów i liderów, takich jak m. in. B. Geremek, V. Havel, J. Giedroyć, A. Spinelli, J. Delors. Z okazji 70 rocznicy publikacji Deklaracji Schumana, Fundacja Geremka wraz z organizacjami partnerskimi realizuje projekt, którego celem jest kontynuacja i pogłębianie debaty dotyczącej integracji europejskiej. Poprzez badania, publiczne dyskusje, zaangażowanie obywateli i wykorzystanie mediów społecznościowych powstanie publikacja pogłębiająca wiedzę nt. stanu integracji europejskiej – jej przeszłości, możliwości rozwoju, zagrożeń oraz wartości.

Partnerzy:

Okres realizacji: 2020-2022
Grantodawca: Komisja Europejska (Program: Europa dla Obywateli)
Koordynacja: Wojciech Białożyt, Maria Dybcio

 

Wróć do: Programy