Szkoła Równego Traktowania

Szkoła Równego Traktowania to  ogólnopolski projekt antydyskryminacyjny skierowany do nauczycielek i nauczycieli. Celem przedsięwzięcia jest budowanie przyjaznego i bezpiecznego środowiska szkolnego, wolnego od dyskryminacji, przemocy i wykluczenia. Chcemy to osiągnąć działając od podstaw, czyli za sprawą aktywności nauczycielek i nauczycieli. To właśnie one i oni, po uprzednim przeszkoleniu, staną się równościowym motorem napędowym w swoim środowisku lokalnym.

Obecna, III edycja, będzie realizowana przez cały 2022 rok. 60 nauczycielek i nauczycieli z całej Polski weźmie udział w warsztatach o tematyce równościowej – stacjonarnych i online. Następnie uczestniczki i uczestnicy przeprowadzą własny projekt antydyskryminacyjny w swojej placówce edukacyjnej lub społeczności lokalnej. Jesienią 2022 roku odbędzie się konferencja podsumowują III edycję SRT. Zostanie również wydana publikacja opisująca efekty projektu. Ponadto, każdej osobie zakwalifikowanej do projektu będzie przysługiwało bezpłatne wsparcie psychologiczne oraz tutoring.
Organizatorem SRT jest Fundacja Centrum im. prof. Bronisława Geremka z siedzibą w Warszawie.
Projekt został sfinansowany ze środków programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy. Udział w projekcie jest bezpłatny.
Grantodawca: Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy
Partnerzy: Fundacja Psycho-Edukacja, Fundacja Instytut Bezpieczeństwa Społecznego
Okres realizacji: październik 2021- styczeń 2023
Koordynacja: Agnieszka Bąder-Chudy, Małgorzata Mroczek, Magdalena Witwicka

Dobre Praktyki - Projektu Szkoła Równego Traktowania.
Projekt „Nie łam się, łam stereotypy”
Zespół Szkół nr 8 we Włocławku

Tytuł Projektu: „Nie łam się, łam stereotypy”.

Placówka: Zespół Szkół nr 8 we Włocławku.

Na przełomie maja/czerwca 2022 r. w Zespole Szkół nr 8 we Włocławku miał miejsce cykl wydarzeń zaplanowanych w ramach indywidualnego projektu antydyskryminacyjnego zrealizowanego przez uczestnika naszego projektu Szkoła Równego Traktowania – Jacka Kazaneckiego, Dyrektora Szkoły.

W szkole zdarzają się kłótnie, spory między uczniami, których podłożem są funkcjonujące społecznie stereotypy. Z rozmów z uczniami i dorosłymi wynika także, że są one obecne w „głowach” uczniów i dorosłych, choć zupełnie nie zdają sobie z tego sprawy. Dlatego tak ważne staje się uświadomienie sobie potrzeb i praw innych dzieci, funkcjonujących w tej samej przestrzeni szkolnej.

Równe prawa osób dotkniętych stereotypami i dyskryminowanych, tj. prawa kobiet, dzieci, osób o orientacji nieheteronormatywnej, o odmiennej kulturze, narodowości, pochodzeniu itp. to tematy jako poruszono w trakcie zaplanowanych działań.

Zrealizowano: zajęcia warsztatowe wg przygotowanych przez nauczycieli scenariuszy, konkurs plastyczny + wystawę prac, filmy nt. tematyki warsztatów, Klasowe Kodeksy Równości.

Zajęcia odbywały się w klasach młodszych jak i starszych. Bo… dyskryminacja nie zna wieku.

 

* * *

Gratulujemy zrealizowanego projektu! 

II Etap realizacji projektu:
tutoring, wsparcia eksperckie i planowanie projektów.

Okres wakacyjny nie oznacza przerwy w realizacji projektu. Obecnie jesteśmy w trakcie realizacji procesu tutoringu oraz wsparcia psychologicznego.

Tutoring dotyczy głównie kwestii związanych z realizacją indywidualnych projektów antydyskryminacyjnych przygotowanych przez uczestników. Są to m.in: metodyka działań, wybór i określenie formy oraz charakteru zaplanowanych działań, niwelowanie obaw związanych z realizacją zadania,  dopracowanie narzędzi i metod pracy, praca na zasobach własnych (kompetencje, wiedza, emocje, zaangażowanie itp.), rozwiązywanie problemów merytorycznych związanych z przyszłą realizacją projektu.

– Tutoring jest realizowany przez trenerów prowadzących zajęcia warsztatowe on-line.

– Tutoring to wstęp do realizacji zadań projektowych.

Do dnia dzisiejszego wpłynęło do nas: 29 propozycji projektowych. Projekty będą realizowane w 32 placówkach zaangażowanych w nasz projekt przez 49 uczestników projektów. Zakres tematyczny? Prawa kobiet, prawa mniejszości, włączenie społeczne (Ukraina, mniejszości narodowe), równe szanse, prawa dzieci i młodzieży.

Część projektów została zrealizowana do końca roku szkolnego (czerwiec 2022 r.). Większość projektów będzie realizowana na początku nowego roku szkolnego (wrzesień/październik 2022 r.).

Sukcesywnie będziemy przedstawiać realizacje projektowe – w ramach dobrych praktyk projektu Szkoła Równego Traktowania.

Spotkanie informacyjne (webinar) dotyczące II Etapu realizacji projektu: tutoring, realizacja projektów.
11.05.2022 r.

Po zakończeniu warsztatów on-line przystępujemy w projekcie do realizacji projektów indywidualnych w zakresie edukacji antydyskryminacyjnej. Przed całą grupą: proces opracowania projektu, przesłania do nas formatki projektowej z opisem i na koniec realizacja zaplanowanych działań. To właśnie teraz można uzyskać wsparcie tutorów, którzy pomogą rozwiać wątpliwości,  wesprzeć kompetencyjnie, przewidzieć ryzyka, wskazać kierunki działania.

Tym sprawom był poświęcony webinar 11.05.2022 r. w którym wzięli udział: uczestnicy i uczestniczki projektu, trenerzy oraz koordynatorka projektu. Bardzo nas cieszy, że w trakcie padały konkretne pytania, dotyczące już konkretnych realizacji. To tylko świadczy o tym, że pomysły są, wpisują się w obszar edukacji antydyskryminacyjnej i wymagają jedynie doprecyzowania.

Zawsze w takich przypadkach zadajemy sobie pytanie: co nas motywuje, co nas napędza, po co i dla kogo to robimy? I wtedy przychodzi  taki mail!

* * *

„Witam. Serdecznie dziękuję za cenne rady i dobre słowo. Z pewnością dzięki, takim trenerom i wsparciu, uda nam się zrealizować projekt, a efektywność podjętych działań będzie znacząca dla młodzieży, rodziców i dla nas, nauczycieli. Wasze rady, empatia i dawanie wolności, pozwalają Nam – pedagogom, działać. Dziękuję za profesjonalizm, wiedzę i rzetelne podejście do realizacji projektu. Jestem niezmiernie zadowolona, że miałam przyjemność pracować z tak cudownymi ludźmi”.

* * *

Jest w nas pewność, że idziemy dobrą drogą, a to co robimy ma głęboki sens. Dziękujemy za wszystkie pozytywne opinie. Rozpiera nas duma, że możemy pracować z tak otwartą, szczerą i pragnącą się rozwijać grupą.

 

Zakończenie warsztatów antydyskryminacyjnych on-line (kwiecień 2022 r.)

W kwietniu zakończono realizację I Etapu realizacji Szkoły Równego Traktowania. Raport cząstkowy został złożony, a cała grupa jest w procesie przygotowań do kolejnych działań: tutoringu, wsparcia psychologicznego, realizacji projektów antydyskryminacyjnych indywidulanych i zespołowych uczestników. Na formatki projektowe – z opisami zaplanowanych działań, czekamy do dnia 23 maja. 

W ramach I Etapu odbyły się wykłady i warsztaty realizowane przez naszych partnerów: Fundację Psycho-Edukacja i Instytut Bezpieczeństwa Społecznego. Tematy dotyczyły: (1) radykalizacji młodzieży (IBS) – ćwiczenia z przykładów zagrożeń i radykalizacji młodych ludzi oraz zasad, metod i form reakcji na takie zagrożenia, (2) problemów psychicznych i dobrostanu dzieci i młodzieży (FPE) – diagnoza zagrożeń, sposoby/metody reakcji, wsparcie psychologiczne dla osób dyskryminowanych.

Kolejnym elementem były zajęcia antydyskryminacyjne realizowane w formule on-line. Dzięki temu uczestniczyli w niej nauczycielki i nauczyciele od Śląska po Pomorze. W ramach zajęć prowadzonych przez duety trenerskie zrealizowano 5 warsztatów dla każdej z 2 grup (szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe). W sumie 15  pełnych godzin zegarowych. Poruszane tematy dotyczyły szeroko rozumianej problematyki antydyskryminacyjnej, równego traktowania, przemocy, dyskryminacji i zjawiskom pokrewnym, mowie nienawiści oraz edukacji antydyskryminacyjnej. Większość zajęć miała charakter stricte warsztatowy. Co sprzyjało analizie, odwołaniom do doświadczeń własnych, kontekstowym rozmowom o źródłach dyskryminacji. To był aktywny i bardzo dobry czas dedykowany budowaniu kompetencji edukacyjnych.

Dziękujemy trenerom za wrażliwość, wiedzę, kompetencje i otwartość na potrzeby grupy. Każdemu z uczestników składamy podziękowania za zaangażowanie, chęć dzielenia się doświadczeniami i otwartością na nowe wyzwania. Życzymy powodzenia w kolejnych etapach prac projektowych.

 

Zjazd uczestników szkoły równego traktowania (26-27 marca 2022)

W dniach 26.03.- 27.03.2022 w Falentach pod Warszawą odbył się zjazd stacjonarny w ramach Szkoły Równego Traktowania, projektu realizowanego dzięki dofinansowaniu Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein, Norwegię w ramach funduszy EOG. W projekcie uczestniczą nauczyciele, pedagodzy, psychologowie szkolni, edukatorzy z całej Polski. W spotkaniu uczestniczyło prawie 60 osób z całej Polski. Uczestnicy pracowali w dwóch grupach: szkoły podstawowe i ponadpodstawowe. Zajęcia warsztatowe obejmowały takie obszary wiedzy jak m.in.: (1) droga do szkoły równego traktowania, (2) wpływ stereotypów i uprzedzeń na postrzeganie ludzkiej różnorodności, (3) mechanizmy powstawania wykluczeń, dyskryminacji i związanej z nią przemocy, (4) przeciwdziałanie i reagowanie na wykluczenia, dyskryminację i związaną z nią przemoc.

Warsztaty były źródłem inspiracji, zrozumienia i otwartości na problem.  Były przestrzenią do dzielenia się osobistymi doświadczeniami i wiedzą. Dominowała radość z możliwości wspólnej pracy, ale też poznania się i empatii dla przedstawianych problemów. To, że ankiety ewaluacyjne pełne były zachwytów – to dowód na profesjonalizm prowadzących (dziękujemy trenerom) oraz organizatorów spotkania. Chociaż warsztaty bardzo wyczerpujące, nie zabrakło czasu na wzajemne poznanie się, spojrzenie kontekstowe, wymianę myśli. Dziękujemy wszystkim uczestnikom zjazdu za wspaniałą i twórczą prace!

 

SZKOŁA RÓWNEGO TRAKTOWANIA OFICJALNIE OTWARTA!
1 lutego 2022

28 stycznia oficjalnie otworzyliśmy III edycję Szkoły Równego Traktowania. Podczas inauguracji online wystąpili: Agnieszka Bąder-Chudy (koordynatorka projektu), Ignacy Niemczycki (prezes zarządu Fundacji Geremka) oraz Alicja Pacewicz (eksperta ds. oświaty i aktywistka edukacyjna). Ponadto odbyły się wykłady partnerów projektu – Jacka Purskiego z Fundacji Instytut Bezpieczeństwa Społecznego oraz Filipa Jacha i Konrada Ambroziaka z Fundacji Psycho-Edukacja.
29 stycznia odbyły się pierwsze zajęcia antydyskryminacyjne. Miały one charakter integracyjny. Uczestnicy i uczestniczki projektu pracowali w dwóch grupach, pod czujnymi oczyma naszych trenerów.

Przed nami pracowity miesiąc. 14 lutego (II grupa) i 17 lutego (I grupa) rusza cykl 5 zajęć antydyskryminacyjnych online. Z kolei 26 lutego będzie miał miejsce zdalny zjazd szkoleniowy, podczas którego ponownie zaprezentują się nasi partnerzy – Fundacja Instytut Bezpieczeństwa Społecznego oraz Fundacja Psycho-Edukacja.

ZAKOŃCZENIE REKRUTACJI DO SZKOŁY RÓWNEGO TRAKTOWANIA I AKTUALNE DOKUMENTY
25 stycznia 2022

Szanowni Państwo! Na początku stycznia zakończyliśmy rekrutację do Szkoły Równego Traktowania. Otrzymaliśmy łącznie 65 zgłoszeń. 12 stycznia, na zdalnym posiedzeniu Komisji Rekrutacyjnej, wybrano 60 uczestników i uczestniczek projektu. Informacje o wynikach rekrutacji zostały wysłane do każdej z osób drogą mailową.
Ze względu na sytuację pandemiczną (nagły i duży wzrost zakażeń koronawirusem) zmianie uległ harmonogram projektu. Styczniowy zjazd otwierający odbędzie się zdalnie w okrojonej formie. W zamian planujemy organizację stacjonarnego szkolenia antydyskryminacyjnego w marcu. Szczegóły znajdują się w załączonych dokumentach: zaktualizowanym harmonogramie projektu oraz regulaminie.

OSTATNIE DNI REKRUTACJI DO SZKOŁY RÓWNEGO TRAKTOWANIA
3 stycznia 2022

Drodzy Nauczyciele, drogie Nauczycielki! Jeszcze do 5 stycznia 2022 (do końca dnia) czekamy na Wasze zgłoszenia do Szkoły Równego Traktowania. Zapraszamy do udziału. Zmieniajcie z nami oblicze polskiej szkoły – wspólnie uczyńmy ją otwartą, równą i wolną od dyskryminacji.

WEBINARIUM SZKOŁY RÓWNEGO TRAKTOWANIA
25 listopada 2021

Za nami webinarium informacyjne na temat projektu Szkoły Równego Traktowania. 23 listopada w godz. 18:30-20:00 osoby zainteresowane udziałem oraz członkowie i członkinie zespołu projektowego (łącznie 34 osoby) spotkali się w aplikacji Microsoft Teams.
Na początku spotkania koordynatorka (Agnieszka Bąder-Chudy) przedstawiła podstawowe informacje na temat projektu (cele, działania, przebieg, harmonogram, spodziewane efekty, rekrutacja). Następnie odbyły się prezentacje przedstawicielki trenerów oraz partnerów. Agnieszka Kozakoszczak opowiedziała o programie szkoleń antydyskryminacyjnych oraz tutoringu. Filip Jach i Konrad Ambroziak z Fundacji Psycho-Edukacja przedstawili informacje na temat zajęć psychoedukacyjnych oraz wsparcia psychologicznego. Z kolei Jacek Purski z Fundacji Instytut Bezpieczeństwa Społecznego zapowiedział, jakie tematy będzie poruszał podczas swoich wykładów z bezpieczeństwa społecznego i radykalizacji młodzieży. Na koniec webinarium był czas na zadawanie pytań przez uczestników/czki.
Na zgłoszenia do Szkoły Równego Traktowania czekamy do 5 stycznia 2022.

ZAPRASZAMY NA WEBINARIUM SZKOŁY RÓWNEGO TRAKTOWANIA
8 listopada 2021

23 listopada 2021 w godz. 18:30-20:00 zapraszamy do uczestnictwa w webinarium informacyjnym na temat Szkoły Równego Traktowania (SRT) 2021. Podczas spotkania omówimy cele, zasady, harmonogram, efekty oraz przebieg projektu. Prelegentami będą:
1. Agnieszka Bąder-Chudy - koordynatorka projektu, Fundacja Geremka
2. Agnieszka Kozakoszczak - trenerka antydyskryminacyjna
3. Filip Jach – terapeuta, Fundacja Psycho-Edukacja
4. Konrad Ambroziak – terapeuta, Fundacja Psycho-Edukacja
5. Jacek Purski – edukator, Fundacja Instytut Bezpieczeństwa Społecznego
Podczas webinarium przewidzieliśmy czas na zadawanie pytań.
Webinarium odbędzie się na platformie MS Teams. Osoby, które się zapiszą, otrzymają link do spotkania.
Zapisy: https://docs.google.com/forms/d/1bXHBiNYfcwdySesZ2AjqrlpwpeN_uWhfWDafTMGcTOE/edit

RUSZA REKRUTACJA DO SZKOŁY RÓWNEGO TRAKTOWANIA
4 listopada 2021

Szkoła Równego Traktowania (SRT) to ogólnopolski projekt antydyskryminacyjny dla nauczycielek i nauczycieli. Celem przedsięwzięcia jest budowanie przyjaznego i bezpiecznego środowiska szkolnego, wolnego od dyskryminacji, przemocy i wykluczenia.
Zapraszamy do udziału w projekcie!
W programie przewidzieliśmy:

  • Dwa weekendowe szkolenia antydyskryminacyjne (w Warszawie lub okolicach);
  • Warsztaty psychoedukacyjne;
  • Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa społecznego;
  • 5 szkoleń antydyskryminacyjnych online;
  • Konferencję na temat dyskryminacji w szkołach;
  • Wsparcie psychologiczne;
  • Tutoring z doświadczonymi trenerami antydyskryminacyjnymi;
  • Realizację własnego projektu z zakresu praw człowieka.

Udział we wszystkich formach wsparcia jest bezpłatny. Pokrywamy koszty zakwaterowania, wyżywienia i dojazdu podczas szkoleń stacjonarnych.
Kwestionariusze zgłoszeniowe należy składać do 5 stycznia 2022 mailowo na adres: agnieszka.bader-chudy@geremek.pl lub pocztą na adres: ul. Wilcza 9a/7, 00-538 Warszawa.
Nauczycielko, Nauczycielu – mamy ostatnie wolne miejsca, zapraszamy!
Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem projektu oraz resztą załączonych dokumentów.

Organizatorem projektu jest Fundacja Centrum im. prof. Bronisława Geremka. Projekt został sfinansowany ze środków programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanych z Funduszy EOG.

Wróć do: Szkoła Równego Traktowania

Korzystamy z ciasteczek. Więc informacji tutaj: polityka prywatności. 

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close