Szkolenie Parlamentu Europejskiego dla młodych dziennikarzy

O szkoleniu

Szkolenie Parlamentu Europejskiego dla młodych dziennikarzy to program realizowany przez Fundację Geremka oraz „Wyborczą” na zlecenie Parlamentu Europejskiego. Program dotyczy wiedzy o Unii Europejskiej oraz praktycznych narzędzi do tworzenia atrakcyjnych treści prasowych i audiowizualnych oraz posiada rozbudowaną część warsztatową. Zajęcia prowadzą eksperci pracujący w ogólnokrajowych mediach, znawcy Unii Europejskiej i eksperci do walki z dezinformacją.

Na 3. edycję Szkolenia zapraszamy jesienią 2024 r. 

Archiwum pierwszej i drugiej edycji poniżej.

Kto może wziąć udział?

Uczestnikami i uczestniczkami szkolenia dziennikarze i dziennikarki z Polski, tworzący treści prasowe, audialne, audiowizualne, multimedialne, do udziału w projekcie zapraszamy także analityków/analityczki danych oraz twórców/twórczynie treści internetowych.  

Wymagania:

  • Uczestnicy/czki powinni/y mieć ukończone studia wyższe (I lub II stopnia)
  • Wykonują pracę dla mediów (zatrudnienie w redakcji lub agencji informacyjnej, freelancing etc.)
  • Ich staż pracy dla mediów nie jest dłuższy niż 3 lata (licząc od ukończenia studiów) 
  • Mają udokumentowane doświadczenie zawodowe (linki do opublikowanych materiałów, skany publikacji)  
  • Posługują się językiem angielskim

Dodatkowym atutem będzie udokumentowanie zainteresowanie sprawami Unii Europejskiej, a także praca dla lokalnych i regionalnych mediów.  

Archiwum: edycja wiosenna 2023

W dniach 24-26 marca 2023 r. odbyła się I edycja Szkolenia Parlamentu Europejskiego dla młodych dziennikarzy, organizowanego przez Fundację Geremka oraz Fundację Gazety Wyborczej na zlecenie Parlamentu Europejskiego. W szkoleniu wzięło udział 20 młodych dziennikarzy i dziennikarek, tworzących materiały pisane, audio oraz audiowizualne.

W ciągu trzech dni poruszyliśmy tematy dotyczące praktycznych aspektów istnienia Unii Europejskiej, wyborów europarlamentarnych 2024, instytucji Unii Europejskiej, kompetencji Parlamentu Europejskiego, wartości europejskich oraz uwarunkowań lokalnych Polski w Unii Europejskiej i tego, jak Polacy postrzegają Unię. Uczestnicy i uczestniczki wzięli też udział w warsztacie pracy reporterskiej w Parlamencie Europejskim, a także wysłuchali prezentacji na temat oferty Parlamentu Europejskiego dla dziennikarzy i dziennikarek. Rozmawiali również o sposobach przeciwdziałania dezinformacji oraz o etyce zawodu dziennikarza.

Młodzi dziennikarze i dziennikarki wzięli także udział w dwóch konferencjach prasowych z posłankami i posłami do Parlamentu Europejskiego. Pierwsza dotyczyła transformacji energetycznej, zielonej energii i ochrony klimatu, uczestniczyli w niej posłanka i poseł do Parlamentu Europejskiego Elżbieta Łukacijewska i Krzysztof Hetman, a także aktywistka klimatyczna Wiktoria Jędroszkowiak oraz Paweł Wiejski, analityk polityki klimatycznej UE w Instytucie Zielonej Gospodarki. W drugiej konferencji dotyczącej wojny w Ukrainie i przyszłości Unii Europejskiej wzięli udział posłanka i posłowie do Parlamentu Europejskiego: Róża Thun, Robert Biedroń oraz Andrzej Halicki, a także ekspert ds. europejskich Piotr Maciej Kaczyński. Obie konferencje prowadziła Dorota Wysocka-Sznepf, a uczestnicy i uczestniczki szkolenia aktywnie zadawali pytania panelistom.

Dziennikarze i dziennikarki brali też udział w grupowych oraz indywidualnych konsultacjach na temat własnego materiału, który stworzą w ramach zajęć. Materiały, które powstaną, będą oceniane przez komisję, na ich podstawie zostaną wybrane osoby, które wezmą udział w II module szkolenia, które odbędzie się 3 i 4 lipca w Brukseli.

Wśród prowadzących zajęcia byli: Miłosz Wiatrowski-Bujacz, Zosia Wanat, Filip Szulik-Szarecki, Piotr Maciej Kaczyński, Agata Kowalska, Maciej Czajkowski, Michał Sęk, Łukasz Lipiński, Jarosław Kopeć, Piotr Stasiński.

Wideorelacja z 1. edycji Szkolenia

_________________

W II module Szkolenia Parlamentu Europejskiego dla młodych dziennikarzy i dziennikarek, który odbył się 3 i 4 lipca w Brukseli, wzięły i wzięli udział: Marcelina Burzec, Alicja Dec, Maria Kosiarz, Oktawia Kromer, Seweryn Lipoński, Łukasz Łaskawiec i Tomasz Wesołowski.

Wyboru (spośród osób uczestniczących w I module) dokonano na podstawie ocen za materiały dziennikarskie (audio, wideo lub artykuł) przygotowane w ramach Szkolenia.

Relacje z 2-dniowego szkolenia można przeczytać poniżej:

Publikacje materiałów stworzonych w ramach Szkolenia

Seweryn Lipoński, WTK: Tramwaj na Ratajczaka w kawałkach – i nie tylko. Drożejące inwestycje, dotacje UE i dylematy miast

Polskie miasta zmagają się z drożejącymi inwestycjami dofinansowanymi z Unii Europejskiej. Koszty rosną – a dotacje nie. Samorządy dzielą projekty na części, próbują ratować unijne pieniądze przerzucając je na inne inwestycje, albo w ogóle wycofują się z realizacji i rezygnują z przyznanych kwot. Szczegóły wyjaśnia Seweryn Lipoński z WTK w swoim podcaście wideo.

Oktawia Kromer, Gazeta Stołeczna: Wyrzucamy 100 kg żywności na osobę rocznie. Kto odróżnia „należy spożyć do” od „najlepiej spożyć przed”?

Alicja Dec, Radio Emaus: Wyścig z czasem. Jak walczymy o czyste powietrze?

Archiwum: edycja jesienna 2023

W dniach 25-27 listopada przeprowadziliśmy 2. edycję Szkolenia Parlamentu Europejskiego dla młodych dziennikarzy i dziennikarek.

Celem 3-dniowego Szkolenia jest wspieranie dziennikarzy i dziennikarek na ich wczesnym etapie kariery zawodowej w lepszym zrozumieniu Unii Europejskiej i jej wpływu na kształtowanie rzeczywistości.

W Szkoleniu wzięło udział 18 osób, pracujących w mediach lokalnych i ogólnopolskich, a także uprawiających freelancing.

Program Szkolenia zawierał w I części tematy dotyczące wiedzy o Unii Europejskiej (instytucje unijne i ich kompetencje, wartości europejskie, grupy polityczne w Parlamencie Europejskim) oraz wyborów europarlamentarnych w 2024 roku, uzupełnione o aspekty etyczne zawodu dziennikarskiego oraz sposobów przeciwdziałania manipulacji i dezinformacji.

Wstępem do części praktycznej były dwie konferencje prasowe, zorganizowane na potrzeby Szkolenia. Konferencje, w których udział wzięli posłowie do Parlamentu Europejskiego, dotyczyły potencjalnych zmian w Unii Europejskiej. Tematem pierwszej konferencji, w której wziął udział poseł do PE Adam Jarubas, były szanse i zagrożenia zniesienia zasady jednomyślności (prawa weta) w głosowaniach, drugiej zaś, w której uczestniczył poseł do PE Marek Balt – podział kompetencji w Unii Europejskiej w zakresie zdrowia, energii, obrony oraz polityki społecznej i gospodarczej. W obu konferencjach pytania zadawali i zadawały uczestnicy i uczestniczki Szkolenia, którym merytorycznych uwag i praktycznych wskazówek udzieliła Justyna Dobrosz-Oracz, dziennikarka i sprawozdawczyni sejmowa „Gazety Wyborczej”.

Ponadto osoby uczestniczące w Szkoleniu pracowały nad swoimi materiałami dziennikarskimi dotyczącymi tematów unijnych lub lokalnych. Konsultacji w zakresie tworzenia artykułów prasowych udzielali Bartosz Wieliński (“Gazeta Wyborcza”) i Łukasz Lipiński (Polityka.pl), w zakresie tworzenia podcastów – Agata Kowalska (OKO.press), a materiałów wideo Maciej Czajkowski (dziennikarz telewizyjny). Zwieńczeniem Szkolenia było omówienie pomysłów oraz efektów pracy uczestników i uczestniczek.

Wyniki kwalifikacji do II modułu Szkolenia

Kwalifikacja odbyła się na podstawie przesłanych materiałów dziennikarskich, które były oceniane według kryteriów zapisanych w regulaminie Szkolenia: rzetelności, ważności, atrakcyjności (w tym kryterium uwzględniono również walory stylistyczne i językowe).

Materiały oceniała komisja w składzie: Piotr M. Kaczyński, Miłosz Wiatrowski-Bujacz, Bartosz Wieliński.

Ponadto informujemy, że organizatorzy II modułu zdecydowali, żeby zaprosić z Polski więcej osób (6), niż pierwotnie zakładano (4).

Zaproszenie do udziału w II module Szkolenia Parlamentu Europejskiego dla młodych dziennikarzy i dziennikarek otrzymują:

II moduł Szkolenia odbędzie się 18 i 19 marca 2024 r. w Brukseli.

Wideorelacja z 2. edycji Szkolenia

Szkolenie jest realizowane na zlecenie Parlamentu Europejskiego

Realizatorzy projektu: 

 

 

 

 

 

Wróć do: Szkolenie Parlamentu Europejskiego dla młodych dziennikarzy

Korzystamy z ciasteczek. Więc informacji tutaj: polityka prywatności. 

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close