Warsztaty Historyczne „Przez współczesność do historii” Edycja 2022-2023

Warsztaty historyczne pt. “Przez współczesność do historii” to interaktywne, oparte na dyskusji zajęcia z historii współczesnej: świata, Europy i Polski. Skierowane są do uczniów z klas 8 szkół podstawowych oraz wszystkich klas szkół średnich.
Podczas 10 spotkań warsztatowych oraz 2 wspólnych dla wszystkich grup spotkań z gośćmi, ekspertami – młodzież pracuje w formie seminaryjnej, co oznacza samodzielne przygotowanie się z danego tematu i omówienie go na warsztacie. Bazujemy w pracy na analizie tekstów źródłowych, omówieniu tematu, dyskusji i uchwyceniu kontekstu każdego z tematów. Bo historia to nie tylko daty, to także: przemiany społeczne, kultura, religia, ekonomia. To także dynamiczne zmiany jakie zachodzą w społeczeństwach. W tym kontekście okazuje się, że historia to nauka interdyscyplinarna, gdzie styka się kilka obszarów szeroko rozumianej humanistyki: geografia, kulturoznawstwo, religioznawstwo, filozofia, etyka.

Warsztaty to spotkanie w gronie rówieśników podobnie zainteresowanych historią oraz współczesnym światem. To możliwość wymiany poglądów, dyskusji, nauki argumentacji i debaty przy wsparciu wykładowcy.
W programie uczestniczy 36 uczniów warszawskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Uczestnicy programu pracują w trzech grupach tematycznych: globalnej, europejskiej i polskiej.
Ta edycja będzie wyjątkowa, bo do zespołu dołącza Aleksander Pawlicki – nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, filozofii i retoryki. Autor programów szkolnych i podręczników.
Aleksander Pawlicki poprowadzi wszystkie 3 grupy.

Zajęcia będą się odbywać od końca października 2022 r. do czerwca 2023 w soboty, w siedzibie fundacji (ul. Wilcza 9a, Warszawa) lub w formule on-line na platformie Zoom (w przypadku obostrzeń pandemicznych). Udział w projekcie jest bezpłatny.

Warsztaty są współfinansowane przez m. st. Warszawy.

Grantodawca: Urząd m.st. Warszawy

Okres realizacji: wrzesień 2022-czerwiec 2023

Koordynacja: Małgorzata Mroczek (malgorzata.mroczek@geremek.pl)

Pierwsze warsztaty historyczne w Nowym Roku.

W dniu 14.01.2023 r. odbyły się pierwsze w Nowym Roku warsztaty historyczne. Jak zwykle spotkaliśmy się w 3 grupach: globalnej, europejskiej i polskiej.

Tym razem gorącą dyskusję wywołał temat przemówienia Prezydenta USA J.F. Kennedy’ego (grupa globalna) w kontekście podboju kosmosu, które stało się jednym z najsłynniejszych wystąpień traktujących nie tylko o wyścigu w podboju kosmosu, ale celach rozwojowych jakie powinno stawiać sobie państwo i społeczeństwo.  W grupie europejskiej kontynuowano temat klasyfikacji państw i w tym kontekście konsekwencji dla rozwoju społecznego. Tym razem pretekstem stał się esej poświęcony konserwatywnemu państwu dobrobytu. Grupa starała się odpowiedzieć na pytanie – czy taki konstrukt jest w ogóle możliwy. Pracowano w grupach, a dyskusja była bardzo gorąca.

Ostatnia grupa pracowała nad tekstem Leszka Kołakowskiego „Kapłan i błazen. Rozważania o teologicznym dziedzictwie współczesnego myślenia”.  To nie jest prawda, że takie filozoficzne teksty są dla młodzieży… zbyt trudne. Wymagane jest odpowiednie podejście, ale też otwarcie na sposób interpretowanie takich tekstów z punktu widzenia – młodych. Z odniesieniem do konkretnych okoliczności gdy tekst powstawał. Dość powiedzieć, że dyskusja przeciągnęła się na kilkanaście minut po zakończeniu zajęć.

 

To były bardzo ciekawe i pełne inspiracji zajęcia, w których wiele osób zabierało głos, gdzie ścierały się różne opinie i punkty widzenia. Cieszymy się, że zaproponowane przez nas tematy wywołują takie emocje i zachęcają do dyskusji.

Warsztaty historyczne 17.12.2022 r.

W dniu 17.12.2022 r, odbyły się kolejne warsztaty historyczne dla 3 grup: globalnej, europejskiej i polskiej. 

Pretekstem do dyskusji i rozważań o historii były zaproponowane przez prowadzącego Aleksandra Pawlickiego lektury:  wystąpienie Nikity Chruszczowa „Tajny Referat Chruszczowa” (grupa globalna), „Społeczeństwo Konsumpcyjne” (z książki  „Socjologiczne dyskursy o konsumpcji) (grupa europejska), rozważania wokół artykułu „Na spotkanie ludziom z AK” z numeru „Po prostu” z marca 1956 r. (grupa polska). 

Tym razem praca warsztatowa była realizowana w grupach do której wykorzystano prawie całą przestrzeń organizacji. Młodzież opracowywała własne wnioski z lektury, by potem podzielić się z nią z resztą grupy. Wszystko pod czujnym okiem prowadzącego i z jego niezbędnym wprowadzeniem i komentarzem.

Kolejny spotkanie już w Nowym 2023 Roku.

Wyjazd edukacyjno-integracyjny
Gdańsk 26-27.11.2022 r.

Warsztaty Historyczne to nie tylko edukacja, ale też możliwość poznania kolegów i koleżanek podobnie zakręconych na punkcie historii oraz dotknięcia i poznania miejsc historycznie ważnych dla współczesnej Polskiej historii. Stąd łącząc w sobie oba te cele – z całą grupą uczestników obecnej edycji warsztatów historycznych w dniach 26-27.11.2022 r. udaliśmy się do Gdańska.

W ramach 2dniowego programu pobytu zwiedzaliśmy: Europejskie Centrum Solidarności, Muzeum II Wojny Światowej oraz gdańską Starówkę. Naszym przewodnikiem był Łukasz Darski – niezwykle charyzmatyczna postać, opowiadającą o historii miasta nie tylko w kontekście dat, ale głównie ludzi i idei, którzy to miasto tworzyli. Snuta przez dwa dni opowieść o historii miasta związana z wybuchem II Wojny Światowej, strajku sierpniowym, historii Solidarności – na długo zapadnie w pamięć naszych uczestników.

To były pełne wrażeń 2 dni pobytu w Gdańsku. Ciekawe, intensywne, inspirujące. Ale… był też czas na wspólne spotkanie wieczorem i quiz historyczny, którego autorem był Aleksander Pawlicki. Dzięki temu – czas upłynął nam nie tylko ciekawie i angażująco, ale też aktywnie i edukacyjnie. Chociaż z lekkim przymrużeniem oka. Przecież historia – nie jest i nie musi być nudna. Czego dowodem był cały wyjazd grupy do Gdańska.

Warsztaty Historyczne - spotkanie z Marią Dybcio
Portugalia "Od muzyki do rewolucji".

9 listopada odbyły się kolejne warsztaty historyczne w ramach projektu „Przez Współczesność do Historii” realizowanego dzięki dofinansowaniu m.st. Warszawy.
💚❤️Było to spotkanie pt. „Portugalia: rewolucja zaczyna się od muzyki” 🇵🇹, które poprowadziła Maria Dybcio – autorka tekstów na temat Portugalii oraz programu „Rewolucja zaczyna się od muzyki” w Radiu Klang 🎙

W czasie ponad dwugodzinnego spotkania porozmawialiśmy m.in. o opozycji politycznej za rządów António de Oliveiry Salazara, rewolucji goździków, prawach kobiet i o współczesnej portugalskiej scenie politycznej.

Dziękujemy za spotkanie i ogromną aktywność uczestników! 

 

Inauguracja Warsztatów Historycznych
Edycja 2022/2023.
Pażdziernik 2022 r.

22 października otworzyliśmy kolejną edycję Warsztatów Historycznych „Przez Współczesność do Historii”. Inauguracja w siedzibie Fundacji zgromadziła zarówno uczestników, jak i ich rodziców. Było nas dużo, co bardzo nas cieszy – oznacza to, że nauka i dyskusja o historii jest wyborem wielu uczniów i uczennic. 
O tym co będzie się działo w tej edycji opowiedział Aleksander Pawlicki. Pedagog, nauczyciel historii i retoryki. W tej edycji: wykładowca dla wszystkich 3 grup. Na spotkaniu było intensywnie, ciekawie, inspirująco. Była okazja do poznania się, ale też przekazania informacji co do swoich oczekiwań.
Prace warsztatowe toczyć się będę w 3 grupach: globalnej, europejskiej i polskiej. W każdej grupie uczestniczy od 10 do 14 osób. Zrealizujemy 10 warsztatów tematycznych oraz spotkania z zaproszonymi gośćmi. Zakończenie warsztatów planujemy na czerwiec 2023 r. 

Wszystkie zajęcia odbywają się w soboty, w godzinach 9.00 – 15.00. Każda grupa pracuje 2 godziny. Zajęcia odbywają się w siedzibie Fundacji. W tym roku czeka nas mała rewolucja związana ze zmianą tematów, ale też nieco innym podejściem do historii. Przyjrzymy się ludziom, ideom, słowom, deklaracjom. Zastanowimy się czy i jakie miały wpływ na historię i bieg wydarzeń w Polsce, Europie i na świecie.

Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia oraz aktywnie i inspirująco spędzonego czasu! 

 

REKRUTACJA do projektu "Przez współczesność do historii"
Warsztaty historyczne im. Prof. B. Geremka.
Edycja 2022 - 2023

Warsztaty historyczne „Przez współczesność do historii” to program skierowany do uczniów zainteresowanych historią – z klas 8 szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. Są to interaktywne, oparte na dyskusji zajęcia z historii współczesnej świata, Europy, Polski. Zajęcia oparte są na analizie tekstów, poznaniu kontekstu historycznego, wymianie doświadczeń, przedstawieniu poglądów i opinii uczestników. Nie oceniamy, każda opinia i pogląd jest ważny i może stanowić punkt wyjścia do dyskusji.

Zajęcie prowadzone są w formie seminaryjnej, co oznacza, że uczestnicy będą zobowiązani do przygotowania się z danego tematu. Najczęściej będą proszeni o przeczytanie kilkudziesięciu stron tekstu dotyczącego omawianej w danym tygodniu problematyki oraz przygotowanie opracowania zleconego przez wykładowcę. Pierwsza część zajęć poświęcona jest dyskusji uczestników nad przeczytanym tekstem, przy udziale nauczyciela, jako moderatora dyskusji. Druga część zajęć poświęcona jest poszukiwaniu źródeł bieżącej sytuacji w historii poszczególnych regionów świata, Europy, Polski.

Uczymy uważności, umiejętności łączenia faktów i wyciągania wniosków, analizy tekstów, argumentowania w oparciu o znane lub pozyskanie dane, polemiki, dyskusji i debaty.
Liczymy, że uczniowie będą się opierać na własnej wiedzy ogólnej, uzupełniając ją o wzajemnie posiadane informacje, ale też poszukiwania odpowiedzi i analiz wykraczających poza ich obecny stan wiedzy.

WSZYSTKIE ZAJĘCIA w 3 grupach poprowadzi: Aleksander Pawlicki.

Rekrutacja do grup warsztatowych: europejskiej i polskiej została zakończona. 

Rekrutacja do grupy globalnej – będzie trwała do 27 października 2022 r. (czwartek)

Podobnie jak w latach ubiegłych zajęcia odbywają się w ramach trzech grup wiekowych.

1. Grupa globalna:  dla uczniów klas 8 szkoły podstawowej oraz uczniów 1 klas szkół ponadpodstawowych.

Zajęcia grupy globalnej to okazja, by sprawom, o których wszyscy słyszymy pobieżnie w mediach, przyjrzeć się w sposób pogłębiony i uporządkowany. Lakonicznie można powiedzieć, to analiza tego: czym żyje świat? Żeby naprawdę zrozumieć, żeby wyrobić sobie własne zdanie, ale też poznać mechanizmy przemian. Szerzej: dostrzec głębokie konteksty historyczne i kulturowe naszej aktualnej rzeczywistości.
Punkt wyjścia stanowią lektury, starannie dobrane i dostosowane do potrzeb zdolnych i ambitnych uczniów, ciekawe i ważne teksty polskich i zagranicznych autorów. W tym roku przyjrzymy się… wielkim mowom w przełomowych momentach. Pokażemy znanych ludzi (polityków, filozofów, społeczników, wizjonerów, ekspertów), którzy je wygłosili, ale też moc idei, które za nimi szły i zmieniały widzenie współczesnego świata. Miały siłę sprawczą.
W planach: analiza najważniejszych wyzwań współczesnego świata w ujęciu społecznym i historycznym. Jak głęboko wizja jednego człowieka może mieć wpływ na zmianę społeczną i historyczną? Jak daleko ta zmiana rezonuje: gdzie rodzi się szansa, a gdzie zagrożenie na przyszłość.

Kwestionariusz zgłoszeniowy:  Kwestionariusz zgłoszeniowy grupa GLOBALNA 
Harmonogram:  harmonogram gr. GLOBALNA
Regulamin:  Regulamin Programu 2022/2023
Spotykamy się w co drugą sobotę, w godzinach 9.00-11.00.

Na zgłoszenia do grupy globalnej czekamy do 27 października 2022 r.

2. Grupa europejska: dla uczniów 1 i 2 klas szkół ponadpodstawowych.

Jest to logiczna kontynuacja tematyki globalnej (aczkolwiek zapraszamy też osoby, które zechcą do nas dołączyć dopiero teraz). Paradoksalnie, aby powiedzieć więcej, zawężamy pole zainteresowań do lepiej nam znanej rzeczywistości europejskiej. Przyglądamy się Europie jako wspólnocie cywilizacyjnej, ale również jako różnorodności doświadczeń poszczególnych narodów i społeczności, aż do dziś po swojemu realizujących wspólne marzenie o wolności i dobrobycie. Na podstawie lektur szukamy odpowiedzi na pytania o współczesne wyzwania stojące przed Europejczykami, o źródła ich historycznego sukcesu i dzisiejszej słabości w świecie nowych mocarstw pozaeuropejskich. Chodzi o to, by zrozumieć różnorodność perspektyw i problemów wspólnej Europy (unity in diversity). Zrozumieć, co nas łączy mimo różnorodności, i co nas dzieli – mimo, że stanowimy europejską wspólnotę.
W tym roku przyjrzymy się społecznej historii Europy. Skupimy się na problemie, analizując go w kontekście przemian na kontynencie europejskim. W różnych kontekstach: społecznym, kulturowym, obyczajowym, politycznym. W odniesieniu do państw i  społeczeństw.

Kwestionariusz zgłoszeniowy:  Kwestionariusz zgłoszeniowy_grupa_EUROPEJSKA 
Harmonogram:  harmonogram gr. EUROPEJSKA
Regulamin:   Regulamin Programu 2022/2023
Spotykamy się w co drugą sobotę, w godzinach 11.00-12.00.

3. Grupa polska: dla uczniów klas 2-3 oraz 4 szkół ponadpodstawowych.

Zajęcia dotyczą kluczowych zagadnień historii Polski XX w. Nie mają charakteru tradycyjnego wykładu chronologicznego, koncentrują się na analizie przełomowych wydarzeń, czy dominujących problemów najnowszej historii Polski.  Nie skupiamy się wyłącznie na datach. Skupiamy się na przełomach i przemianach. Tym, co społecznie, ekonomicznie, kulturowo zdeterminowało to, w jakim polskim świecie obecnie żyjemy.
W tym roku szczególną uwagę poświęcimy przełomowym tekstom w polskich debatach. Tym co chętnie określa się teraz – kamieniami milowymi w rozumieniu polskiej historii w kontekście państwa i społeczeństwa. To będzie okazja do analizy różnych perspektyw, oceny przyczyn, przebiegu i skutków wydarzeń historycznych. Ale także skupienia się na tym: czy i jak wypowiedziane słowa, koncepcje, propozycje rozwojowe zmieniły lub nadal zmieniają nasze widzenie Polski i jej przemian. I czy nadal są one aktualne. Analiza tych tekstów pomoże zrozumieć jak blisko zagadnienia historii społeczno-politycznej są związane z naszą obecną rzeczywistością i jak głęboki miały wpływ na dokonujące się w Polsce przemiany. Czy nadal rezonują i w jakim zakresie?

Kwestionariusz zgłoszeniowy:  Kwestionariusz_zgłoszeniowy_grupa_POLSKA 
Harmonogram:  harmonogram gr. POLSKA
Regulamin:  Regulamin Programu 2022/2023
Spotykamy się w co drugą sobotę, w godzinach 13.00-15.00.

Zespół:
Aleksander Pawlicki – trener prowadzący. 
Nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, filozofii i retoryki. Absolwent Instytutu Historii UW i Szkoły Nauk Społecznych PAN. Uczy w liceum. Wykładowca w Szkole Edukacji Uniwersytetu Warszawskiego i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Autor programów szkolnych i podręczników. Współtworzył podstawę programową w 2008 roku, konsultował prace nad reformą programową na Ukrainie. Chce przygotować do pracy i wspierać w rozwoju młodych nauczycieli, by odmienili szkoły na lepsze, a ich doświadczenia pomogły wypracować nowoczesny model kształcenia przyszłych nauczycieli. Chciałby, żeby każdy z nauczycieli był w szkole nie tylko znawcą swojej dziedziny, wychowawcą, lecz także ekspertem od tego, jak skutecznie się uczyć.

Małgorzata Mroczek – Koordynatorka Projektów. 

Spotkania wszystkich grup będą się odbywać w co drugą sobotę w siedzibie fundacji. W zależności od sytuacji związanej z pandemią zajęcia prowadzone będą stacjonarnie w siedzibie fundacji z możliwością realizacji zajęć online na platformie ZOOM. Tematy warsztatów, harmonogramy zajęć, regulamin oraz kwestionariusz znajdują się pod opisem odpowiedniej grupy.

Dodatkowych informacji o programie udziela:
Koordynatorka Projektu: Małgorzata Mroczek
malgorzata.mroczek@geremek.pl tel: + 48 798 154 744; 22 628 83 63

albo
Magdalena Witwicka: magdalena.witwicka@geremek.pl , tel 22 628 83 63.

Program finansowany ze środków m.st. Warszawy.

Wróć do: Warsztaty Historyczne „Przez współczesność do historii” Edycja 2022-2023

Korzystamy z ciasteczek. Więc informacji tutaj: polityka prywatności. 

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close