Warsztaty Historyczne „Przez współczesność do historii” Edycja 2022-2023

Warsztaty historyczne pt. “Przez współczesność do historii” to interaktywne, oparte na dyskusji zajęcia z historii współczesnej: świata, Europy i Polski. Skierowane są do uczniów z klas 8 szkół podstawowych oraz wszystkich klas szkół średnich.
Podczas 10 spotkań warsztatowych oraz 2 wspólnych dla wszystkich grup spotkań z gośćmi, ekspertami – młodzież pracuje w formie seminaryjnej, co oznacza samodzielne przygotowanie się z danego tematu i omówienie go na warsztacie. Bazujemy w pracy na analizie tekstów źródłowych, omówieniu tematu, dyskusji i uchwyceniu kontekstu każdego z tematów. Bo historia to nie tylko daty, to także: przemiany społeczne, kultura, religia, ekonomia. To także dynamiczne zmiany jakie zachodzą w społeczeństwach. W tym kontekście okazuje się, że historia to nauka interdyscyplinarna, gdzie styka się kilka obszarów szeroko rozumianej humanistyki: geografia, kulturoznawstwo, religioznawstwo, filozofia, etyka.

Warsztaty to spotkanie w gronie rówieśników podobnie zainteresowanych historią oraz współczesnym światem. To możliwość wymiany poglądów, dyskusji, nauki argumentacji i debaty przy wsparciu wykładowcy.
W programie uczestniczy 36 uczniów warszawskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Uczestnicy programu pracują w trzech grupach tematycznych: globalnej, europejskiej i polskiej.
Ta edycja będzie wyjątkowa, bo do zespołu dołącza Aleksander Pawlicki – nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, filozofii i retoryki. Autor programów szkolnych i podręczników.
Aleksander Pawlicki poprowadzi wszystkie 3 grupy.

Zajęcia będą się odbywać od końca października 2022 r. do czerwca 2023 w soboty, w siedzibie fundacji (ul. Wilcza 9a, Warszawa) lub w formule on-line na platformie Zoom (w przypadku obostrzeń pandemicznych). Udział w projekcie jest bezpłatny.

Warsztaty są współfinansowane przez m. st. Warszawy.

Grantodawca: Urząd m.st. Warszawy

Okres realizacji: wrzesień 2022-czerwiec 2023

Koordynacja: Małgorzata Mroczek (malgorzata.mroczek@geremek.pl)

REKRUTACJA do projektu "Przez współczesność do historii"
Warsztaty historyczne im. Prof. B. Geremka.
Edycja 2022 - 2023

Warsztaty historyczne „Przez współczesność do historii” to program skierowany do uczniów zainteresowanych historią – z klas 8 szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. Są to interaktywne, oparte na dyskusji zajęcia z historii współczesnej świata, Europy, Polski. Zajęcia oparte są na analizie tekstów, poznaniu kontekstu historycznego, wymianie doświadczeń, przedstawieniu poglądów i opinii uczestników. Nie oceniamy, każda opinia i pogląd jest ważny i może stanowić punkt wyjścia do dyskusji.

Zajęcie prowadzone są w formie seminaryjnej, co oznacza, że uczestnicy będą zobowiązani do przygotowania się z danego tematu. Najczęściej będą proszeni o przeczytanie kilkudziesięciu stron tekstu dotyczącego omawianej w danym tygodniu problematyki oraz przygotowanie opracowania zleconego przez wykładowcę. Pierwsza część zajęć poświęcona jest dyskusji uczestników nad przeczytanym tekstem, przy udziale nauczyciela, jako moderatora dyskusji. Druga część zajęć poświęcona jest poszukiwaniu źródeł bieżącej sytuacji w historii poszczególnych regionów świata, Europy, Polski.

Uczymy uważności, umiejętności łączenia faktów i wyciągania wniosków, analizy tekstów, argumentowania w oparciu o znane lub pozyskanie dane, polemiki, dyskusji i debaty.
Liczymy, że uczniowie będą się opierać na własnej wiedzy ogólnej, uzupełniając ją o wzajemnie posiadane informacje, ale też poszukiwania odpowiedzi i analiz wykraczających poza ich obecny stan wiedzy.

WSZYSTKIE ZAJĘCIA w 3 grupach poprowadzi: Aleksander Pawlicki.

Rekrutacja do grup warsztatowych będzie trwała do 15 października 2022 r. 

Podobnie jak w latach ubiegłych zajęcia odbywają się w ramach trzech grup wiekowych.

1. Grupa globalna:  dla uczniów klas 8 szkoły podstawowej oraz uczniów 1 klas szkół.

Zajęcia grupy globalnej to okazja, by sprawom, o których wszyscy słyszymy pobieżnie w mediach, przyjrzeć się w sposób pogłębiony i uporządkowany. Lakonicznie można powiedzieć, to analiza tego: czym żyje świat? Żeby naprawdę zrozumieć, żeby wyrobić sobie własne zdanie, ale też poznać mechanizmy przemian. Szerzej: dostrzec głębokie konteksty historyczne i kulturowe naszej aktualnej rzeczywistości.
Punkt wyjścia stanowią lektury, starannie dobrane i dostosowane do potrzeb zdolnych i ambitnych uczniów, ciekawe i ważne teksty polskich i zagranicznych autorów. W tym roku przyjrzymy się… wielkim mowom w przełomowych momentach. Pokażemy znanych ludzi (polityków, filozofów, społeczników, wizjonerów, ekspertów), którzy je wygłosili, ale też moc idei, które za nimi szły i zmieniały widzenie współczesnego świata. Miały siłę sprawczą.
W planach: analiza najważniejszych wyzwań współczesnego świata w ujęciu społecznym i historycznym. Jak głęboko wizja jednego człowieka może mieć wpływ na zmianę społeczną i historyczną? Jak daleko ta zmiana rezonuje: gdzie rodzi się szansa, a gdzie zagrożenie na przyszłość.

Kwestionariusz zgłoszeniowy:  Kwestionariusz zgłoszeniowy grupa GLOBALNA 
Harmonogram:  harmonogram gr. GLOBALNA
Regulamin:  Regulamin Programu 2022/2023
Spotykamy się w co drugą sobotę, w godzinach 9.00-11.00.

2. Grupa europejska: dla uczniów 1 i 2 klas szkół ponadpodstawowych.

Jest to logiczna kontynuacja tematyki globalnej (aczkolwiek zapraszamy też osoby, które zechcą do nas dołączyć dopiero teraz). Paradoksalnie, aby powiedzieć więcej, zawężamy pole zainteresowań do lepiej nam znanej rzeczywistości europejskiej. Przyglądamy się Europie jako wspólnocie cywilizacyjnej, ale również jako różnorodności doświadczeń poszczególnych narodów i społeczności, aż do dziś po swojemu realizujących wspólne marzenie o wolności i dobrobycie. Na podstawie lektur szukamy odpowiedzi na pytania o współczesne wyzwania stojące przed Europejczykami, o źródła ich historycznego sukcesu i dzisiejszej słabości w świecie nowych mocarstw pozaeuropejskich. Chodzi o to, by zrozumieć różnorodność perspektyw i problemów wspólnej Europy (unity in diversity). Zrozumieć, co nas łączy mimo różnorodności, i co nas dzieli – mimo, że stanowimy europejską wspólnotę.
W tym roku przyjrzymy się społecznej historii Europy. Skupimy się na problemie, analizując go w kontekście przemian na kontynencie europejskim. W różnych kontekstach: społecznym, kulturowym, obyczajowym, politycznym. W odniesieniu do państw i  społeczeństw.

Kwestionariusz zgłoszeniowy:  Kwestionariusz zgłoszeniowy_grupa_EUROPEJSKA 
Harmonogram:  harmonogram gr. EUROPEJSKA
Regulamin:   Regulamin Programu 2022/2023
Spotykamy się w co drugą sobotę, w godzinach 11.00-12.00.

3. Grupa polska: dla uczniów klas 2-3 oraz 4 szkół ponadpodstawowych.

Zajęcia dotyczą kluczowych zagadnień historii Polski XX w. Nie mają charakteru tradycyjnego wykładu chronologicznego, koncentrują się na analizie przełomowych wydarzeń, czy dominujących problemów najnowszej historii Polski.  Nie skupiamy się wyłącznie na datach. Skupiamy się na przełomach i przemianach. Tym, co społecznie, ekonomicznie, kulturowo zdeterminowało to, w jakim polskim świecie obecnie żyjemy.
W tym roku szczególną uwagę poświęcimy przełomowym tekstom w polskich debatach. Tym co chętnie określa się teraz – kamieniami milowymi w rozumieniu polskiej historii w kontekście państwa i społeczeństwa. To będzie okazja do analizy różnych perspektyw, oceny przyczyn, przebiegu i skutków wydarzeń historycznych. Ale także skupienia się na tym: czy i jak wypowiedziane słowa, koncepcje, propozycje rozwojowe zmieniły lub nadal zmieniają nasze widzenie Polski i jej przemian. I czy nadal są one aktualne. Analiza tych tekstów pomoże zrozumieć jak blisko zagadnienia historii społeczno-politycznej są związane z naszą obecną rzeczywistością i jak głęboki miały wpływ na dokonujące się w Polsce przemiany. Czy nadal rezonują i w jakim zakresie?

Kwestionariusz zgłoszeniowy:  Kwestionariusz_zgłoszeniowy_grupa_POLSKA 
Harmonogram:  harmonogram gr. POLSKA
Regulamin:  Regulamin Programu 2022/2023
Spotykamy się w co drugą sobotę, w godzinach 13.00-15.00.

Na zgłoszenia czekamy do 15 października 2022 r.

Zespół:
Aleksander Pawlicki – trener prowadzący. 
Nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, filozofii i retoryki. Absolwent Instytutu Historii UW i Szkoły Nauk Społecznych PAN. Uczy w liceum. Wykładowca w Szkole Edukacji Uniwersytetu Warszawskiego i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Autor programów szkolnych i podręczników. Współtworzył podstawę programową w 2008 roku, konsultował prace nad reformą programową na Ukrainie. Chce przygotować do pracy i wspierać w rozwoju młodych nauczycieli, by odmienili szkoły na lepsze, a ich doświadczenia pomogły wypracować nowoczesny model kształcenia przyszłych nauczycieli. Chciałby, żeby każdy z nauczycieli był w szkole nie tylko znawcą swojej dziedziny, wychowawcą, lecz także ekspertem od tego, jak skutecznie się uczyć.

Małgorzata Mroczek – Koordynatorka Projektów. 

Spotkania wszystkich grup będą się odbywać w co drugą sobotę w siedzibie fundacji. W zależności od sytuacji związanej z pandemią zajęcia prowadzone będą stacjonarnie w siedzibie fundacji z możliwością realizacji zajęć online na platformie ZOOM. Tematy warsztatów, harmonogramy zajęć, regulamin oraz kwestionariusz znajdują się pod opisem odpowiedniej grupy.

Dodatkowych informacji o programie udziela:
Koordynatorka Projektu: Małgorzata Mroczek
malgorzata.mroczek@geremek.pl tel: + 48 798 154 744; 22 628 83 63

albo
Magdalena Witwicka: magdalena.witwicka@geremek.pl , tel 22 628 83 63.

Program finansowany ze środków m.st. Warszawy.

Wróć do: Warsztaty Historyczne „Przez współczesność do historii” Edycja 2022-2023

Korzystamy z ciasteczek. Więc informacji tutaj: polityka prywatności. 

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close