Warsztaty historyczne „Przez współczesność do historii”

Warsztaty historyczne pt. “Przez współczesność do historii” to interaktywne, oparte na dyskusji zajęcia z historii współczesnej świata, Europy i Polski. Skierowane są do uczniów z klas 8 szkół podstawowych oraz wszystkich klas szkół średnich.

Podczas 12 spotkań młodzież pracuje w formie seminaryjnej, co oznacza samodzielne przygotowanie się z danego tematu i omówienie go na warsztacie. Spotkanie w gronie rówieśników podobnie zainteresowanych historią oraz współczesnym światem, daje możliwość dyskusji, nauki argumentacji i debaty przy wsparciu wykładowcy. Uczestnicy programu pracują w trzech grupach tematycznych: globalnej, europejskiej i polskiej.
Spotkania prowadzą historycy od lat związani z naszą Fundacją, dr Piotr Podemski oraz  Arkadiusz Walczak.
Zajęcia odbywają się od października 2021 do czerwca 2022 w soboty, w siedzibie fundacji (ul. Wilcza 9a, Warszawa) lub w formule on-line na platformie Zoom. Udział w projekcie jest bezpłatny.
Warsztaty są finansowane przez m. st. Warszawy.
Grantodawca: Urząd m.st. Warszawy
Okres realizacji: wrzesień 2021-czerwiec 2022
Koordynacja: Agnieszka Bąder-Chudy oraz Małgorzata Mroczek

Zakończenie Warsztatów Historycznych Edycja 2021/2022
25.06.2022 r.

Zakończyliśmy kolejną edycję warsztatów historycznych „Przez współczesność do historii”! Ostatnie spotkanie 25 czerwca poprowadził Piotr Podemski – trener grup: globalnej i europejskiej. Było jak zwykle ciekawie i inspirująco. Było wiele głosów i analiz. Odnieśliśmy się do tego co robiliśmy na zajęcia w ciągu roku (co w ramach tematów było szczególnie ciekawe), by przejść do analizy rozprawek historycznych uczestników, które były podsumowaniem ich pracy na zajęciach. Tematy były 3: Azja, perspektywy Unii Europejskiej, wsparcie Zachodu dla wojny w Ukrainie. Gdyby nie ograniczony czas – dyskusja trwałaby godziny, a nie minuty.
Co udało nam się osiągnąć? W roku szkolnym 2021/2022 zorganizowaliśmy 10 spotkań z każdą z grup warsztatowych (60 godzin warsztatów) oraz dwa z gośćmi specjalnymi. Oglądaliśmy i analizowaliśmy filmy, interpretowaliśmy piosenki i oczywiście dużo czytaliśmy i dyskutowaliśmy.
Nagrodą dla uczestników były w tym roku oczywiście dyplomy, ale też książka z osobistą dedykacją autorki czyli naszego gościa: Oli Synowiec. To była niespodzianka.
Dziękujemy wszystkim uczestniczkom i uczestnikom warsztatów za aktywność, otwartość i chęć dzielenia się swoimi opiniami!
Dziękujemy również prowadzącym: Piotrowi Podemskiemu i Arkowi Walczakowi za wciągające i angażujące prowadzenie zajęć.
Do zobaczenia – mamy nadzieję, że również w czasie kolejnej edycji warsztatów!
* * *

Warsztaty Historyczne Grupa Polska.
04.05.2022 r.

14 maja pierwszy raz w formie na żywo, po okresie pandemii, spotkała się Grupa Polska w ramach realizowanych przez naszą organizację warsztatów historycznych. Temat niezwykle ciekawy, z ogromnym wpływem na polską rzeczywistość: „Marzec 1968. O czym przypomina Dworzec Gdański?
Wprowadzenie Arkadiusza Walczaka (trener prowadzący grupę), dyskusja, fragmenty filmu pt. „Dworzec Gdański” i  jak się okazało – także odniesienia do rodzinnych wspomnień uczestników warsztatów. To był po raz kolejny bardzo dobry czas – poświęcony na spotkanie z nie tak odległą historią – naszego kraju.
* * *

Spotkanie z Miłoszem Szymańskim
22 kwietnia 2022

22 kwietnia uczestniczki i uczestnicy warsztatów historycznych spotkali się z Miłoszem Szymańskim, popularyzatorem historii, podróżnikiem, reportażystą, znawcą przeszłości i teraźniejszości państw byłego ZSRR, głównie Mołdawii i Gruzji. Podobno, każdy maturzysta przygotowujący się do matury z historii zna podcast „Lekcja historii”, którego autorem jest Miłosz. To jeden z najpopularniejszych podcastów dot. edukacji. Słuchany nie tylko przez młodzież.
W czasie spotkania rozmawialiśmy o edukacji, indoktrynacji, o różnych obliczach dyktatury, ale też o sytuacji państw byłego ZSRR i ich aspiracjach do wstąpienia do UE. W trakcie ożywionej dyskusji przemierzyliśmy prawie cały świat, a to wszystko dzięki niezwykłym umiejętnościom kontekstowego widzenia historii Miłosza Szymańskiego.
Mówiliśmy też o tym, jak dzięki pasji i wytrwałości realizować marzenia. I także o tym, gdzie kończą się marzenia, a zaczyna ciężka praca w kierunku ich spełnienia.
Miłosz Szymański – dziękujemy za bardzo inspirujące spotkanie! Mamy nadzieję, że to będzie ono początkiem ciekawej współpracy.

* * *

 

Spotkanie z Olą Synowiec
2 kwietnia 2022

2 kwietnia w czasie warsztatów historycznych spotkaliśmy się z Olą Synowiec – podróżniczką, pisarką i edukatorką, autorką Mexico Magico Blog i książki „Dzieci Szóstego Słońca. W co wierzy Meksyk”. Niedługo ukaże się jej kolejna książka „Na poboczu Ameryk. Pieszo z Panamy do Kanady”, napisana wspólnie z Arkadiuszem Winiatorskim. W spotkaniu w siedzibie Fundacji wzięła udział młodzież z trzech grup warsztatowych: globalnej, europejskiej i polskiej.
Ola Synowiec rozmawiała z uczestnikami warsztatów m.in. o wpływie polityki pewnej znanej korporacyjnej marki spożywczej, na życie i kulturę Meksyku, o tym czy Meksykiem rządzą kartele? Czy Meksykanie to najdłużej pracujący ludzie na świecie? O to i nie tylko pytali nasi uczniowie w czasie spotkania.
Pojawiło się też pytanie o „etyczne podróżowanie”. Ola Synowiec jest zwolenniczką zwiedzania świata z poszanowaniem kultury, specyfiki i uwarunkowań społeczno-politycznych, odrębności postrzegania świata społeczności odwiedzanych regionów.
O ciekawości świata, wiedzy i niezwykłej umiejętności opowiadania niech świadczy fakt, że spotkanie trwało… 3 godziny. Serdecznie dziękujemy i czekamy na kolejne okazje do spotkania!
* * *
INAUGURACJA WARSZTATÓW HISTORYCZNYCH
25 października 2021

Uroczysta inauguracja projektu odbyła się w sobotę, 23 października 2021, w siedzibie Fundacji. Wzięło w niej udział blisko 30 uczniów/uczennic, koordynatorka oraz wykładowcy.  W ten sposób otworzyliśmy cykl zajęć historycznych, które potrwają do czerwca 2022 roku.
Na początku koordynatorka projektu, Agnieszka Bąder-Chudy, opowiedziała o Fundacji Centrum im. prof. Bronisława Geremka, jej misji, celach, programach edukacyjnych oraz historii. Wprowadziła również młodzież w tematykę projektu “Przez współczesność do historii”, nakreślając jego założenia, cele oraz przedstawiając prowadzących, program, harmonogram oraz wymagania wobec uczestników/czek. Młodzież miała natomiast okazję, by podzielić się z resztą zebranych swoją motywacją do udziału w projekcie, zainteresowaniach historycznych oraz oczekiwaniach.
Uczestnicy projektu, którzy wzięli udział w jego poprzednich edycjach, opowiedzieli kolegom i koleżankom o swoich wrażeniach z ubiegłych lat. Stwierdzili, że najbardziej podobała im się możliwość wymiany poglądów, poznania nowych osób i pogłębienia wiedzy historycznej. Jako motywację do udziału w kolejnej edycji warsztatów wskazali niebanalne podejście do tematów zajęć (odmienne niż w szkołach) oraz wysoki poziom umiejętności dydaktycznych wykładowców (poziom akademicki). 
W kolejnej części spotkania wykładowcy wygłosili prelekcję na temat patrona Fundacji (biografia, osiągnięcia, dorobek), zwracając uwagę na przypadającą w marcu 2022 roku 90. rocznicę urodzin profesora Geremka. Wykład odbywał się w formie interaktywnej, z aktywnym udziałem młodzieży.
Na koniec spotkania ustalono zasady uczestnictwa w projekcie. Dotyczył on następujących aspektów: informowanie o nieobecnościach, wzajemne słuchanie się, aktywność w czasie zajęć, traktowanie się z szacunkiem i życzliwością, brak oceniania się nawzajem, włączanie kamerek podczas seminariów online. 
Spotkanie odbywało się z zachowaniem rygoru sanitarnego, każdy był zobowiązany założyć maseczkę ochronną i zdezynfekować dłonie, wchodząc do biura.  

REKRUTACJA DO PROJEKTU "PRZEZ WSPÓŁCZESNOŚĆ DO HISTORII" - WARSZTATY HISTORYCZNE IM. PROF. BRONISŁAWA GEREMKA
30 sierpnia 2021

Warsztaty historyczne „Przez współczesność do historii”. To program skierowany do uczniów zainteresowanych historią z klas 8 szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. Są to interaktywne, oparte na dyskusji zajęcia z historii współczesnej świata, Europy, Polski.
Zajęcie prowadzone są w formie seminaryjnej, co oznacza, że uczestnicy będą zobowiązani do przygotowania się z danego tematu – najczęściej będą proszeni o przeczytanie kilkudziesięciu stron tekstu dotyczącego omawianej w danym tygodniu problematyki oraz przygotowania opracowania zleconego przez wykładowcę. Pierwsza część zajęć poświęcona jest dyskusji uczestników nad przeczytanym tekstem, przy udziale nauczyciela, jako moderatora dyskusji. Druga część zajęć poświęcona jest poszukiwaniu źródeł bieżącej sytuacji w historii poszczególnych regionów świata, Europy, Polski. Tym razem uczniowie powinni opierać się na własnej wiedzy ogólnej, uzupełniając wzajemnie posiadane informacje. Podobnie jak w latach ubiegłych zajęcia odbywają się w ramach trzech grup wiekowych:
1. Grupa globalna – dla uczniów klas 8 szkoły podstawowej oraz uczniów 1 klas szkół średnich.
Zajęcia grupy globalnej to okazja, by sprawom, o których wszyscy słyszymy pobieżnie w mediach, przyjrzeć się w sposób pogłębiony i uporządkowany. Żeby naprawdę zrozumieć, żeby wyrobić sobie własne zdanie. Punkt wyjścia stanowią lektury, starannie dobrane i dostosowane do potrzeb zdolnego gimnazjalisty, ciekawe i ważne teksty polskich i zagranicznych autorów. Same zajęcia przybierają formę dyskusji, wymiany – czasem ścierania się – opinii i poglądów uczestników, w gronie osób zmotywowanych i zainteresowanych. Analizujemy najważniejsze problemy współczesnego świata, staramy się przewidywać szanse i zagrożenia na przyszłość, a przede wszystkim – dostrzegać głębokie konteksty historyczne i kulturowe naszej aktualnej rzeczywistości.
Zajęcia tej grupy prowadzi Piotr Podemski.
Spotykamy się w co drugą sobotę, w godzinach 10.00-12.00.
Harmonogram: harmonogram-lektury-gr-globalna2

Regulamin: regulamin-programu-2021_22

Kwestionariusz zgłoszeniowy: kwestionariusz_gr_globalna

2. Grupa europejska – dla uczniów 1 i 2 klas szkół ponadpodstawowych.
Jest to logiczna kontynuacja tematyki globalnej (choć zapraszamy też osoby, które zechcą do nas dołączyć dopiero teraz). Paradoksalnie, aby powiedzieć więcej, zawężamy pole zainteresowań do lepiej nam znanej rzeczywistości europejskiej. Przyglądamy się Europie jako wspólnocie cywilizacyjnej, ale również jako różnorodności doświadczeń poszczególnych narodów i społeczności, aż do dziś po swojemu realizujących wspólne marzenie o wolności i dobrobycie. Na podstawie lektur szukamy odpowiedzi na pytania o współczesne wyzwania stojące przed Europejczykami, o źródła ich historycznego sukcesu i dzisiejszej słabości w świecie nowych mocarstw pozaeuropejskich. Chodzi o to, by zrozumieć różnorodność perspektyw i problemów wspólnej Europy (unity in diversity).
Zajęcia tej grupy prowadzi Piotr Podemski.
Spotykamy się w co drugą sobotę, w godzinach 12.00-14.00.
3. Grupa polska – dla uczniów 2,3 oraz 4 szkół ponadpodstawowych.
Zajęcia dotyczą kluczowych zagadnień historii Polski XX w. Nie mają charakteru tradycyjnego wykładu chronologicznego, koncentrują się na analizie przełomowych wydarzeń, czy dominujących problemów najnowszej historii Polski.  Są okazją do analizy różnych perspektyw oceny przyczyn, przebiegu i skutków wydarzeń historycznych, odwołują się do kluczowych debat i dyskusji historiograficznych. Zagadnienia historii politycznej ściśle powiązane są z analizą kontekstów ekonomicznych, społecznych i kulturowych. Punkt wyjścia do dyskusji stanowią materiały filmowe. Jednym z kluczowych celów zajęć, poza pogłębieniem wiedzy historycznej uczestników, jest nabycie umiejętności analizy obrazu filmowego jako źródła wiedzy o przeszłości, ale także teraźniejszości.
Zajęcia dla tej grupy prowadzi Arkadiusz Walczak.
Spotykamy się w co drugą sobotę, w godzinach 11.00-13.00.

Harmonogram: harmonogram-lektury-gr-polska2

Regulamin: regulamin-programu-2021_22

Kwestionariusz zgłoszeniowy: kwestionariusz_gr_polska

Zajęcia historyczne poprowadzą nasi eksperci:
Piotr Podemski – absolwent Wydziałów Historii i Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego. Pozostaje związany z tą uczelnią jako pracownik dydaktyczno-naukowy, zajmując się dziejami totalitaryzmów (zwłaszcza włoskiego faszyzmu) oraz życiem publicznym współczesnych Włoch. Publikował artykuły i monografie naukowe: m.in. „Wyprawa na Fiume” (Toruń 2005; nominowana do Nagrody Instytutu Książki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego) oraz „Giovinezza. Młodzież i mit młodości w faszystowskich Włoszech” (Warszawa 2010).
Równolegle z działalnością naukową zajmuje się również czynnie dydaktyką historii – jako nauczyciel w Liceum im. Stefana Batorego w Warszawie oraz w Szkole Marzeń w Piasecznie. Od wielu lat pracuje w systemie dwujęzycznym (nauczanie historii w języku polskim i angielskim) oraz w programie Matury Międzynarodowej na podstawie autoryzacji International Baccalaurate Organisation (IBO) w Genewie. W duchu IBO historię stara się postrzegać z perspektywy globalnej, z uwzględnieniem racji wszystkich stron oraz podejścia analitycznego, promując wartości takie jak tolerancja, poszanowanie dla różnorodności czy obiektywizm ocen.
Arkadiusz Walczak – historyk, kulturoznawca, edukator, trener edukacji obywatelskiej i edukacji o prawach człowieka, superwizor zajęć edukacyjnych. Autor licznych projektów i programów kursów doskonalących dla nauczycieli z zakresu: dydaktyki historii i wiedzy o społeczeństwie, praw człowieka, edukacji wielokulturowej, edukacji europejskiej, edukacji ekonomicznej, nauczania o mediach, prawa oświatowego, awansu i rozwoju zawodowego nauczycieli, projektowania pracy szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem pracy wychowawczej, procedur postępowania z uczniem w sytuacjach kryzysowych. Specjalista w zakresie edukacji o historii i kulturze Żydów, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki wykorzystania filmu w edukacji o Holokauście. Autor licznych publikacji metodycznych dla nauczycieli. Twórca i realizator programu nauczania historii i propedeutyki filozofii w klasie o profilu humanistycznym liceum ogólnokształcącego oraz programu nauczania historii i edukacji europejskiej w klasie o profilu europejskim liceum ogólnokształcącego. Obecnie pełni funkcję dyrektora Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń.
Spotkania wszystkich grup będą się odbywać w co drugą sobotę w siedzibie fundacji. W zależności od sytuacji związanej z pandemią zajęcia prowadzone będą albo stacjonarnie w siedzibie fundacji albo online na platformie ZOOM. Tematy warsztatów, harmonogramy zajęć, regulamin oraz kwestionariusz znajdują się pod opisem odpowiedniej grupy. Na zgłoszenia czekamy do 15 października 2021r.
Dodatkowych informacji o programie udziela Magdalena Witwicka: magdalena.witwicka@geremek.pl, tel 22 628 83 63. Program finansowany ze środków m.st. Warszawy.

Wróć do: Warsztaty historyczne „Przez współczesność do historii”

Korzystamy z ciasteczek. Więc informacji tutaj: polityka prywatności. 

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close