Skuteczność i racja stanu. Z teki ministra spraw zagranicznych

Bronisław Geremek

Skuteczność i racja stanu. Z teki ministra spraw zagranicznych

Wydany z inicjatywy Fundacji Geremka zbiór tekstów Bronisława Geremka „Skuteczność i racja stanu. Z teki ministra spraw zagranicznych”, Wydawnictwo Akademickie Dialog, opr. Jacek Głażewski. Publikacja współfinansowana przez College of Europe w Natolinie ze środków programu Erasmus+.

Teksty składające się na ten tom pochodzą z lat 1998-2000 i należą do spuścizny ówczesnego ministra spraw zagranicznych Rp – Bronisława Geremka. Są wśród nich wystąpienie na forum Sejmu RP, przemówienia i inne teksty okolicznościowe, wywiady udzielane prasie polskiej i zagranicznej.

Data wydania: maj 2016

Wróć do: Publikacje